Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών / Proceedings of the 4th European Congress of Modern Greek Studies

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_1-5 (2011) ISBN (set) 978-960-99699-0-1

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_1-5 (2011) ISBN (set) 978-960-99699-0-1

Πρακτικά, Τόμοι 1-5, ISBN (set) 978-960-99699-0-1

Το Δ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (9-12 Σεπτεμβρίου 2010). Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιέλαβε 332 ανακοινώσεις.  Τα επίσημα Πρακτικά του συνεδρίου (5 τόμοι) είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους παρακάτω και περιλαμβάνουν τα θεωρημένα κείμενα 234 ανακοινώσεων, όσα κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν προς δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου.

Proceedings, Vol. 1-5, ISBN (set) 978-960-99699-0-1

The 4th European Congress of Modern Greek Studies of the European Society of Modern Greek Studies (EENS) was held at the University of Granada (9-12 September 2010). The congress programme comprised 332 papers. The official electronic proceedings (5 vols.), which are available to download below, include the 234 revised contributions that have been submitted and accepted for publication in the electronic proceedings.

Περιεχόμενα / Table of Contents                                  Vol 1–5 (2011) ISBN (set) 978-960-99699-0-1

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_1 (2011) isbn_978-960-99699-3-2

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_1 (2011) isbn_978-960-99699-3-2

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_2 (2011) isbn_978-960-99699-4-9

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_2 (2011) isbn_978-960-99699-4-9

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_3 (2011) isbn_978-960-99699-5-6

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_3 (2011) isbn_978-960-99699-5-6

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_4 (2011) isbn_978-960-99699-6-3

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_4 (2011) isbn_978-960-99699-6-3

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_5 (2011) isbn_978-960-99699-7-0

Identities in the Greek world (Granada 2010 Congress) Vol_5 (2011) isbn_978-960-99699-7-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Οι ανακοινώσεις, οι οποίες κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν για ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ βρίσκονται εδώ.)

(The papers that were subsequently submitted and accepted can be found here.)