Μεταπολίτευση 1974-1981: Λογοτεχνία και πολιτισµική ιστορία

Ημερομηνία έναρξης: 14-11-2019

Ημερομηνία λήξης: 16-11-2019

Τόπος: Ρέθυμνο

 width=
Στο Ρέθυµνο, 15-17 Νοεµβρίου 2019 διοργανώνεται το Επιστηµονικό Συνέδριο Μεταπολίτευση 1974-1981: Λογοτεχνία και πολιτισµική ιστορία. Το συνέδριο επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, από την πτώση της Δικτατορίας έως την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Ειδικότερα ενδιαφερόµαστε να διερευνήσουµε το λογοτεχνικό φαινόµενο ως συνιστώσα σε ένα ευρύτερο δίκτυο πολιτισµικών λόγων που απηχούν όσο και συνδιαµορφώνουν τη φυσιογνωµία της περιόδου. Ως εκ τούτου, επιθυµούµε να εξετάσουµε τη λογοτεχνία υπό το πρίσµα ευρύτερων µοτίβων, θεµάτων, τάσεων, που θα µπορούσαν µάλιστα να αποτυπωθούν και σε ποσοτικά δεδοµένα. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνάφεια της λογοτεχνίας µε άλλες τέχνες, αλλά και κάθε είδους εκφάνσεις του πολιτισµού, ενώ δεν αποκλείουµε και θέµατα που εξετάζουν µε αυτόνοµο τρόπο σηµαντικά θεατρικά ή κινηµατογραφικά έργα της περιόδου, καθώς και την έντεχνη µουσική. Ενδιαφέρον δείχνουµε και για τη συγκέντρωση και την εξέταση συναφών µαρτυριών της περιόδου.

Ανάµεσα στα ζητήµατα που προσφέρονται για γόνιµο προβληµατισµό είναι και τα ακόλουθα:
– Η κίνηση ιδεών γύρω από τον πολιτισµό, µέσα από έντυπα, βιβλιοπωλεία, στέκια ή φορείς.
– Τα φεστιβάλ νεολαιών και οι πολιτιστικές πολιτικές των κοµµατικών οργανώσεων.
– Η σχέση µε τα λογοτεχνικά κινήµατα Ευρώπης και Αµερικής.
– Η µαζική κουλτούρα των ΗΠΑ και η αµφίθυµη σχέση µαζί της.
– Λογοτεχνικά και άλλα περιοδικά (π.χ. Τραµ, Χνάρι, Σήµα, Αντί, Πολίτης, Αµφί, Εποπτεία).
– Γυναικείες ή φεµινιστικές οπτικές.
– Η οµοφυλόφιλη έκφραση.
– Συνέχειες και ασυνέχειες στην κριτική της λογοτεχνίας.
– Παράγοντες διαµόρφωσης του λογοτεχνικού πεδίου της περιόδου (π.χ. η απήχηση συγγραφέων όπως ο Στρατής Τσίρκας και ο Δηµήτρης Χατζής, ο ρόλος της Εταιρείας Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη και του Ινστιτούτου Γκαίτε, η ανάδειξη πανεπιστηµιακών φιλολόγων σε δηµόσια πρόσωπα).
– Μεταφραστικές τάσεις.

Σηµ. 1. Αντικείµενο µελέτης συνιστούν και οι τρεις (ή τέσσερις) λογοτεχνικές γενιές: µεταπολεµικοί συγγραφείς, η γενιά του ’70, οι πρωτοεµφανιζόµενοι της Μεταπολίτευσης.
Σηµ. 2. Τα χρονικά όρια µπορούν να διευρυνθούν κατά 2-3 χρόνια, εάν αυτό κατά τη µελέτη κριθεί αναγκαίο.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν τις περιλήψεις τους (µέχρι 350 λέξεις) έως τις 30 Ιουνίου 2019 στο synedriometapolitefsi@gmail.com και θα λάβουν απάντηση από την Επιστηµονική επιτροπή έως τις 25 Ιουλίου 2019.

Οι ανακοινώσεις θα είναι εικοσάλεπτες.

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης δυστυχώς αδυνατεί να καλύψει έξοδα µετακίνησης και διαµονής, υπόσχεται όµως γευστικά δείπνα. Τα Πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, σε σύντοµο διάστηµα µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Επιστηµονική Επιτροπή:
Βενετία Αποστολίδου (Α.Π.Θ.)
Γιάννης Δηµητρακάκης (Πανεπιστήµιο Κρήτης)
Αγγέλα Καστρινάκη (Πανεπιστήµιο Κρήτης)
Κωστής Κορνέτης (University of Oxford)
Αναστασία Νάτσινα (Πανεπιστήµιο Κρήτης)
Δηµήτρης Πολυχρονάκης (Πανεπιστήµιο Κρήτης)
Δηµήτρης Τζιόβας (University of Birmingham)

Οργανωτική Επιτροπή: Γιάννης Δηµητρακάκης Αγγέλα Καστρινάκη Αναστασία ΝάτσιναΚατηγορίες