Επιστημονική ημερίδα με θέμα: Ο θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας

Ημερομηνία έναρξης: 27-11-2014

Ημερομηνία λήξης: 28-11-2014

Τόπος: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΗΤΡΑΚΑΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:Μ. Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας ΔΠΘ Μέλη: Κων. Χατζόπουλος, Καθηγητής Νεώτερης Ελληνι- κής Ιστορίας ΔΠΘ –Κοσμήτωρ Σχολής Κλασικών

και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ
Γ. Χρ. Τσιγάρας, Επ. Καθηγητής Ιστορίας της Βυ- ζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης ΔΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:Κων. Χατζόπουλος, Καθηγητής Νεώτερης Ελλη- νικής Ιστορίας ΔΠΘ – Κοσμήτωρ Σχολής Κλασικών και

Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ

Μέλη: Μ. Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας ΔΠΘ Γ. Χρ. Τσιγάρας, Επ. Καθηγητής Ιστορίας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης ΔΠΘ Παν. Τζιβάρα, Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας του Βε- νετοκρατούμενου Ελληνισμού ΔΠΘ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Στέφανος Καράμπελας, φοιτητής ΤΙΕ / ΔΠΘ

Μαρία – Κλεοπάτρα Λαγκουβάρδου, φοιτήτρια ΤΙΕ / ΔΠΘ

Με τη χρηματοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣΚατηγορίες