Συνέδρια

 • Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Η νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Μία ευρωπαϊκή περίπτωση (Προς τιμήν της Paola Maria Minucci)


  21.11.2018
  Rome

 • Call for Papers: ∆ιεθνές επιστημονικό συνέδριο. 1018-2018: 1000ή επέτειος των πολωνο-ελληνικών διπλωματικών επαφών. 1000 χρόνια ελληνικής παρουσίας στην Πολωνία


  7.11.2018
  50-137 Wrocław

 • Πενθήμερο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Λογοτεχνών στο Βερολίνο


  17.10.2018
  Βερολίνο

 • ΣΤ΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών / The 6th Congress of the European Society of Modern Greek Studies


  4.10.2018
  Lund

 • Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: Το ελληνικό «λαϊκό» μυθιστόρημα του 19ου αιώνα: Θεωρητικά ζητήματα


  25.5.2018
  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 • Centre for Hellenic Studies: A celebration of 100 years from the founding of the koraes chair


  18.5.2018
  London

 • Δεύτερο Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Πελοποννησιακά Γράμματα: «Νικηφόρος Βρεττάκος. Μορφή -Έργο - Πνευματικό περιβάλλον»


  18.5.2018
  Αθήνα

 • Επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Άνθρωποι και ζώα στη νεοελληνική λογοτεχνία από τις αρχές ως σήμερα»


  16.5.2018
  Thessaloniki

 • Centre for Hellenic Studies: The Macedonian Front 1915-1918: politics, society and culture in time of war


  10.5.2018
  Θεσσαλονίκη

 • Tenth International Graduate Student Conference in Modern Greek Studies : “Works in Progress: New Approaches”


  4.5.2018
  Princeton

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10