Τατιάνα Μαρκάκη

Πολιτικές συγκρότησης μουσικής ταυτότητας: σύγχρονη ελληνική μουσική και εκμάθηση γλώσσας στο διαδικτυακό τόπο Webklas light Nieuwgrieks του Universiteit van Amsterdam

Περίληψη

Η παρούσα ανακοίνωση θίγει το θέμα του τρόπου συγκρότησης και παρουσίασης στοιχείων της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Παρουσιάζει την προσπάθεια που γίνεται στο Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας και Βυζαντινολογίας του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ (Universiteit van Amsterdam) για τη δημιουργία μιας εικόνας που να ανταποκρίνεται στη σύνθετη μορφή της ελληνικής μουσικής ταυτότητας, η οποία αποτελεί συστατικό της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας. Η προσπάθεια αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο με λογισμικά ανοιχτού κώδικα, όπως το Sakai, που αποτελεί διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και συνεργασίας, μέσω της δημιουργίας του διαδικτυακού τόπου Webklas light Nieuwgrieks. Στόχος αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι η γνωριμία της μαθητιώσας ολλανδικής νεολαίας αφενός με το πρόγραμμα σπουδών του παραπάνω Τμήματος και αφετέρου με διάφορα συστατικά στοιχεία της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας, όπως η σύγχρονη ελληνική μουσική. Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται στην παρουσίαση μέσα σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ψηφίδων της σύγχρονης ελληνικής μουσικής που αντανακλούν στοιχεία της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν ερωτήματα όπως παραδείγματος χάριν τι είναι πολιτισμική ταυτότητα, πώς οριοθετείται η ελληνική μουσική ταυτότητα, τι σημαίνει σύγχρονη ελληνική μουσική και πώς μπορεί να δοθεί μια αντιπροσωπευτική της εικόνα. Η παρουσίαση αυτή εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η εκμάθηση της γλώσσας συνδυάζεται συνεπώς με την προσφορά οπτικοακουστικού υλικού που χρησιμοποιείται παραπληρωματικά και αποσκοπεί στη συνειδητή συγκρότηση του παζλ που λέγεται σύγχρονη ελληνική μουσική. Ενός παζλ που αποδεικνύει ότι η μουσική ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα αποτελεί ένα σύνθετο, πολύπλευρο πολιτισμικό φαινόμενο που διακρίνεται από ποικιλία και πολυμορφία και που καλό θα είναι να εξετάζεται σφαιρικά και πολυεπίπεδα, ακόμη και όταν δεν παρουσιάζεται παρά συμπληρωματικά σε κάποια άλλη λειτουργία (παραδείγματος χάριν την εκμάθηση γλώσσας).

Η ανακοίνωση (PDF)