Tudor Dinu, Bucureștiul fanariot. Administrație, meșteșuguri, negoț, Volumul II

Tudor Dinu, Bucureștiul fanariot. Administrație, meșteșuguri, negoț, Volumul II, Bucureșt: Humanitas 2017. [Colectia: Istorie]
[Tudor Dinu, Το Βουκουρέστι των Φαναριωτών. Διοίκηση, επαγγέλματα, εμπόριο, Τόμος δεύτερος, Βουκουρέστι: Humanitas 2017, σελ. 456 + 32.]

Ampla cercetare a lui Tudor Dinu urmărește să reconstituie civilizația Bucureștiului de secol XVIII sub toate aspectele ei.
Primul volum al lucrării se inti¬tula „Biserici, ceremonii, războaie“. Volumul de față se apleacă asupra modului de administrare a orașului, a sistemului de asistență socială și medicală, a vieții economice (meșteșuguri, industrie, comerț), dar și asupra catastrofelor naturale ce au lovit Bucureștii. Ultimul volum al monografiei va fi dedicat vieții cotidiene și vieții mondene, învătământului, culturii și alogenilor din capitala Valahiei fanariote.

Fotografia de pe copertă: Jeni Mateescu – Biserica Stavropoleos (detaliu)Κατηγορίες Nέες εκδόσεις