Έμφυλες ταυτότητες στον παραδοσιακό πολιτισμό και στη λογοτεχνία.