Υπερσύνδεσμοι

Σχετικά με τον ευρύ κλάδο των νεοελληνικών σπουδών, το Διαδίκτυο προσφέρει πλήθος πληροφοριών, πολλές από τις οποίες είναι χρήσιμες ή έχουν σημασία για την έρευνα και τη διδασκαλία του κλάδου.

Μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@eens.org και να προτείνετε τον υπερσύνδεσμο που κατά τη γνώμη σας πρέπει να προστεθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΣ.