Μάρθα Βασιλειάδη

«Για τα σκουπίδια κατευθείαν» : Νοσολογία, πάθη και πληγές κι ενσώματες ταυτότητες στον ερωτικό Καβάφη

Η ανακοίνωση (PDF)