Οι ανακοινώσεις του 4ου Συνεδρίου της ΕΕΝΣ – Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας