7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών (Βιέννη, 11-14 Σεπτεμβρίου 2023)

Ημερομηνία έναρξης: 11-09-2023

Ημερομηνία λήξης: 14-09-2023

Τόπος: Βιέννη

7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών

(Βιέννη, 11-14 Σεπτεμβρίου 2023)

Προσεγγίσεις και εστιάσεις στον Νέο Ελληνισμό: κείμενα, εικόνες, αντικείμενα, ιστορίες

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης και την Αυστριακή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ÖGNS) οργανώνει το 7ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών από τις 11 ως τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 στη Βιέννη.

Το 7ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών απευθύνεται σε ερευνήτριες και ερευνητές στο ευρύτερο φάσμα των επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που άπτονται των Νεοελληνικών Σπουδών (ιστορία, λογοτεχνία, φιλολογία, γλωσσολογία και διδακτική της γλώσσας, θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές, ανθρωπολογία, αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική λογοτεχνία, μουσικολογία, πολιτική επιστήμη, πολιτισμικές σπουδές). Ιδιαίτερα απευθυνόμαστε σε όλες τις νέες ερευνήτριες, σε όλους τους νέους ερευνητές.

Το 2023 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάνης ενώ το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τελευταίο συνέδριο της ΕΕΝΣ το 2018 εμπεριείχε σημαντικότατες άλλες ιστορικές επετείους. Με αφορμή τις επετείους εκφράζονται νέες προσεγγίσεις, που αφορούν όχι μόνο αυτές καθαυτές τις εμπειρίες, τις επιπτώσεις και τις αποτυπώσεις τους στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη κλπ. αλλά και ευρύτερα τη χρονολογική και γεωγραφική έκταση και διάσταση και τα ιστορικά χαρακτηριστικά και τις εκφάνσεις του ελληνικού κόσμου στη νεότερη και σύγχρονη εποχή.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε με ανακοίνωση, η οποία να προτείνει μεθοδολογικούς προβληματισμούς και νέες προσεγγίσεις και εστιάσεις σε κείμενα, εικόνες, αντικείμενα και γλωσσικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα προσβλέπουμε σε θεματικές που προάγουν τη διεπιστημονική, συγκριτική και διαπολιτισμική διάσταση των Νεοελληνικών Σπουδών.

Ως κύριες (όχι όμως αποκλειστικές) θεματικές ορίζονται:

1. Η αποτύπωση συλλογικών ιστορικών εμπειριών του Νεότερου Ελληνισμού στη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες
2. Διασπορές, μεταναστεύσεις και υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών
3. Ιστοριογραφικές ερμηνείες και προσεγγίσεις του νεότερου Ελληνισμού
4. Ιστορία του ελληνικού βιβλίου και του τύπου
5. Θρησκεία, γλώσσα, γραφή: πολλαπλές εκφράσεις κι εκφάνσεις του νεότερου Ελληνισμού
6. Υλικά κατάλοιπα και αρχαιολογία: σχέση με το παρελθόν και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
7. Ιστορία των εννοιών και δημιουργία πολιτικής και πολιτισμικής ορολογίας στην Ελληνική

Θα χορηγηθούν 30 υποτροφίες ύψους 300 ευρώ εκάστη σε νέες ερευνήτριες, νέους ερευνητές, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Οι περιλήψεις των ενδιαφερομένων πρέπει να έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τα αρμόδια μέλη της επιστημονικής επιτροπής, ενώ οι ίδιοι δεν πρέπει 2 να κατέχουν θέση μισθωτής εργασίας σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα, ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα. Οι υποτροφίες θα καταβάλλονται μετά το πέρας του συνεδρίου.

Οργανωτική επιτροπή (Βιέννη)
Πρόεδρος: Μαρία Α. Στασινοπούλου

Μέλη:
Ιωάννης Μπρίγκος
Λήδα-Μαρία Δώδου
Angelika Hudler
Δημήτρης Κουσουρής
Anna Ransmayr

Επιστημονική επιτροπή Πρόεδρος:
Βασίλης Σαμπατακάκης, Lund University

Συντονισμός:
Angelika Hudler, University of Vienna

Μέλη:
Μερόπη Αναστασιάδoυ, University of Geneva
Κώστας Μπόμπας, University of Lille
Μαρία Μπολέτση, University of Amsterdam
Maria Rosa Caracausi, University of Palermo
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ani Chikovani, Tbilisi State University
Βασιλική Δημουλά, University of Vienna
Τudor Dinu, University of Bucharest
Ζωή Γαβριηλίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ernest Marcos Hierro, University of Barcelona
Δημήτρης Καργιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Κατερίνα Κωστίου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Κουσουρής, University of Vienna
Markéta Kulhánková, Masaryk University, Brno
Cristiano Luciani, “Tor Vergata” University of Rome
Τατιάνα Μαρκάκη, University of Amsterdam
Μαρία-Ελισάβετ Μητσού, EHESS, Paris
Ulrich Moennig, University of Hamburg
Μόσχος Μορφακίδης, University of Granada
Λυδία Παπαδημητρίου, Liverpool John Moores University
Μιλτιάδης Πεχλιβάνος, FU Berlin Ilze Rūmniece, University of Latvia
Άλκηστη Σοφού, Sorbonne University,Paris
Μαρία Α. Στασινοπούλου, University of Vienna
Gonda van Steen,King’s College London
Vojkan Stojičić, University of Belgrade
Άννα Ταμπάκη, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Irina Tresorukova, Lomonosov Moscow State University
Δημήτρης Τζιόβας, University of Birmingham
Dragomira Valtcheva, Sofia University
Λάμπρος Βαρελάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Βαρβούνης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σοφία Βασιλάκη, INALCO, Paris

Τόπος διεξαγωγής του 7ου Συνεδρίου
Οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου θα διεξαχθούν στις αίθουσες της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Campus of the University of Vienna).

Κατεβάστε την εγκύκλιο
στην ελληνική ΕΔΩ
και στην αγγλική ΕΔΩΚατηγορίες