Πανεπιστήμιο του Fribourg

Ινστιτούτο Τομέας νεοελληνικών σπουδών
Υπεύθυνος Ekkehard Borntraege, Δρ. φιλ.
ΕMail ewborn@yahoo.com
URL (Ινστιτούτο)
Διεύθυνση Fribourg, Canton of Fribourg, Switzerland
Τηλέφωνο 0041 79 484 44 39

Αν δεν παρέχετε κάποιο πτυχίο Νεοελληνικών Σπουδών, ποια μαθήματα νεοελληνικών σπουδών (νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, πολιτισμός) προσφέρετε στους φοιτητές σας;

 Η διδασκαλία στον τομέα των νεοελληνικών σπουδών εντάσσεται στα προγράμματα  του τμήματος κοινωνικών σπουδών (BA, ορισμένα μαθήματα και ΜΑ) και προσφέρεται ταυτόχρονα ως μέρος των σπουδών ανατολικής Ευρώπης.

 Τα μαθήματα νεοελληνικών σπουδών στο Fribourg επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας η οποία διδάσκεται με μια συγκριτική προσέγγιση που περιλαμβάνει και στοιχεία ιστορίας άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατά διαστήματα προσφέρονται και μαθήματα νεοελληνικής και βαλκανικής γλωσσολογίας και πρακτικές εισαγωγές στη νεοελληνική γλώσσα.

Ποια η θέση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο επίσημο πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου σας ;

Τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών αποτελούν προαιρετικό μέρος των προπτυχιακών σπουδών του τμήματος κοινωνικών σπουδών και ανατολικής Ευρώπης.