Επικαιρότητα

Θέματα, ζητήματα και διοργανώσεις που σχετίζονται με τις νεοελληνικές σπουδές και έχουν επίκαιρο χαρακτήρα εντάσσονται στο τμήμα Επικαιρότητα: Οι νεοελληνιστές και οι ερευνητές συγγενικών κλάδων σπουδών χωρίς γεωγραφικό περιορισμό πληροφορούνται εγκαίρως και επαρκώς σχετικά με γεγονότα και ειδήσεις γενικού χαρακτήρα που αφορούν τις νεοελληνικές σπουδές και ενημερώνονται για την προσεχή πραγματοποίηση διεθνών και τοπικών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών, για την κυκλοφορία νέων εκδόσεων και για την προκήρυξη νέων πανεπιστημιακών ή ερευνητικών θέσεων.

Έχετε τη δυνατότητα να συνεισφέρετε στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση του τμήματος αυτού της ιστοσελίδας της ΕΕΝΣ με την αποστολή στη διεύθυνση: epikairotita@eens.org ειδήσεων γενικού χαρακτήρα σχετικά με τις νεοελληνικές σπουδές, με την έγκαιρη ανακοίνωση για το συνέδριο που προγραμματίζετε να διοργανώσετε, με την ενημέρωση για το νέο βιβλίο που έχετε κυκλοφορήσει ή έχετε επιμεληθεί (και ενδιαφέρει τους νεοελληνιστές και τους ερευνητές άλλων συγγενικών κλάδων) και με την ανάρτηση των στοιχείων αναφορικά με την προκήρυξη νέων θέσεων (νεοελληνικών σπουδών ή συναφών κλάδων) σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς.