Οι ανακοινώσεις του 4ου Συνεδρίου της ΕΕΝΣ*

Εναρκτήρια εισήγηση**

Ταυτότητες στη Λογοτεχνία

Ταυτότητα και γλώσσα

Εθνοτικές / εθνικές ταυτότητες

Θρησκευτικές ταυτότητες

Ταυτότητα και φύλο

Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

Πολιτικές ταυτότητες

 

*  όσες υποβλήθηκαν/εγκρίθηκαν προς ανάρτηση

**Πραγματοποιήθηκε μία εναρκτήρια εισήγηση, επειδή, για προσωπικούς λόγους, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν οι δύο άλλοι εισηγητές.