Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)

Ημερομηνία έναρξης: 21-11-2023

Ημερομηνία λήξης: 23-11-2023

Τόπος: Διαδικτυακά

Διαδικτυακό Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Ημερομηνία: 21-23.10.2022
Τόπος: Διαδικτυακή διοργάνωση μέσω ειδικής πλατφόρμας
Γλώσσες: Ελληνικά, αγγλικά

Πρακτικά: ηλεκτρονική έκδοση

Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)

Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει διαδικτυακό επιστημονικό συνέδριο για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή στις 21-23 Οκτωβρίου 2022.

Θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου: Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)

Στόχος: Επανεκτίμηση των τραγικών γεγονότων, των επιπτώσεων και του αντίκτυπου της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Ελλάδα κατά τον αιώνα που μεσολάβησε από την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου. Μέσω ιστορικών, λαογραφικών, ανθρωπολογικών και φιλολογικών προσεγγίσεων, επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός του τραύματος της ήττας στη Μικρασία και του επακόλουθου ξεριζωμού του ελληνισμού, που σφράγισε για έναν ολόκληρο αιώνα και εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την κοινωνία, την αναζήτηση της ταυτότητας, την πολιτική σκηνή, την οικονομία και τον πολιτισμό του ελληνικού κράτους.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες:

– Πολιτική, διπλωματία, στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής

– Η ιστοριογραφική πρόσληψη της Μικρασιατικής Καταστροφής

– Η Μικρασιατική Καταστροφή στο επίπεδο της μικροϊστορίας

– Οικονομικές και ιδεολογικές επιπτώσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής

– Αποκατάσταση των προσφύγων

– Σχέσεις ντόπιων και προσφύγων

– Η προσφυγική ταυτότητα και η ρητορική της

– Κοινωνική και δημογραφική συγκρότηση του ελλαδικού χώρου μετά την

Μικρασιατική Καταστροφή

– Αρχεία για τη Μικρασιατική Καταστροφή

– Η Μικρασιατική Καταστροφή στην Εκπαίδευση

– Συγκρότηση της συλλογικής μνήμης

– Αναπαράσταση του τραύματος και της συνακόλουθης προσφυγιάς στη λογοτεχνία,

στο θέατρο, στον κινηματογράφο και σε άλλες τέχνες

 

Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου

Πρόεδρος:

Μ. Γ. Βαρβούνης, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Μέλη:

Ηλίας Πετρόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και

Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ

Μαρία Τζιάτζη, Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Τσιγάρας, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Αθηνά Μαχά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Κυριάκος Σγουρόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Επιστημονική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου

Πρόεδρος:

Μ. Γ. Βαρβούνης, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Μέλη:

Πασχάλης Βαλσαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ

Ελπίδα Βόγλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Βασιλική Κράββα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Αικατερίνη Μάρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Νικόλαος Μαυρέλος, Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Ιωάννης Μπακιρτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Ελεονώρα Ναξίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Γρηγόριος Παπαγιάννης, Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Σαλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.kougkoulos@gmail.com μια περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό έως τις 30 Ιανουαρίου 2022 ανυπερθέτως.

Απάντηση από την Επιστημονική Επιτροπή θα λάβουν τον Απρίλιο του 2022. Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι είκοσι λεπτά και προβλέπεται επιπλέον  χρόνος δέκα λεπτών για συζήτηση που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Ως γλώσσες του Διεθνούς Συνεδρίου ορίζονται η ελληνική και η αγγλικήΚατηγορίες