Υπό εκπόνηση διατριβές

Κενό στην έρευνα των νεοελληνικών σπουδών συνιστά η ελλιπής ενημέρωση αναφορικά με τις διατριβές που εκπονούνται ή έχουν υποστηριχθεί και ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.

Μπορείτε να ενημερώσετε το πεδίο των υπό εκπόνηση διατριβών στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ. Στείλτε τα στοιχεία της διατριβής που εκπονείτε στη διεύθυνση: dimosiefseis@eens.org.