Πρακτικά συνεδρίων ΕΕΝΣ

Η ΕΕΝΣ, από την ίδρυσή της το 1995 και εξής, διοργανώνει κάθε τέσσερα χρόνια ένα διεθνές συνέδριο νεοελληνικών σπουδών, στο οποίο νεοελληνιστές από όλο τον κόσμο ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ανάλογα με το θέμα του συνεδρίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει συγκροτηθεί ένα σώμα πρακτικών, σε ψηφιακή μορφή, με περίπου 500 ανακοινώσεις και συναφή δημοσιεύματα, που προέρχονται από τα δύο τελευταία διεθνή συνέδρια της ΕΕΝΣ (2006 και 2010). Τα κείμενα των ανακοινώσεων σε οριστική μορφή αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ αμέσως μετά τη λήξη του διεθνούς συνεδρίου της, σε διάστημα το αργότερο ενός τριμήνου.