4ο Συνέδριο Για τη Μελέτη του Σύγχρονου Ελληνικού Φιλμικού Πολιτισμού

Ημερομηνία έναρξης: 16-04-2019

Ημερομηνία λήξης: 14-06-2019

Τόπος: Βουκουρέστι

 width=
Ημερομηνία: 3-6 / 4/2020

Τόπος: Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

 width=

Η Luisa Rivi (2007) υποστήριξε ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο κινηματογράφος μετατράπηκε σε προνομιακό χώρο για την εξέταση των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων. Η μετάβαση στην «οικονομία σημείων» (Lash και Urry 1993) ανασχημάτισε τους δεσμούς του πολιτισμού με την οικονομία. Στο πλαίσιο της ΕΕ, ο πολιτισμός μετατάπηκε σταδιακά σε πεδίο εφαρμoγής πολιτικών (Shore 2006), οι οποίες συνεισφέρουν στις διαδικασίες διαμόρφωσης μια κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ταυτόχρονα, νέα σύνορα μετασχημάτισαν το ευρωπαϊκό τοπίο στρέφοντας την προσοχή στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η έννοια της ‘γειτονιάς’ (Appadurai 1996) έγινε σημαντική τόσο στην επανεξέταση του χώρου με έναν πιο κοινωνικά και πολιτισμικά ευαίσθητο τρόπο όσο και στο χτίσιμο μιας πιο συνεκτικής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρόλο που οι συμπαραγωγές συχνά ορίστηκαν ως οικονομικές συμφωνίες, θεωρούνται σήμερα ένας πολύ πιο περίπλοκος χώρος αλληλένδετων οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών σχέσεων. Αυτός ο χώρος συχνά προέρχεται από ιστορικές συγγένειες, διασυνοριακές σχέσεις και οικονομικές πολτισμικές και πολιτικές ατζέντες καθώς και δημιουργικά οράματα.

Εξετάζοντας αυτές τις διαφορετικές πτυχές των συμπαραγωγών, το συνέδριο θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός κινηματογράφος συνδέεται με άλλους περιφερειακούς κινηματογράφους, όπως αυτούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης και πως οι διασυνδέσεις αυτές διαμορφώνουν ‘πολιτισμικές γειτονιές’. Επιπλέον, θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι μετατοπίσεις συνδέονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές του πολιτισμού αλλά και την πολιτική  της ταυτότητας, και τον αντίκτυπό που έχουν στις (επανα)διαμορφώσεις του ‘τοπικού’ / ‘εθνικού’ / ‘διεθνικού’.

Αυτή η θεματική εστίαση στις συμπαραγωγών  μέσα από το πρίσμα του χώρου και της κλίμακας ανταποκρίνεται σε τρεις αλληλένδετες περιστάσεις:

 • Η ελληνική ιστορία των συμπαραγωγών ξεκινάει ουσιαστικά την μεταπολεμική περίοδο, μια εποχής ιδιαίτερης ιδεολογικής φόρτισης για τις κρατικέςς πολιτικές επιδοτήσεων για τους εθνικούς και περιφερειακούς κινηματογράφους στην Ευρώπη. Συνεχίστηκε στη δεκαετία του 1980 μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες οι συμπαραγωγές καλλιέργησαν το έδαφος για μια πιο ‘εξωστρεφή’ γενιά δημιουργών (Papadimitriou 2018). Η έμφαση στην ιστορία της συμπαραγωγής μπορεί να μας βοηθήσει να από-κεντρώσουμε το βλέμμα μας, να το αποτραβήξουμε από τις εθνικές αντιλήψεις του κινηματογράφου εντοπίζοντας τις διασυνδέσεις, τις ιστορίες του Ψυχρού Πολέμου και πως συνέβαλαν στη διαμόρφωση συν-ορ(ί)ων. Επίσης μας βοηθάει να εξετάσουμε πως αυτές οι ιστορίες δημιουργούν (ή εμποδίζουν) ουσιαστικές περιφερειακές συνεργασίες σήμερα.
 • Η διεθνική προσέγγιση, η οποία προσπάθησε να ξεπεράσει την επιθυμία για άκριτη κατανάλωση εθνικών αφηγήσεων (βλ. Ezra και Rowden 2006), μπορεί να εντοπιστεί τόσο στο περιεχόμενο των ταινιών (αφήγηση, κατασκευή χαρακτήρων, βιογραφίες δημιουργών) όσο και την παραγωγή ταινιών (συμπαραγωγές). Οι διεθνικές πτυχές των ταινιών εννοιολογούν από την αρχή το «τοπικό» ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν κατά τρόπο ουσιαστικό περιφερειακές, ευρωπαϊκές ή/ και παγκόσμιες προκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι ταινίες επιτυγχάνουν ευρύτερη κυκλοφορία, αυξάνουν την ευρωπαϊκή τους αξία, αλλά και υποκινούν νέες περιφερειακές γεωγραφικές περιοχές (πραγματικές ή φαντασιακές).
 • Οι συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και η εξερεύνησή τους ως πολυσθενείς και διασυνδεδεμένοι χώροι μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να ξανασκεφτούμε τους δυϊσμούς όπως πολιτισμός / βιομηχανία, δημιουργός / παραγωγός,  εθνικός/διεθνικός, δημιουργώντας πιο περιεκτικές και συγκριτικές αντιλήψεις που διασταυρώνουν και γεφυρώνουν επιστημομικά πεδία όπως η κοινωνική ανθρωπολογία, κινηματογραφικές σπουδές, σπουδές περιφέρειας κλπ.

Οι πιθανές περιοχές διερεύνησης περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές:

 • Η ιστορία των συμπαραγωγών (μελέτες περιπτώσεων, συγκριτικές αναλύσεις είναι ευπρόσδεκτες)
 • Κινηματογραφικές γειτονιές, περιφέρειες και περιφερειακοί κινηματογράφοι
 • Περιφερειακά φεστιβάλ και συμπαραγωγές
 • Ευρωπαϊκή και περιφερειακή πολιτική, πολιτικές και πρακτικές συμπαραγωγής
 • Αφήγηση, δημιουργικότητα και συμπαραγωγές
 • Συμπαραγωγή τοπικού, περιφερειακού και ευρωπαϊκού κοινού
 • Πολιτικές των συμπαραγωγών και της συνεργασίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στην υπόλοιπη Ευρώπη
 • Ιεραρχίες συμπαραγωγής (μικρά έθνη και μεγάλοι αδελφοί στην κινηματογραφική βιομηχανία, μικρές / μεγάλες συμπαραγωγές)
 • Φαντασιακές αντιλήψεις της ευρωπαϊκότητας, παλιές / νέες περιφερειακές γεωγραφίες και συμπαραγωγές
 • Συμπαραγωγή και κινητικότητα ταινιών και δημιουργών
 • Συμπαραγωγές στη διδασκαλία κινηματογράφου, πολιτισμών και περιοχών

 

Το συνέδριο διοργανώνεται από την καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου και την μετα-διδάκτορα Ελένη Σιδέρη, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και το Εργαστήριο Μελέτης Πολιτισμού, Συνόρων και Φύλου (Lab / CBG)

Το κόστος εγγραφής είναι 40 ευρώ (οι φοιτητές παρακολουθούν δωρεάν). Στείλτε την περίληψή σας (μέγιστο όριο 300 λέξεις) [μαζί με τεχνικές απαιτήσεις και σύντομο βιογραφικό σημείωμα] στη διεύθυνση: contemporarygreekfilm2020@gmail.com  μέχρι τις 15/6/2019. Η διάρκεια των ομιλιών θα είναι 20 λεπτά και η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά.

https://contemporarygreekfilmcultures4.blogspot.com/
https://www.facebook.com/CulturalneighbourhoodsandcoproductionsconferenceΚατηγορίες