Πανεπιστήμια

 

Οι σελίδες αυτές σας ενημερώνουν για τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, όπου διδάσκονται η νεοελληνική φιλολογία, ιστορία, γλώσσα και ο πολιτισμός. Μπορείτε να βρείτε εδώ συνδέσμους και διευθύνσεις επικοινωνίας με τους υπεύθυνους νεοελληνικών σπουδών.

 

                                         Τα πανεπιστήμια είναι ταξινομημένα κατά χώρες: