Κωστής Τσιούμης

Η διαχείριση της μειονοτικής ταυτότητας στον ελληνικό χώρο και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικης: Η περίπτωση των μουσουλμάνων της Θράκης 1923-1974

Περίληψη

Η περίπτωση της Ελλάδας δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τη χορεία των σύγχρονων εθνικών κρατών της Βαλκανικής, όπου η εθνική ταυτότητα αναπτύχθηκε σε αντιδιαστολή με την ταυτότητα των”άλλων” και η πραγματικότητα αυτή επηρέασε τη διαχείριση της μειονοτικής καιτης εκπαιδευτικής πολιτικής.Διοικητικοί και Εκπαιδευτικοί Παράγοντς αντιμετώπισαν τους μειονοτικούς πληθυσμούς με στερεοτυπικές αντιλήψεις και προσπαθώντας να λειτουργήσεουν με γνώμονα το εθνικό συμφέρον οδηγήθηκαν συχνα σε εσφαλμένες αναλύσεις. Το κριτήριο, το οποίο υιοθετήθηκε από κρατικούς και εκπαιδευτικούς φορείς σε σχέση με τη διαχείριση της μειονοτικής ταυτότητας υπήρξε αυτό της εθνικής ασφάλειας και όχι της ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία.Η επιλογ΄η αυτή υπήρξε ορατή σε όλες τις ιστορικές μειονοτήτς που ζούσαν στο ελληνικό έδαφος (σλαβόφωνοι, ρουμανίζοντες Βλάχοι, Μουσουλμάνοι Δ.Θράκηςε κ.α).Κατά την Περίοδο του μεσοπολέμου και διαιωνίστηκε και κατά τη μεταπολεμική περίοδο.Η επιρροή του Ψυχρού Πολέμου και των Νέων Δεδομένων (Αμερικανική και ΝΑΤοϊκή επιρροή) υπήρξε καταλυτική. Στο πλαίσιο της παρούσαςεργασία εξετάζεται , μέσα από ένα αρκετά εκτεταμένο αρχειακό υλικό (Αρχεία Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Βενιζέλου, Αρχείο Κ.Καραμανλή, Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων κ.ά.)οι παράμετροι που συγκρότησαν τη λογική και τον τρόπο διαχείρισης της μειονοτικής ταυτότητας των μουσουλμάνων της Θράκης και η επίδρασή τους στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για αυτούς στο πλαίσιο μιας ευρείας περιόδου από το 1923 ως το 1974. Σ’αυτό πλαίσιο εξεάζονται μεταξύ άλλων η χρήση των όρων “μουσουλμάνοι” και “Τούρκοι”, η στάση της ελληνικής πολιτείας και διάφορων κοινωνικών φορέων στο ζήτημα της εθνοτικής συγκρότησης και δυναμικής της μειονότητας της Θράκης και η διαχείριση της ταυτότητας από τις διάφορες εθνοτικές συνιστώσες της μειονότητας.

Η ανακοίνωση (PDF)