Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Υπεύθυνος Διευθυντής Καθηγητής Δρ. Μόσχος Μορφακίδης
ΕMail morfaki@ugr.es
URL (Ινστιτούτο) www.centrodeestudiosbnch.com
URL (Βιβλιοθήκη) http://www.cebnch.com/biblioteca.html
Διεύθυνση Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, C/ Gran Vía, 9-2º, 18001, GRANADA – ESPAÑA
Τηλέφωνο +34 958 220874
Φαξ +34 958 220874