Οι γενικοί στόχοι του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

Να προωθήσει νέες γνώσεις της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας, συγκεντρώνοντας την έρευνα και τη ρητορική σε μεσογειακό και ευρωπαϊκό πλαίσιο και ένα δίκτυο συναφών πεδίων.

Να συμβάλει σημαντικά στις προηγμένες προσπάθειες άλλων παγκόσμιων κοινωνιών και οργανισμών στη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, όπως η SLA (Κοινωνία για τη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία), η JLA (η Εφημερίδα για τη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία), η ΑΑΑ (η Αμερικανική Ανθρωπολογική Ένωση), Η JAT (η Εφημερίδα της Ανθρωπολογικής Θεωρίας), η Ετήσια Επισκόπηση της Ανθρωπολογίας και άλλων.

Να ενισχύσει τις αντιλήψεις και το ενδιαφέρον για τη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη και να συνδέσει ολοένα και περισσότερο τους μελετητές που εργάζονται στις μεσογειακές και ευρωπαϊκές περιφέρειες με εκείνους που βρίσκονται σε άλλη περιοχή.

CALL FOR PAPERS

Opens: June 1, 2019 at midnight (CET Time)

Closes: November 15, 2019 at midnight (CET Time)

REGISTRATION

Early Bird

Opens: October 30, 2019 at midnight (CET Time)

Closes: January 21, 2020 at midnight (CET Time)

Normal Bird

Opens: January 22, 2020 at midnight (CET Time)

Closes: April 25, 2020 at midnight (CET Time)

Late Bird

Opens: April 26, 2020 at midnight (CET Time)
Closes: September 5, 2020 (Conference end)

NOTIFICATION OF ACCEPTANCE
December 30, 2019 at midnight (CET Time)