Νίκη Eideneier

Ταυτότητα, λογοτεχνία και γλώσσα ή Μισός αιώνας Έλληνες στη Γερμανία

Περίληψη

Στην εισήγηση θα θιγεί το θέμα κατά πόσον η λογοτεχνία ενισχύει ή συνηγορεί στην απόκτηση πολιτισμικής ταυτότητας και ποιος ο ρόλος της γλώσσας επ’ αυτού. Η φράση-κλειδί κατά τις διάφορες παρουσιάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συγγραφέων της Γερμανίας: “Η Ελληνική Εταιρεία Συγγραφέων της Γερμανίας, απορρίπτοντας το επιχείρημα «Ελληνική λογοτεχνία είναι μόνον αυτή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα» στηρίζει την ελληνικότητα ενός συγγραφέα της διασποράς στις μεταμορφώσεις που υφίσταται ο συγγραφέας και το έργο του ανάμεσα στις δύο κοινωνίες που ζει και δημιουργεί, ανεξάρτητα σε ποια από τις δύο γλώσσες γράφει”, αποτελεί όχι μόνον πεποίθηση των μελών της Εταιρείας, αλλά πράξη, η οποία τίθεται σε κρίση του κοινού ή και ανάμεσα στα μέλη της στα λογοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία διοργανώνει κατά καιρούς η Εταιρεία, προκαλεί συνεχείς, αντιφατικές και αλληλοαναιρούμενες προτάσεις και συζητήσεις και θέτει, σχεδόν οδυνηρά, το θέμα της ταυτότητας των Ελλήνων μεταναστών, κυρίως της δεύτερης και τρίτης γενιάς, από τους οποίους προέρχονται και πολλοί σημαντικοί πεζογράφοι και ποιητές. Θα επιχειρηθεί ανάλυση των απόψεων, εκτίμηση και αποτίμηση αυτού που λέγεται “πολιτισμική ταυτότητα” με βάση και παραδείγματα μέσα από το αυθεντικό έργο των συγγραφέων αυτών, τη στιγμή μάλιστα που μέσα στο 2010 θα “γιορτασθεί” σε όλη τη Γερμανία η πεντηκοστή επέτειος της υπογραφής της “Συμφωνίας Περί μεσολαβήσεως προς τοποθέτησιν Ελλήνων εργαζομένων εις την Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας”. Στις εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Γερμανίας η παρουσία των Ελλήνων λογοτεχνών θα γίνει έντονα αισθητή χάρη στη δραστηριοποίηση της Εταιρείας, στο ενδιαφέρον του κοινού, ελληνικού και ελλαδικού – όπως ελπίζουν οι μετανάστες – αλλά και του γερμανικού, για το οποίο το θέμα δεν είναι ούτε άγνωστο ούτε τυχαίο, εφόσον το φαινόμενο δεν είναι μόνον ελληνικό, αλλά παρατηρείται εδώ και χρόνια σε όλες τις μειονότητες πουν ζουν στη Γερμανία είτε έχουν πολιτογραφηθεί ως Γερμανοί πολίτες είτε όχι. Αυτό που πείθει είναι η ποιότητα των έργων τους – όσων βεβαίως βλέπουν το φως της δημοσιότητας – πράγμα που “αναγκάζει” ακόμη και τους κριτικούς της λογοτεχνικής παραγωγής να παραδεχτούν ότι βαδίζουμε σε μια “Παγκόσμια λογοτεχνία νέας μορφής και εμβέλειας”.

Η ανακοίνωση (PDF)