Ψηφιακά βιβλιογραφικά αποκόμματα

Με αυτή τη σελίδα του Ηλεκτρονικού Μαντατοφόρου, η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) θα θέτει στη διάθεση των νεοελληνιστών ψηφιακά αποκόμματα νεοελληνικού ενδιαφέροντος που εντοπίστηκαν στις συλλογές της ψηφιακής βιβλιοθήκης Γκάλικα (Gallica) της Εθνικής βιβλιοθήκης της Γαλλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλώς θα μπορούσαν οι ίδιοι να αναζητήσουν αυτό το υλικό απευθείας στην Γκάλικα. Η παρουσία αυτών των αποκομμάτων στον Ηλεκτρονικό Μαντατοφόρο δεν έχει άλλο σκοπό παρά να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους νεοελληνιστές.

Τα πρώτα ψηφιακά αποκόμματα που παρουσιάζονται δεν έχουν επιλεγεί με κάποια αξιολόγηση, πέρα από το ότι αποτελούν τη σχεδόν πλήρη σειρά των σημειωμάτων που δημοσιεύτηκαν με την υπογραφή του Philéas Lebesgue (1869-1958) το 1899, με την υπογραφή Georgios Lambeletis για τα χρόνια 1901, 1902 και 1903 και την υπογραφή «Démétrius Astériotis» (=Philéas Lebesgue) από το 1905 έως το 1935 στη στήλη «Νεοελληνικά γράμματα» («Lettres Néo-Grecques») του περιοδικού «Mercure de France». (Ας σημειωθεί πως για την αναγραφή εδώ δεν έχει γίνει εξαντλητική αποδελτίωση του περιοδικού.)

Θα ήταν χρήσιμο για την ιστοσελίδα της ΕΕΝΣ, αν κάποιος χρήστης της σελίδας, ο οποίος θα είχε την καλή ιδέα να αποδελτιώσει τα ονόματα των συγγραφέων και τους τίτλους των βιβλίων που παρουσιάζονται σε αυτά ή σε κάποιο από αυτά τα σημειώματα, έπαιρνε και την πρωτοβουλία να συμβάλει στη διαμόρφωση της σελίδας προωθώντας το προϊόν του κόπου του, για να αναρτηθεί κοντά στο αντίστοιχο σημείωμα. (Οι παρατηρήσεις, απόψεις, σκέψεις των νεοελληνιστών που επισκέπτονται τη σελίδα της ΕΕΝΣ είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτες, είναι απαραίτητες, αν θεωρηθεί σκόπιμο η σελίδα αυτή να διατηρηθεί και να έχει κάποια χρησιμότητα.)