Πέμπτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Οι ανακοινώσεις του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΝΣ*

*  όσες υποβλήθηκαν/εγκρίθηκαν προς ανάρτηση

 1. Εννοιολογήσεις των κρίσεων
 2. Μεταβολές του θρησκευτικού παραδείγματος
 3. Μεταβολές του πολιτικού / οικονομικού παραδείγματος
  1. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και ιδεολογικές αναζητήσεις στο ύστερο Βυζάντιο και στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας
  2. Κοινότητες σε μετάβαση και η συγκρότηση των θεσμών του νεοελληνικού κράτους
  3. Ιδεολογικές κρίσεις και συγκρούσεις και η ιστοριογραφική τους αποτύπωση (19ος-20ός αι.)
  4. Στάσεις απέναντι στην αρχαιότητα
  5. Διαβαλκανικές και διευρωπαϊκές σχέσεις
 4. Η εκπαίδευση και οι προκλήσεις των θεσμικών αλλαγών
  1. Ζητήματα ιστορίας της εκπαίδευσης, μειονοτική εκπαίδευση και σύγχρονες εκπαιδευτικές αλλαγές
  2. Συνέχειες, ασυνέχεις και ρήξεις στα σχολικά εγχειρίδια – Ζητήματα διδακτικής
 5. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στη λογοτεχνία
  1. Σημειωτικοί κώδικες και γλωσσικά παίγνια
  2. Ο λόγος της κριτικής και της διανόησης: επιτελέσεις του κανόνα
  3. Η πρόσληψη της αρχαιότητας και του Βυζαντίου
  4. Μετάφραση και πολιτισμική διαμεσολάβηση – Λογοτεχνικά ρεύματα και συγκριτολογικές προσεγγίσεις
  5. Έμφυλος λόγος στην ποίηση και στην πεζογραφία (19ος-20ός αι.)
  6. Ειδολογικοί προβληματισμοί (12ος-20ός αι.)
  7. Συνέχειες και ασυνέχειες στην Κρητική και Επτανησιακή Λογοτεχνία
  8. Από τη γενιά του 1880 στις αισθητικές αναζητήσεις του Μεσοπολέμου
  9. Η «γενιά του 1930»: Ποίηση, Πεζογραφία, Ιδεολογία
  10. Αφήγηση, αναπαράσταση και ιδεολογία στην πεζογραφία: από τις αρχές του 20ού αι. ως τη σύγχρονη λογοτεχνία της κρίσης
  11. Από τους πρώτους μεταπολεμικούς ποιητές και την ποιητική γενιά του ’70 στη σημερινή ποίηση της κρίσης
  12. Εκδοτική αγορά, αναγνωστικό κοινό και η ανάγνωση ως πολιτισμική πρακτική – Εκφάνσεις της διεύρυνσης του σύγχρονου λογοτεχνικού πεδίου
  13. Παιδική και εφηβική λογοτεχνία
 6. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στο θέατρο
  1. Προσεγγίσεις στη δραματουργία του 19ου και του 20ού αιώνα
  2. Δραματουργικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου
  3. Το σύγχρονο θέατρο και η θεατρολογική έρευνα σήμερα
 7. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στη γλώσσα
  1. Ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας
  2. Συγκριτικές και διαλεκτολογικές προσεγγίσεις
  3. Γλωσσικά στοιχεία ως πολιτισμικοί δείκτες
 8. Ψηφιακή πραγματικότητα: συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις της βιωμένης εμπειρίας
  1. Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και νέα κειμενική πραγματικότητα
 9. Πολιτισμικές μεταφορές, διαπολιτισμικοί μετασχηματισμοί και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις
  1. Στρογγυλό Τραπέζι «Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις & διαμόρφωση του “εθνικού χαρακτήρα” στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα»
  2. Μέσα από τον καθρέφτη: πολιτισμοί σε επαφή (Βενετοκρατία και οθωμανική κυριαρχία)
  3. Μέσα από τον καθρέφτη: πολιτισμοί σε επαφή (20ός αι.)
  4. Φιλέλληνες, Λόγιοι & Κοινότητες της διασποράς
  5. Πολιτισμική πολιτική, οπτική κουλτούρα και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις
  6. Πολιτισμική πολιτική και χρήσεις της αρχαιολογίας και της παράδοσης στην τέχνη
  7. Λαϊκή παράδοση και λαογραφικές προσεγγίσεις

 

1. Εννοιολογήσεις των κρίσεων

Βασιλική Παπαγεωργίου
Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: μετατοπίσεις του δημόσιου λόγου και νέα πολιτισμικά πρότυπα στην περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης

Βιβή Δεληκάρη
Απόπειρες αμφισβήτησης της «κρίσης» ως ηγεμονικής πολιτισμικής μεταφοράς, με όρους κοινωνιολογίας της τέχνης

Κώστας Θεολόγου
The “priblic” (a modern-Greek particularity) and public space in modern Greece

2. Μεταβολές του θρησκευτικού παραδείγματος

Aθανάσιος Σωτ. Τζιερτζής
Εκκλησιαστική συνέχεια και ρήξη μετά την προσάρτηση των Νέων Χωρών: οι θέσεις του Μητροπολίτου Σερρών Αποστόλου Χριστοδούλου (1909-1917) για τις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας και η στάση του απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος

Μ. Γ. Βαρβούνης, Νάντια Μαχά-Μπιζούμη
Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση των ιερατικών αμφίων (19ος‒20ός αιώνας)

Carlos Martínez
Με το βλέμμα στο Ισλάμ. Ο διάλογος μεταξύ Μανουήλ Β´ και ενός Mudarris

Μαίρη Μαργαρώνη
Η εξάπλωση της Μπαχάι Πίστης από το Ιράν στην Ελλάδα: Συμβολή στην ιστορία και τον πολιτισμικό βίο των ελληνικών θρησκευτικών μειονοτήτων

Αλέξανδρος Σακελλαρίου
Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: πολιτισμικές ρήξεις εντός ενός ελληνορθόδοξου κοινωνικού περιβάλλοντος

Δημήτρης Αγγελής
Η πρόσληψη των νεοορθοδόξων από τα περιοδικά λόγου και στοχασμού

 

3. Μεταβολές του πολιτικού / οικονομικού παραδείγματος

3.1. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και ιδεολογικές αναζητήσεις στο ύστερο Βυζάντιο και στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας

Daniel Hernández San José
The Perception of Justinian in the Latin West: Considerations from Dante’s Works

Χαράλαμπος Μηνάογλου
Επιστροφή, συνέχεια ή καινά δαιμόνια; Ο άλλος «Ελληνισμός» του Πλήθωνα

Στέλιος Μουζάκης
Πρακτικές, συμπεριφορές και ρήξεις στον αγροτικό κόσμο. Βροντολόγια-σεισμολόγια-νομοκανόνες 17ου-18ου αιώνα. Καταχρηστικές παρεκκλίσεις στη διαχείρισή τους

Tudor Dinu
Οι ηγεμονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία – ορόσημο στον τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών;

Stefan Petrescu
Συνέχειες και ασυνέχειες στην οργάνωση και τη λειτουργία του ελληνόφωνου κόσμου των παραδουνάβιων ηγεμονιών κατά το πρώτο μισό του δέκατου ένατου αιώνα

3.2. Κοινότητες σε μετάβαση και η συγκρότηση των θεσμών του νεοελληνικού κράτους

Ντίνα Μουστάνη
Αφομοίωση και διάκριση: οι κοινότητες των Οθωμανών και Εβραίων στο Βόλο μετά την προσάρτηση

Νικόλαος Αναστασόπουλος
Από την Οθωμανική περίοδο στο Ελληνικό κράτος: πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις για την περιοχή των Ιωαννίνων

Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής
Η μετάβαση από το 19ο στον 20ό αιώνα για τις πόλεις του βορειοελλαδικού χώρου – η περίπτωση των αστικών κέντρων της δυτικής Θράκης, όπως αποτυπώνεται στις επίσημες οθωμανικές επετηρίδες και λεξικά και στη γαλλόφωνη Επετηρίδα της Ανατολής

Αργύρης Ν. Γιαννέλος
Παραβατικές συμπεριφορές και ποινική τους όψη στις εκλογές του Ελληνικού κράτους 1867-1872. Ένας πίνακας ποινών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1873)

Σοφία Αλεξία Παπαζαφειροπούλου
Ο ρόλος της αυτοκίνησης στην κουλτούρα του ελεύθερου χρόνου των ελληνικών μεσαίων και κατώτερων τάξεων κατά την περίοδο 1950–1970

3.3. Ιδεολογικές κρίσεις και συγκρούσεις και η ιστοριογραφική τους αποτύπωση (19ος-20ός αι.)

Αριάδνη Μουταφίδου
Der “heilige Kampf” und das “revolutionäre Element”. Kontinuität und Diskontinuität in Krisen- und Übergangszeiten

Matilde Morcillo
La crisis griega de 1909: La Liga Militar y la Asamblea revisionista griega a través de la correspondencia diplomática

Χριστίνα Βαμβούρη, Δημήτρης Μαυρίδης
Ασυνέχεια και ρήξη της ελληνικής κοινωνίας στις μετεμφυλιακές δεκαετίες, 1950-1981

3.4. Στάσεις απέναντι στην αρχαιότητα

Αικατερίνη Λεύκα
Συνέχειες και ασυνέχειες στις εκπαιδευτικές απόψεις του Αδαμάντιου Κοραή

Βασίλης Μπακούρος
Η ρητορική αναπαλαίωση και «οι της αρχαιότητος πλίνθοι» στο εκπαιδευτικό οικοδόμημα του Γένους. Ένα ανέκδοτο προσφώνημα του 1706, έργο του Αντωνίου Βυζαντίου, προς τον πατριάρχη Γαβριήλ Γ΄

Γεώργιος Κοντογιώργης
Σχετικά με το τέλος της αρχαιότητας

 3.5. Διαβαλκανικές και διευρωπαϊκές σχέσεις

Ελεονώρα Ναξίδου
Η Ιδέα της Συνέχειας του Ελληνικού Έθνους στην Ιστοριογραφική Αφήγηση των Διανοούμενων της Βουλγαρικής Αναγέννησης

Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος
Έλληνες και Πανσλαβισμός με βάση την αρθρογραφία του Κονσταντίν Λεόντιεφ: Η ρηγμάτωση των βεβαιοτήτων ή η επιβεβαίωση της ρήξης;

Ekkehard W. Bornträger
Παράδοση, εθνική ταυτότητα και εκσυγχρονιστικά οράματα στην ελληνική και ρουμανική δοκιμιογραφία του μεσοπολέμου: Θεοτοκάς και Cioran

Χρήστος Γραμματίκας
Το εγχείρημα της ελληνοτουρκικής φιλίας στην ιστορική του προοπτική: οι μορφωτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών στο διάστημα 1955-1964

Ηλίας Γ. Σκουλίδας
Συνέχειες και ασυνέχειες στις ελληνοαλβανικές σχέσεις: η ελληνική πολιτική σε περιφερειακές εντάσεις

Στράτος Ν. Δορδανάς
Ο κουμπάρος-βασιλιάς και η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας: Από τη βουλγαροφαγία των Βαλκανικών Πολέμων στη γερμανόφιλη αναδίπλωση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στη σχέση Ελλήνων-Γερμανών: από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή στον Ψυχρό Πόλεμο και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

 

4. Η εκπαίδευση και οι προκλήσεις των θεσμικών αλλαγών

4.1. Ζητήματα ιστορίας της εκπαίδευσης, μειονοτική εκπαίδευση και σύγχρονες εκπαιδευτικές αλλαγές

Ευστράτιος Βαχάρογλου
Η ηθική διαπαιδαγώγηση των αγοριών και κοριτσιών τον 19ο και αρχές 20ού αιώνα μέσα από εγχειρίδια Ηθικής και Παιδαγωγικά κείμενα: μία πρώτη προσέγγιση

Ευαγγελία Καλεράντε
Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την τεχνική εκπαίδευση: από την πολιτική των προθέσεων στη νομοθεσία (1860-2013)

Κωστής Τσιούμης
Πολιτικές διαχείρισης της μειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000

Μαριάνθη Παλάζη
Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο: η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων» Επιβατών Θράκης 1887-1892/1894

Κωστάντω Μπαρούτα – Ξέρρα
Η παιδεία στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας από την ίδρυση του αλβανικού κράτους μέχρι σήμερα

4.2. Συνέχειες, ασυνέχεις και ρήξεις στα σχολικά εγχειρίδια – Ζητήματα διδακτικής

Φωτεινή Πατεινάρη
Οι εκπαιδευτικές αλλαγές στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που θέτει η πολυπολιτισμικότητα: το παράδειγμα των σχολικών εγχειριδίων σύγχρονης ιστορίας

Αγγελική Μουζακίτη
Από τη μία και μοναδική ιστορική αλήθεια στις πολλαπλές αναγνώσεις του ιστορικού παρελθόντος. Οι τομές και οι αλλαγές στην ελληνική μέση εκπαίδευση αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας. Θεωρητικά / Ιδεολογικά ζητήματα και προβληματισμοί

Encarnación Motos Guirao
La idea de Bizancio y el helenismo en los manuales escolares españoles de finales del siglo XIX y principios del XX

Κλεονίκη Δρούγκα
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974

Νίκος Ρουμπής
Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
Πράξη και διδασκαλία της «Δημιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Ana Elakovic-Nenadovic, Vojkan Stojičić
Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

Μαρίνα Κοκκινίδου, Λήδα Τριανταφυλλίδου
Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας : Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Anka Rađenović
Corrective feedback and its influence on L2 learners’ performance

Stefan Dumitru
Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην ανώτερη στρατιωτική εκπαίδευση: το πεπρωμένο ενός μαθήματος

 

5. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στη λογοτεχνία

5.1. Σημειωτικοί κώδικες και γλωσσικά παίγνια

Ελένη Κόλλια
Σκιές και σώματα, φωνές στη σιωπή. Περιπτώσεις ονομάτων στο πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα

Λίζα Μαμακούκα
«Λέξεις-ασπάλακες», «λέξεις-φουρνέλα»: Οι γλωσσικές επιλογές ως μέσο κατάλυσης θεσμών στα μυθιστορήματα του Παύλου Μάτεσι

Ευάγγελος Λ. Ντάβας
Έρως- Θάνατος: Η ρήξη των φραγμών στον Παλαιό των ημερών του Παύλου Μάτεσι

5.2. Ο λόγος της κριτικής και της διανόησης: επιτελέσεις του κανόνα

Δημήτρης Βλαχοδήμος
Ένας πρώιμος κανόνας της ‘‘γενιάς του τριάντα’’: Πέτρου Σπανδωνίδη, Η πεζογραφία των νέων (1929-1930), Θεσσαλονίκη 1934

Σάββας Καράμπελας
Η συνέχεια της εθνικής ποίησης: Τα κριτήρια και οι αποκλεισμοί από τον κανόνα του Αντρέα Καραντώνη

Andria Michael
Η αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος και η νομιμοποίηση της ιστορικής συνέχειας στις αρχές του 20ού αιώνα στην Ελλάδα

Βασίλης Α. Μπογιατζής
«Τηλέφωνα του Επέκεινα»: Έλληνες διανοούμενοι ως δημιουργοί (performers) και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι υπερβατικών οντοτήτων και Απολύτων (Μεσοπόλεμος-Μεταπολεμική περίοδος)

Βενετία Αποστολίδου
Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισμοί του πανεπιστημιακού θεσμού και το συμβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας

Νίκος Φαλαγκάς
Η κριτική του ημερολογίου στην Ελλάδα: από την καταδίκη στη μίμηση

Σωτηρία Σταυρακοπούλου
Τομές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης

5.3. Η πρόσληψη της αρχαιότητας και του Βυζαντίου

Συμεών Δεγερμεντζίδης
Ο ρόλος της χρονικής ασυνέχειας στις διακειμενικές νοηματοδοτήσεις του λογοτεχνικού μύθου

Callliopi Dourou
Μεταξύ αναγεννησιακού ουμανισμού και πρόδρομων μορφών Νεοελληνικής εθνικής αφύπνισης: αναψηλαφώντας την επική παράδοση του Ομήρου στην Ιλιάδα του Νικόλαου Λουκάνη (1526)

Γιάννης Ξούριας
Εκθρονίζοντας τον «Νέον Ανακρέοντα»

Georgia Pateridou
Continuities and discontinuities: Kostis Palamas’ cultural politics at the end of the nineteenth century

Πολυξένη Κ. Μπίστα
«Η ιερή τάξη των πραγμάτων»: στοιχεία του υπερβατικού στα βυζαντινά έργα του Άγγελου Τερζάκη

Εύα Νικολαΐδου
Η «μυθική» μορφή του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου σε έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

5.4. Μετάφραση και πολιτισμική διαμεσολάβηση – Λογοτεχνικά ρεύματα και συγκριτολογικές προσεγγίσεις

Andreas N. Michalopoulos
Translating and interpreting Ovid’s Heroides in 19th century Greece: Philippos Ioannou and his Φιλολογικά Πάρεργα

Charilaos N. Michalopoulos
Literary transfers and cross-cultural exchanges in the Greek speaking world at the turn of the 20th century: the verse translation of Ovid’s Metamorphoses by A.S. Kasdaglis (1908)

Μαρία Σεχοπούλου
Αντιδάνεια: η αρχαιόθεμη τραγωδία του Στρίντμπεργκ «Hellas» και η άγνωστη μεταφραστική τύχη της στην Ελλάδα

Cristiano Luciani
H βιβλιοθήκη Μουτζάν. Η ιταλομάθεια της Ελισάβετ Μαρτινέγκου (1801-1832)

Μιχαήλ Λειβαδιώτης
Ο Ν. Λούντζης μεταφραστής του Hegel: οι μεταφράσεις για τον Σολωμό

Βασιλική Μήσιου
Ο ρόλος της ποιητικής μετάφρασης στη διαμόρφωση της νεοελληνικής γλώσσας και ποίησης

Χριστίνα-Γεωργία Κασίνη
Ο ελληνικός Joyce: Μια αμφίδρομη σχέση

Dimitra Chrysovitsanou
L’eco del Futurismo Italiano in Grecia – Il caso di Giorgio Theotokas

Nicole Votavová Sumelidisová
Η γυναίκα και το γυναικείο σώμα στην ελληνική και τσεχική υπερρεαλιστική ποίηση του μεσοπολέμου

5.5. Έμφυλος λόγος στην ποίηση και στην πεζογραφία (19ος-20ός αι.)

Βαρβάρα Ρούσσου
Συνέχειες και ασυνέχειες στη γυναικεία ποίηση του 19ου και αρχών του 20ού αι.

Λουίζα Χριστοδουλίδου
Ρομαντικές και αντιθετικιστικές απηχήσεις στο ποιητικό έργο της Σαπφούς Λεοντιάδος: «Ο ποιητής και το δάσος ή η τέχνη και η φύσις»

Νίνα Παλαιού
Στα ίχνη μιας χειραφετικής φωνής των αρχών του 20ού αιώνα: η περίπτωση της Λώρας Δάφνη

Διαμάντη Αναγνωστοπούλου
Ρήξεις της στερεοτυπικής γυναικείας εικόνας και στάσης σε κείμενα γυναικών συγγραφέων του Μεσοπολέμου

5.6. Ειδολογικοί προβληματισμοί (12ος-20ός αι.)

Romina Luzi
Continuity, tradition and innovation in the Palaiologan romances

Δήμητρα Γιανναρά
Η λειτουργία του αφηγητή και του διηγητή in mediam narrationem

Ολυμπία Βρακοπούλου
Οραματικά κείμενα του 16ου αιώνα

Θεοδώρα Ζαμπάκη
Λόγοι φιλοσόφων και άλλων σοφών για τον νεκρό Μέγα Αλέξανδρο σε ανώνυμο αιθιοπικό κείμενο και σε αραβική διήγηση που παραθέτει ο ιστορικός al-Tha‘ālibī (961-1038 μ.Χ.)

Μαρία Παραλίδου
Πρόσληψη της νέας τέχνης – Η κλασικορομαντική αντινομία στο καταληκτικό κεφάλαιο της φιλοσοφικής πραγματείας Δοκίμιον Καλλιλογίας ήτοι Στοιχεία Αισθητικής (Ζάκυνθος, 1856) του Κωνσταντίνου Στρατούλη

Θάλεια Ιερωνυμάκη
Στον τόπο της διακοπής και της συνέχειας του βίου. Εκδοχές της ποίησης του νεκροταφείου στον 19ο αιώνα

Νίκος Μαυρέλος
“Πάρεργον”, “Παίγνιον” και “Διηγηματική εγκυκλοπαίδεια”: Ο “ναρκισσισμός” της νεοελληνικής δημιουργικής πεζογραφίας ως όχημα της πρώιμης νεοτερικότητας (1716-1866)

Ειρήνη Χατζοπούλου
Η Πάπισσα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροΐδη: μια πρόταση πρώιμου νεωτερικού-ναρκισσιστικού μυθιστορήματος

Φωτεινή Λίκα
Επίγονοι του Γιουβενάλη ή του Ορατίου; Ο Λασκαράτος, ο Ροΐδης και η Σάτιρα του 19ου αιώνα

Κατερίνα Κωστίου
Από την παρωδία στο pastiche: ζητήματα ορολογίας και θεωρίας. Μια «ειδολογική» προσέγγιση του ποιήματος «Τι είπε η γκαμήλα (παστίτσιο)» του Γιώργου Σεφέρη

Ιουλιανή Βρούτση
H ανατρεπτική «ποιητική του Τύπου»: ο Κωνσταντίνος Πωπ και η «επικίνδυνος ειδολογική] καινοτομία» του νεοελληνικού χρονογραφήματος (1848)

Λέανδρος Φωτεινιάς
Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις της ελληνικής πεζογραφίας στον ημερήσιο τύπο: Ο ελληνικός λογοτεχνικός πεζός λόγος στην εφημερίδα το Άστυ, 1891-1900

Μαρία Καραΐσκου
Ρήξεις και συνέχειες στην ιστορία του νεοελληνικού διηγήματος: ο Δημοσθένης Βουτυράς και το «φάντασμα» της ηθογραφίας (1900-1930)

Αθηνά Κορούλη
Μετά την ηθογραφία: οι νέες κατευθύνσεις της μεσοπολεμικής διηγηματογραφίας (1920-1940)

5.7. Συνέχειες και ασυνέχειες στην Κρητική και Επτανησιακή Λογοτεχνία

Τάσος Α. Καπλάνης
Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14ος-16ος αι.)

Günther S. Henrich
Ακόμα ένα –αποσπασματικό– έργο του Γ. Χορτάτση: «Η Ξεχασμένη Νύφη»

Αφροδίτη Αθανασοπούλου
Από τις Κρητικές κωμωδίες στα σατιρικά όνειρα του Σολωμού

Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου
«..από τα κόκκαλα βγαλμένοι»; Α. Κάλβος, Δ. Σολωμός, Ι. Ρίζος Νερουλός: Φαναριώτες και Επτανήσιοι στη δίνη της κρίσιμης επαναστατικής δεκαετίας 1820-1830

Κωστής Παύλου
Από τη φιλολογία στη γενετική κριτική: (α)συνέχειες και ρήξεις στην ερμηνεία και έκδοση του πρώτου σχεδίου γραφής των Ελεύθερων πολιορκισμένων του Διονύσιου Σολωμού

Κωνσταντίνος Φουρναράκης
Από το Μισολόγγι του Δ. Σολωμού στη Μεσολογγιάδα του Α. Αντωνιάδη: μια ποιητική ασυνέχεια

5.8. Από τη γενιά του 1880 στις αισθητικές αναζητήσεις του Μεσοπολέμου

Γεράσιμος Ρεντίφης
Η γενιά του 1880. Παύλος Καλλιγάς και Ανδρέας Καρκαβίτσας

Λάμπρος Βαρελάς
Κόντρα στο ρεύμα: Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας και οι ρήξεις του με τη νεοελληνική κοινωνία και τις αναμονές του αναγνωστικού κοινού

Γκρατσιέλλα-Φωτεινή Καστελλάνου
Κρίση και θύματα στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη Οι Σκλάβοι στα δεσμά τους

Αγγελική Λούδη
Η αναδιήγηση μιας παλιάς ιστορίας: Φρατζέσκα ντα Ρίμινι (1922) του Διονύσιου Κόκκινου

Fatima Eloeva, Arina Reznikova
Η αισθητική του εφιάλτη στα έργα Παπαδιαμάντη και Ντοστογιέβσκι (Έγκλημα και τιμωρία και Φόνισσα). Το θέμα των ονείρων

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος
Η βιοτική μεταφορά στον Παπαδιαμάντη: Το παπαδιαμαντικό παράδειγμα της ρήξης ανάμεσα στη μεταφυσική ανησυχία του αστικού κόσμου και στη νηπτική ενσωμάτωση της πολιτικοοικονομικής ελλαδικής κρίσης

Κ. Γ. Κασίνης
Η νεοελληνική βορειομανία: η ρήξη με το ρομαντικό παρελθόν

Βάλια Τσάιτα-Τσιλιμένη
Η μεταφραστική δραστηριότητα της «γενιάς του 1920»: μεταγγίζοντας όψεις πολιτισμού στην ελληνική κοινωνία

Απόστολος Μπενάτσης
Η πολυμορφία της ποίησης του Καρυωτάκη

Maria Caracausi
I racconti di Napoleon Lapathiotis

Κατερίνα Δ. Σχοινά
Η μεταιχμιακή ποιητική του «απόρριχτου» Ναπολέοντα Λαπαθιώτη: «μικρά τραγούδια σε πεζό ρυθμό»

Tea Gamrekeli
Για μια άγνωστη πτυχή της ποίησης του Κ. Π. Καβάφη

Hans Eideneier
Ο Καβάφης και οι ρίζες του φιλελληνισμού

5.9. Η «γενιά του 1930»: Ποίηση, Πεζογραφία, Ιδεολογία

Γιάννης Δημητρακάκης
Ο Γιώργος Σεφέρης και ο γαλλικός κλασικός 17ος αιώνας

Maila Garcia-Amoros
H οικογένεια Σεφεριάδη πριν και μετά το ’22 μέσα από την οικογενειακή αλληλογραφία

Μαρία Μανδαμαδιώτου
Η φυλή και το έθνος στο δημοσιογραφικό λόγο του Στράτη Μυριβήλη (1914-1949)

Bart Soethaert
Το Χρονικό μιας πολιτείας του Παντελή Πρεβελάκη και η «μεταβολή» της 4ης Αυγούστου 1936

Γεωργία Λαδογιάννη
Η λογοτεχνία στο μεσοπόλεμο. Απομυθοποιήσεις και αποσιωπήσεις. Το μυθιστόρημα του Θράσου Καστανάκη

Κατερίνα Μουστακάτου
Συγγενείς χαρακτήρες και αντικρουόμενες ιδεολογίες στο πεζογραφικό έργο του Γιώργου Θεοτοκά

Helena González-Vaquerizo
Η «μοντερνιστική» Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη. Κλασικός και φιλοσοφικός ήρωας

Νίκος Μαθιουδάκης
Η γλωσσική ποιητική ταυτότητα του Καβάφη και του Καζαντζάκη: μια συγκριτική μελέτη

Δημήτρης Κόκορης
Ρίτσος και σοσιαλιστικός ρεαλισμός : μία σύνθετη σχέση

5.10. Αφήγηση, αναπαράσταση και ιδεολογία στην πεζογραφία: από τις αρχές του 20ού αι. ως τη σύγχρονη λογοτεχνία της κρίσης

Γιώργος Φρέρης
Η συμβολή του πολέμου της δεκαετίας 1912-22 στη νεοελληνική γραμματεία

Έρη Σταυροπούλου
Η παρουσία της Μικρασιατικής Καταστροφής στη νεοελληνική πεζογραφία (συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις)

Θανάσης Αγάθος
Γαλήνη: από τον λυρισμό του Ηλία Βενέζη (1939) στον πειραματισμό του Gregory Markopoulos (1958)

Μαρία Αθανασοπούλου
Η ‘ουλή του Οδυσσέα’: Διακειμενικότητα και ερμηνεία στην Αριάγνη [1962] του Τσίρκα

Ulrich Moennig
Θυμάμαι: Ο Νίκανδρος Κεπέσης απαντά στον Άρη Αλεξάνδρου

Evgenia Iliopoulou
Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, κλασικά και εικονογραφημένα

Αυγή Λίλλη
«Ποιώντας» στο «περιθώριο»: Η ρήξη της μεταπολεμικής γενιάς με τη γενιά του ’30 και την κριτική μέσα από το «ψευδορεαλιστικό» πρίσμα της Φανταστικής περιπέτειας του Αλέξανδρου Κοτζιά

Olena Polkhovska
Greek history in kaleidoscopic vision of Maro Douka’s characters: narrative strategies unifying individual and historical experience

Δέσποινα Σκούρτη
Αντικατοπτρισμοί και μνήμες της περιόδου 1967-1974 στη ελληνική πεζογραφία

Εύα Γανίδου
Μυθοπλασιακές βιογραφίες του Γ.Μ. Βιζυηνού: Ρήξεις, ανατροπές και συνέχειες

Λίλια Μπάναχ
Κάλυψη των κενών της ιστορίας στο βιογραφικό μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά

Salome Gventsadze
Χαμένες πατρίδες – ρήξη και διχασμός ανάμεσα σε δύο κόσμους στην ελληνική και γεωργιανή λογοτεχνία (Ρ. Γαλανάκη – Κ. Ταταρασβίλι)

Αλίκη Τσοτσορού
Ρήξη και συνέχεια στην αναζήτηση του ελληνικού πολιτισμού: Τα μυθιστορήματα του Βασίλη Αλεξάκη Η μητρική γλώσσα και μ.Χ.

Ευανθία Βλαχάβα, Σμαράγδω Κωστούδα
Ο λογοτεχνικός κανόνας υπό διαπραγμάτευση στα λογοτεχνικά κείμενα για τους πολιτικούς πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη

Τάμαρα Κόστιτς-Παχνόγλου
Η Αθήνα και τα σπίτια της από την μεταπολεμική ως την καταναλωτική κρίση στο έργο του Αντρέα Φραγκιά

Γιώργος Κωστακιώτης
Από τη δυστοπία στη ρήξη. Ο αποκλεισμός και η απομόνωση του ατόμου στο έργο του Γιάννη Μακριδάκη

Μαρίτα Παπαρούση
Αφηγηματοποιώντας το μέλλον: δυστοπικές προοπτικές και ιδεολογικές αναζητήσεις στην πεζογραφία της Ι. Μπουραζοπούλου

Παναγιώτης Ξουπλίδης
Τα λογοτεχνικά μυστήρια της θάλασσας του Νότου: Από τη Βαρκελώνη της μεταπολίτευσης στην Αθήνα της κρίσης

5.11. Από τους πρώτους μεταπολεμικούς ποιητές και την ποιητική γενιά του ’70 στη σημερινή ποίηση της κρίσης

Χριστίνα Δράκου
Θεματικές Τομές στο Έργο του Έκτορα Κακναβάτου Χαοτικά Ι

Θεοδούλη Αλεξιάδου
Σκηνοθεσίες θανάτου και ποιητικό σκηνικό. Καρυωτάκης-Σαχτούρης-Βαρβέρης

Δώρα Μέντη
Δεκέμβρης του ’44: Από τα επικαιρικά ποιήματα του 1945 ως τη νηφάλια αποτίμηση του 2000

Νίκη Eideneier-Αναστασιάδη
Από τη «Γενιά της Αμφισβήτησης» στη λογοτεχνία της Κρίσης

5.12. Εκδοτική αγορά, αναγνωστικό κοινό και η ανάγνωση ως πολιτισμική πρακτική – Εκφάνσεις της διεύρυνσης του σύγχρονου λογοτεχνικού πεδίου

Γιώργος Βλαχοπάνος
Ρισκάροντας επιχειρηματικά εν καιρώ κρίσης: ο εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη και το περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα

Σοφία Ιακωβίδου
Διαβάζοντας (για) την ανάγνωση: όψεις της θεματοποίησης της ανάγνωσης στη σύγχρονη μυθοπλασία

Αναστασία Χολιβάτου
Αληθινές Ιστορίες: η γοητεία της λογοτεχνικής μη-μυθοπλασίας στο πλαίσιο της ελληνικής ‘νέας δημοσιογραφίας’

Ζωή Βερβεροπούλου
Ο δημιουργός σε α΄ πρόσωπο: έντυπες συνεντεύξεις σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων

5.13. Παιδική και εφηβική λογοτεχνία

Φωτεινή Βασιλοπούλου, Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου
«Παραμύθια… για μικρούς και μεγάλους» μια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο

Μένη Κανατσούλη
Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία για εφήβους: οδεύοντας σε μια αβέβαιη ενηλικίωση(;)

 

6. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στο θέατρο

6.1. Προσεγγίσεις στη δραματουργία του 19ου και του 20ού αιώνα

Αρετή Βασιλείου
Ερωτική επιθυμία και εθνικισμός: το θεματικό μοτίβο της αδελφικής αιμομειξίας στην ελληνική ρομαντική δραματουργία του 19ου αιώνα

Κωνσταντίνα Ριτσάτου
«Η ρίζα και η χλόη»: Ρήξεις και συνέχειες στη δραματουργία του Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου

Μανόλης Σειραγάκης
Η συνέχεια της ρήξης. Η Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά στη «Νέα Σκηνή» του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου

Γεωργία Κονδύλη
Η επιρροή της Αθήνας στην καλλιτεχνική ζωή της Σμύρνης (1897-1922)

Κατερίνα Καρρά
Η κωμωδιογραφία της περιόδου 1936-1944 ως πεδίο μελέτης πολιτιστικών μεταβολών

Αρετή Μαθιουδάκη
Θέατρο σκιών και πολιτική μεταβολή στην Αθήνα του Μεσοπολέμου

Χριστίνα Παλαιολόγου
Παραμυθιακά και μεταφυσικά στοιχεία στο θεατρικό έργο του Σωτήρη Σκίπη

Βάνια Παπανικολάου
Καιροσκόπος ή κοινωνιστής; Η πρόσληψη του George Bernard Shaw από την ελληνική αριστερή διανόηση

Virginia López Recio
Το ισπανικό θέατρο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγματαρχών

Γρηγόρης Ιωαννίδης
Το ελληνικό θέατρο «της ρήξης»: Οι πρώτες προσπάθειες του νεανικού θεάτρου και του πειραματικού δραματικού λόγου κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας και της πρώτης Μεταπολίτευσης (1967-1981)

6.2. Δραματουργικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου

Μιχάλης Γεωργίου
Μεταμορφώσεις των Βακχών στην Ελλάδα (1950-2005). Μια πρώτη προσέγγιση

Ana Chikovani
Η μορφή της Μήδειας στη σύγχρονη ελληνική και γεωργιανή λογοτεχνία. Τυπολογικοί παραλληλισμοί

Αθανάσιος Γ. Μπλέσιος
Ο Προμηθέας και ο Ηρακλής στη νεοελληνική δραματουργία του 20ού αιώνα

Sophie Shamanidi
Μεταμορφώσεις της Κλυταιμνήστρας (Γ. Σεφέρης – Γ. Ρίτσος – Ι.Καμπανέλλης)

6.3. Το σύγχρονο θέατρο και η θεατρολογική έρευνα σήμερα

Γιώργος Π. Πεφάνης
Συνέχειες, τομές και διακειμενικά πεδία στη σκηνική αφήγηση της φρίκης. Η περίπτωση της παράστασης Μέδουσα του Θωμά Μοσχόπουλου (2011)

Kαλλιόπη Εξάρχου
Δημήτρης Δημητριάδης: Η «Υπερλογοτεχνία» συναντά το «Δράμα του Σύμπαντος»

Σοφία Φελοπούλου
Συνέχεια και ασυνέχεια στο έργο του Γιώργου Διαλεγμένου

Κυριακή Πετράκου
Ελληνοκεντρισμός και παγκοσμιοποίηση στο ελληνικό θέατρο των τελευταίων δεκαετιών

Λητώ Ιωακειμίδου
Η ποίηση στη σκηνή: Συνέχειες και ρήξεις στην πρόσληψη των Ρομαντικών και των επιγόνων τους. Έλληνες Ρομαντικοί και Λωτρεαμόν από την ομάδα Bijoux de Kant

Άννα Μαυρολέων
Το ψηφιακό αρχείο του Ελληνικού Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού θεάτρου – Θεατρικού Μουσείου. Οι ανεκμετάλλευτοι αρχειακοί θησαυροί και η περιπέτεια της θεατρολογικής έρευνας στην Ελλάδα της κρίσης

Μαρία Δημάκη-Ζώρα
Συνέχειες και ρήξεις στην εξέλιξη του Θεάτρου για ανήλικους θεατές στην Ελλάδα

Ιωάννα Μενδρινού
Ασυνέχειες και ρήξεις στην πρόσληψη και προβολή όψεων της παιδικής ηλικίας στη δραματουργία για ανήλικους θεατές της μεταπολίτευσης

 

7. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στη γλώσσα

7.1. Ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας

Ηenri Tonnet
Η διαμόρφωση των ονοματικών και ρηματικών συνταγμάτων στα ελληνικά από τον 5ο μ.Χ. ως το 12ο αιώνα

Anna Lazarova
Συνέχειες ή ασυνέχειες στην κωμική γλώσσα; Ο ρόλος των πραγματολογικών μορίων στις (νεοελληνικές) μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας

Karolina Gortych-Michalak
Ασυνέχειες ή συνέχειες της νομικής γλώσσας 1974-2014

Milena Jovanović, Πολύδωρος Γκοράνης
Ο Γιάννης Ψυχάρης και η Γλωσσολογική Εταιρεία των Παρισίων

Βούλα Ποσάντζη
Η μαχόμενη δημοτικίστρια Σίτσα Καραϊσκάκη και η σχέση της με τον Εθνικοσοσιαλισμό. Συνέχεια ή ρήξη; Η αλληλογραφία με τον Στρατή Δούκα

Akis Gavriilidis
The eternal return of the living-dead (languages): Spectres of (dis)continuity

7.2. Συγκριτικές και διαλεκτολογικές προσεγγίσεις

Predrag Mutavdžić, Αναστάσιος Καμπούρης
Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα στο σταυροδρόμι ανάμεσα στις «μικρές» και «μεγάλες» γλώσσες (συμβολή στη θεωρία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας)

Svetlana Berikashvili
Η διαπολιτισμική μεταφραστική προσέγγιση των ιδιωτικών εκφράσεων (με βάση ιδιωτικές εκφράσεις από το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται)

Irina Tresorukova
Κατάταξη των νεοελληνικών φρασεολογισμών: προσέγγιση στο θέμα (με βάση τη ρωσική θεωρία της γλωσσολογίας)

7.3. Γλωσσικά στοιχεία ως πολιτισμικοί δείκτες

Μαρία Βραχιονίδου
Η έννοια του «ξένου» μέσα από γλωσσικές παρατηρήσεις. Συνέχειες και ασυνέχειες

Μαρία Δημάση
Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού: η σημειωτική συμβολή τους στην αφηγηματική πλοκή και στην ενίσχυση της αναγνωστικής πρόσληψης διαχρονικά

Jingjing Hu
Οι διαπολιτισμικές διαφορές στο μάθημα μετάφρασης ελληνικών – κινέζικων μέσω των έργων του Καζαντζάκη

 

8. Ψηφιακή πραγματικότητα: συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις της βιωμένης εμπειρίας

8.1. Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και νέα κειμενική πραγματικότητα

Σωκράτης Μπαλτζής, Θεόδωρος Βυζάς, Ευγενία Ευμοιρίδου
Η σημασιοσυντακτική συμπεριφορά του ρήματος ως καθοριστικός παράγοντας στην κατασκευή των σημασιοσυντακτικών κανόνων της νεοελληνικής για την αυτόματη επεξεργασία της

Μαρία Ακριτίδου
Οι νεοελληνικές σπουδές μπροστά στην ψηφιακή πραγματικότητα. Η ανάπτυξη ψηφιακού σώματος νεοελληνικής ποίησης από το ΚΕΓ με το διεθνές πρότυπο Text Encoding Initiative

Dimitrios Kydros, Anastasios Anastasiadis
Social Network Analysis in Literature. The case of The Great Eastern by A. Embirikos

Μαρία Μοίρα, Δημήτριος Μακρής
Ψηφιακοί πλόες στη λογοτεχνική πόλη. Συνέχειες και ασυνέχειες της αστικής χωρικής εμπειρίας

Ευγενία Τσιουπλή
Διαδικτυακά περιοδικά: η ψηφιακή συνέχεια μιας διαχρονικής συνήθειας

 

9. Πολιτισμικές μεταφορές, διαπολιτισμικοί μετασχηματισμοί και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις

9.1. Στρογγυλό Τραπέζι «Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις & διαμόρφωση του “εθνικού χαρακτήρα” στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα»

Άννα Ταμπάκη
Εισαγωγή – Παρουσίαση των στόχων της έρευνας και των πρώτων πορισμάτων της

Κυριακή Αθανασιάδου
Εικόνες της Μήδειας και η κατασκευή του γυναικείου φύλου στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα

Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Αικατερίνη Διακουμοπούλου-Ζαραμπούκα
Διαπολιτισμική πρόσληψη της δραματουργίας μέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα: Μια πρώτη προσέγγιση

Ευριπίδης Γαραντούδης
H αναβίωση της αρχαίας ελληνικής μετρικής τον 19ο αιώνα: μετρική θεωρία και ποιητική πράξη

Μαρία Σπυριδοπούλου
Ο Εμίλ Ζολά μέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο των δύο τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα: μια πρώτη προσέγγιση

Aγγελική Σπυροπούλου
Ελληνοαγγλικές λογοτεχνικές συναντήσεις του 19ου αι.- πρόσληψη και διαπολιτισμικότητα

Κατερίνα Καρακάση
Η αρχαία δημοτική ποίηση και τα ωραία προϊόντα του γερμανικού Παρνασσού. Σημειώσεις για την πρόσληψη του γερμανικού Ρομαντισμού στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα

Άλκηστη Σοφού
Ο Θεατής της Ανατολής (Le Spectateur de l’Orient) διαλέγεται με την Ευρώπη. Οι διακυμάνσεις μιας «εθνικής αφήγησης»

Αύρα Ξεπαπαδάκου, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
Το λυρικό θέατρο και η μουσική σαλονιού στον ελληνόφωνο περιοδικό Τύπο του 19ου αιώνα

9.2. Μέσα από τον καθρέφτη: πολιτισμοί σε επαφή (Βενετοκρατία και οθωμανική κυριαρχία)

Ελένη Τσουραπά
Il buon governo: σχεδιάζοντας το σύστημα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγμα της Κρήτης (13ος-17ος αι.)

Ρομίνα Τσακίρη
Consistency and rupture in punishments in Crete under the Venetian rule (13th – 17th century)

Tatiana Markaki
Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia

Ουρανία Καραγιάννη
Η οικογένεια Λοράντου και η διαδρομή της από τον Χάνδακα στη Βενετία: μια περίπτωση διαπολιτισμικής τεκμηρίωσης του οικογενειακού και υλικού τους βίου (17ος αιώνας)

Χρήστος Αποστολόπουλος
Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκμήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Γιώργος Νικολάου
Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις στον ελληνικό κόσμο κατά τα νεώτερα χρόνια: η περίπτωση της Πελοποννήσου (1685-1715)

Pedro Bádenas
Πειρατές και δούλοι ή αιχμάλωτοι. Οι Έλληνες και η θάλασσα στη διάρκεια της Τορκοκρατίας

9.3. Μέσα από τον καθρέφτη: πολιτισμοί σε επαφή (20ός αι.)

Αλεξία Αλτουβά
Έλληνες ηθοποιοί στο Παρίσι σε αναζήτηση της δραματικής τέχνης: Σημεία επίδρασης στην ελληνική υποκριτική την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ού

Julien Calvié
La représentation des Grecs dans l’œuvre de l’helléniste français Louis Roussel (1881-1971): la thèmatique de la continuité

Μαριλένα Κουζίνη
«Γιατί όχι το Βυζάντιο;». Η θέση του ως συνεχιστή του ελληνικού πνεύματος στη συνείδηση των γάλλων λογίων επισκεπτών της Ελλάδας στα μέσα του 20ού αιώνα

Μαρίνα Κοκκινίδου
Πολιτισμοί σε επαφή στην Ελλάδα του μεταπολέμου: Η περίπτωση του περιοδικού Αγγλοελληνική Επιθεώρηση (1945-1955)

9.4. Φιλέλληνες, Λόγιοι & Κοινότητες της διασποράς

Λίλια Διαμαντοπούλου
Ο Φιλέλληνας Carl Jakob Iken (1789-1841) και ο ρόλος του στις Νεοελληνικές Σπουδές

Ιωάννα Σπηλιοπούλου
Το ταξίδι του Ειρηναίου Θείρσιου στην Ελλάδα (1831-1832) μέσα από την αλληλογραφία του με τη γυναίκα του ως πηγή μαρτυρίας για τις ιδεολογικές διενέξεις αναφορικά με τις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού

Konstantinos Tsivos
Οι Πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία. Από τη μια ρήξη στην άλλη

Ρεγγίνα Κασιμάτη
Bova και το Africo. H διαφιλονικούμενη παράδοση δύο κοινοτήτων του ιταλικού νότου για την πατρότητα ενός τοπικού Αγίου, και οι κεκαλυμμένες εδαφικές διεκδικήσεις

Νικόλαος Σιώκης
Η παροικία των Κλεισουριέων στο Ζέμουν (Σεμλίνο). Αμφίδρομες σχέσεις με τον γενέθλιο τόπο

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη
Συνέχειες και ασυνέχειες στην πολιτισμική ιστορία μιας ελληνικής κοινότητας στη διασπορά: η περίπτωση της κοινότητας στο Σουλινά (Ρουμανία) με βάση τα γλυπτά μνημεία

9.5. Πολιτισμική πολιτική, οπτική κουλτούρα και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις

Βασιλική Σαρακατσιάνου
Η Αναγιγνώσκουσα στη νεοελληνική τέχνη: θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση των γυναικών στην καμπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα

Στεριανή Τσιντζιλώνη
Χορευτικά σώματα και Ιστορία: αναλύοντας τρεις στιγμές από την ιστορία του χορού και της Ελλάδας

Christina Michael
Η χρήση της πολιτισμικής και μουσικής συνέχειας στη διάλεξη του Μάνου Χατζιδάκι για το ρεμπέτικο

Πολίνα Ταμπακάκη
Εξετάζοντας τον μύθο και τη μυθολογία της γενιάς του ’30: η ανακάλυψη του ρεμπέτικου από τον Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης

Νικόλαος Μάμαλης
Η μουσική πρόσληψη της Ορέστειας του 1903 στο Βασιλικό Θέατρο

Alexandros Charkiolakis
Το Ωδείο Αθηνών ως καθοριστικός φορέας πολιτισμικής διαμόρφωσης

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου
Η μελοποίηση του ύμνου της Κασσιανής Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή από Έλληνες συνθέτες του 19ου και του 20ού αιώνα

Maria Athanassiou
Modern Greek Poetry set to music: a cultural diplomat?

Παρασκευάς Γ. Μουρατίδης
Εικόνες των «Συμμάχων»: Τα εθνικά θέματα και το αντιδυτικό πνεύμα στις δημοφιλείς πολιτικές κωμωδίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου (1946-1974)

Χρήστος Δερμεντζόπουλος
Place, memory and tradition in contemporary Greek cinema just before the crisis

Maria Eugenia De la Nuez Perez
L’image de la Grèce et du Japon dans les premières expositions universelles (1851-1910): changement ou continuité?

Evi Baniotopoulou, Efthymia Lydia Roupakia, Eleni Sideri
Locating Belonging, Refiguring Space: Mediterranean crossings and the 4th Thessaloniki Biennale of Contemporary art

Vera Mystaka
Continuities and dis-continuities in the work of Jannis Kounellis

Ελένη Καρασαββίδου
Από το Όλνερμάστον στον Μαραθώνα: 50 χρόνια από την δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη ή η πολιτική ως πολιτιστική πρόταση

9.6. Πολιτισμική πολιτική και χρήσεις της αρχαιολογίας και της παράδοσης στην τέχνη

Καλλιόπη Παυλή
Το κόστος της «καταγωγής»

Κατερίνα Τζάμου
Βασίλειος Κουρεμένος και ταφική αρχιτεκτονική: Τα όρια και οι υπερβάσεις του νεοκλασικισμού.

Βασιλική Χρυσοβιτσάνου
Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης: Η Κυκλαδική Τέχνη και η αισθητική του Μοντερνισμού στον Christian Zervos

9.7. Λαϊκή παράδοση και λαογραφικές προσεγγίσεις

Michał Bzinkowski, Manuel Serrano
Η δυτικοευρωπαϊκή μάσκα του Χάρου στα δημοτικά τραγούδια

Anna Koustinoudi, Charalampos Passalis
Gaskell the Ethnographer: The Case of Modern Greek Songs

Χριστίνα Πετροπούλου
Κάποτε υπήρχε ένα χωριό…
ή
Το πανηγύρι ως μέσο αναβίωσης μιας «χαμένης» συλλογικότητας

Στέλλα Αλεξίου
Λαϊκή παράδοση και εκπαίδευση: Γέφυρα επικοινωνίας στις προκλήσεις των θεσμικών αλλαγών. Η περίπτωση της Κύπρου

1 απάντηση

Aναδρομές (Trackbacks)

 1. Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών – Ανακοινώσεις | ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ