Επικαιρότητα

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία-φυλλάδια, τόμ. Β΄ (1819-1932)

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία-φυλλάδια, τόμ. Β΄ (1819-1932). Επιμ. Πόπη Πολέμη, επιστ. συνεργάτες Αναστασία Μυλωνοπούλου – Ειρήνη Ριζάκη, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης 2011, σ. 808 (περιλαμβάνεται CD). ISBN: 978-960-250-479-6  … Read More ›

Στέφανος Βλαχόπουλος: Μετάφραση και δημιουργικότητα. Ένα οδοιπορικό μεταξύ γνωστικής και εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Στις σελίδες του η μετάφραση εξετάζεται ως διαδικασία που τρέφεται από τη δημιουργικότητα που αναπτύσσει ο μεταφραστής. Στο πρώτο μέρος ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η δημιουργικότητα συσχετίζεται… Read More ›

Στέφανος Βλαχόπουλος: Λεξικό των Ιδιωτισμών της Νέας Ελληνικής

Οι ιδιωτισμοί συνιστούν ενιαίες γλωσσικές μονάδες που μπορούν να είναι μεμονωμένες λέξεις, φράσεις, αλλά και ολοκληρωμένες προτάσεις, των οποίων η σημασία δεν ισούται με το άθροισμα των σημασιών των συστατικών τους. Με άλλα λόγια, στους ιδιωτισμούς φαίνεται να απουσιάζει σε… Read More ›

Στέφανος Βλαχόπουλος: Λεξικό των Ιδιωτισμών της Νέας Ελληνικής

Οι ιδιωτισμοί συνιστούν ενιαίες γλωσσικές μονάδες που μπορούν να είναι μεμονωμένες λέξεις, φράσεις, αλλά και ολοκληρωμένες προτάσεις, των οποίων η σημασία δεν ισούται με το άθροισμα των σημασιών των συστατικών τους. Με άλλα λόγια, στους ιδιωτισμούς φαίνεται να απουσιάζει σε… Read More ›

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης (Επιμ.): Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου

Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου, Επιμ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης Σειρά: Αυτοτελή Δημοσιεύματα ΙΝΕ/ Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας-118, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2011