Πληροφορίες

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) είναι η ιστοσελίδα της να αποτελέσει πόλο συγκέντρωσης πληροφοριών, οι οποίες ενδιαφέρουν τους φοιτητές και τους ειδικούς στο ευρύ πεδίο διδασκαλίας και έρευνας των νεοελληνικών σπουδών, όπως και των συγγενικών γνωστικών αντικειμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα Πανεπιστήμια του ιστότοπου προσφέρει επαρκή επισκόπηση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όπου οι νεοελληνικές σπουδές αποτελούν κύριο ή/και δευτερεύοντα κλάδο σπουδών.

Τέλος, στο πεδίο Υπερσύνδεσμοι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν συγκεντρωμένους τους σημαντικότερους συνδέσμους που αφορούν τις νεοελληνικές σπουδές.

Οι επισκέπτες του ιστότοπου της ΕΕΝΣ έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν, ώστε το τμήμα Πληροφορίες να εμπλουτίζεται και να βελτιώνεται συνεχώς. Με ένα επώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@eens.org μπορείτε να στείλετε πληροφορίες για τα τμήματα των νεοελληνικών σπουδών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να ενημερώσετε για τα ερευνητικά προγράμματά σας και να υποδείξετε (μη εμπορικούς) συνδέσμους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους φοιτητές και τους ερευνητές των νεοελληνικών σπουδών.