Δημοσιεύσεις

Η ΕΕΝΣ αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη και σε διεθνές επίπεδο ενημέρωση τόσο των φοιτητών και του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού στα πανεπιστημιακά τμήματα νεοελληνικών σπουδών όσο και των φοιτητών και των ερευνητών που προέρχονται από συναφείς κλάδους σπουδών: Το τμήμα Δημοσιεύσεις αποτελεί τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανάρτηση επιστημονικών άρθρων και μελετών σε ψηφιακή μορφή.

Στο πεδίο Δημοσιεύματα αναρτώνται άρθρα και μελέτες που εμπίπτουν θεματικά στο ευρύ φάσμα των νεοελληνικών σπουδών.

Το πεδίο Βιβλιοπαρουσιάσεις δίνει την ευκαιρία για την ανάρτηση επώνυμων βιβλιοπαρουσιάσων σχετικά με μονογραφίες, μελέτες και άρθρα που αφορούν τις νεοελληνικές σπουδές ― γλώσσα, ιστορία, (συγκριτική) φιλολογία, λογοτεχνία, τέχνη, μετάφραση, πολιτική, οικονομία, διεθνείς σχέσεις, φιλοσοφία, δίκαιο κ.ά. Το πεδίο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την πλατφόρμα για επιστημομική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Στο πεδίο Υπό εκπόνηση διατριβές οι υποψήφιοι διδάκτορες των νεοελληνικών σπουδών έχουν την ευκαιρία να ανακοινώσουν τα θέματα των διατριβών τους. Παράλληλα, το ίδιο πεδίο μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο για την ανταλλαγή θέσεων και πληροφοριών μεταξύ εκείνων που εκπονούν διατριβή στις νεοελληνικές σπουδές σε όλα αδιακρίτως τα πανεπιστήμια του κόσμου.

Με το τρίτο και το τέταρτο πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών (Βουκουρέστι, 2006 και Γρανάδα, 2010 αντίστοιχα) που διοργάνωσε η ΕΕΝΣ δημιουργήθηκε στον ιστότοπό της μια δεξαμενή, στην οποία έχουν διοχετευτεί περίπου 500 επιστημονικές ανακοινώσεις σε ψηφιακή μορφή, που καλύπτουν ποικίλα θέματα έρευνας στο πεδίο των νεοελληνικών σπουδών. Το πλούσιο αυτό ερευνητικό υλικό μπορείτε να το βρείτε κάτω από το πεδίο: Πρακτικά συνεδρίων ΕΕΝΣ.

Στο πεδίο Ψηφιακά βιβλιογραφικά αποκόμματα βρίσκονται στη διάθεση των νεοελληνιστών ψηφιακά αποκόμματα νεοελληνικού ενδιαφέροντος που εντοπίστηκαν στις συλλογές της ψηφιακής βιβλιοθήκης Γκάλικα (Gallica) της Εθνικής βιβλιοθήκης της Γαλλίας.

Μπορείτε να συμβάλετε στην πληρέστερη ενημέρωση των παραπάνω πεδίων, στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dimosiefseis@eens.org και επισυνάπτοντας το επιστημονικό δημοσίευμά σας που θέλετε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΣ, τη βιβλιοπαρουσίασή σας (που δεν έχει σχέση με εμπορική διαφήμιση), όπως επίσης το θέμα (ή τον τίτλο) της διδακτορικής διατριβής (ή της υφηγεσίας) που εκπονείτε.