Επιστημονική επιτροπή / Οργανωτική επιτροπή του Δ΄ πανευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών

Επιστημονική επιτροπή

Πρόεδρος

 • Konstantinos A. Dimadis (Freie Universität Berlin)

Μέλη

 • Diamanti Anagnostopoulou (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Asterios Argyriou (Université de Strasbourg)
 • Vangelis Calotychos (Columbia University)
 • Philip Carabott (King’s College London)
 • Lia Brad Chisacof (Academiei Române)
 • Isabel García Gálvez (Universidad de La Laguna, Canarias)
 • Ι. Κ. Hasiotis (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • David Holton (University of Cambridge)
 • Maria Kakridi-Ferrari (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Tassos A. Kaplanis (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Georgios D. Kontogiorgis (Πάντειον Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Olga Omatos Sáenz (Universidad del País Vasco)
 • Walter Puchner (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Erasmia-Louiza Stavropoulou (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • Henri Tonnet (Université de Paris IV-Sorbonne)
 • Dimitris Tziovas (University of Birmingham)

Οργανωτική επιτροπή

Πρόεδρος

 • Moschos Morfakidis Filactos (Universidad de Granada)

Συντονιστής

 • Konstantinos A. Dimadis (Freie Universität Berlin)

Μέλη

 • Javier Alonso Aldama (Universidad del País Vasco)
 • Maria Salud Baldrich López (Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada)
 • Isabel Cabrera Ramos (Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada)
 • José Antonio Costa Ideias (Universidad Nova de Lisboa)
 • Isabel García Gálvez (Universidad de La Laguna, Canarias)
 • Paraskeví Gatsioúfa (Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada)
 • Ernest Marcos Hierro (Universidad de Barcelona)
 • Antonio Melero Vellido (Universidad de Valencia)
 • Alicia Morales Ortiz (Universidad de Murcia)
 • Encarnación Motos Guirao (Universidad de Granada)
 • Panagiota Papadopoulou (Universidad de Granada / Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada)
 • Penélope Stavrianopulu (Universidad Complutense de Madrid)