Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Ινστιτούτο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών
Υπεύθυνος Vojkan Stojičić, Επίκουρος Καθηγητής
ΕMail vojkans@hotmail.com
URL (Ινστιτούτο) http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/neohelenske-studije/
Διεύθυνση Studentski trg 1, Beograd, Serbia
Τηλέφωνο 00381/11/2021609
00381/64/2831060

Προσφερόμενα πτυχία:

Bachelor, Master και Ph.D.

Ποια είναι η θέση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο επίσημο πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου σας ;  

Προς τους φοιτητές των Νεοελληνικών, τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής είναι υποχρεωτικά, ενώ προς τους φοιτητές των υπόλοιπων ξένων φιλολογιών τα Νεοελληνικά διδάσκονται ως γλώσσα επιλογής.