Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821

Ημερομηνία έναρξης: 11-02-2021

Ημερομηνία λήξης: 14-02-2021

Τόπος: Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821: 

Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821: Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις». Το Συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από τις 11 έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2021. Όλες οι δαπάνες μετακίνησης και φιλοξενίας των συνέδρων θα καλυφθούν από την Ε.Μ.Σ. Γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Η Επανάσταση στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος υπήρξε μία από τις κύριες συνιστώσες της Εθνεγερσίας. Η Φιλική Εταιρεία είχε αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο στελεχών της στον μακεδονικό χώρο, το οποίο προετοίμασε την Επανάσταση κινητοποιώντας τους κατοίκους και διατηρώντας διαύλους επικοινωνίας με τους υπόλοιπους Έλληνες. Για περίπου δύο χρόνια, από την άνοιξη του 1821 έως τα τέλη του 1822, οι Μακεδόνες επαναστάτησαν για να αποτινάξουν την οθωμανική κυριαρχία. Οι επαναστάσεις στη Χαλκιδική, στον Όλυμπο, στη Νάουσα και στη δυτική Μακεδονία ήταν ορισμένα μόνο γεγονότα του εθνικού ξεσηκωμού στα μακεδονικά εδάφη. Μακεδόνες πρόκριτοι και έμποροι, εξέχουσες προσωπικότητες και γόνοι γνωστών μακεδονικών οικογενειών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και επιρροή στην τοπική κοινωνία, όπως ο καπετάν Χάψας, ο Εμμανουήλ Παπάς, ο Τσάμης Καρατάσος, ο Αγγελής Γάτσος, ο Νικόλας Κασομούλης και ο Ζαφειράκης Λογοθέτης, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της εθνικής εποποιίας μαζί με πολλούς άλλους, επώνυμους και ανώνυμους, Μακεδόνες αγωνιστές που συστρατεύθηκαν εξαρχής στην εθνική υπόθεση. Ωστόσο, η κινητοποίηση ισχυρών οθωμανικών στρατιωτικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα την καταστολή της Επανάστασης στον μακεδονικό χώρο. Χιλιάδες Μακεδόνες αγωνιστές και πρόσφυγες κατέφυγαν τότε στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά προκειμένου να συνεχίσουν εκεί τον Αγώνα τους.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτιμήσει τα γεγονότα και τις επιπτώσεις της Επανάστασης στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος δύο αιώνες μετά, με γνώμονα τα νέα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας, όπως προέκυψαν κυρίως τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες.

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 271-195, 270-972, FAX: 2310 271- 501 e-mail: ems@ems.gr site: www.ems.gr

Άξονες του Συνεδρίου αποτελούν:

 • Η προετοιμασία της Επανάστασης στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος – Μακεδόνες Φιλικοί
 • Η συμμετοχή των Μακεδόνων αγωνιστών στην επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
 • Η Μακεδονία την εποχή της Παλιγεννεσίας: Πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές συνιστώσες
 • Τα επαναστατικά γεγονότα στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος
 • Η συμβολή της Εκκλησίας στην Εθνεγερσία στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος
 • Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Επανάσταση στη Μακεδονία
 • Οι σχέσεις των Μακεδόνων αγωνιστών με τους άλλους επαναστατημένους Έλληνες
 • Όψεις της Επανάστασης στη Μακεδονία στον ελληνικό και τον διεθνή Τύπο
 • Όψεις της Επανάστασης στη Μακεδονία στα Αρχεία άλλων χωρών
 • Οι Μακεδόνες πρόσφυγες και αγωνιστές στη νότια Ελλάδα έως και τα μέσα της Οθωνικής περιόδου
 • Η Μακεδονία μετά την Επανάσταση έως και τα μέσα της Οθωνικής περιόδου
 • Το μνημειακό απόθεμα της Επανάστασης στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος
 • Η απήχηση των επαναστατικών γεγονότων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο
 • Η Επανάσταση στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος στη λογοτεχνία και την τέχνη
 • Ιστοριογραφικές προσλήψεις και εκφράσεις της Επανάστασης στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν έως την 31η Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ems@ems.gr : (1) περίληψη της ανακοίνωσής τους, έκτασης έως 500 λέξεις, στην οποία θα αναφέρεται η βασική επιχειρηματολογία της εισήγησης, η ακολουθούμενη μεθοδολογία, η ενδεχόμενη πρωτοτυπία και τυχόν αρχειακό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και (2) σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα, έκτασης έως 250 λέξεις. Η τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους έως την 15η Ιουλίου 2020. Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες και Πληροφορίες:

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 31 Μαΐου 2020

Ημερομηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 15 Ιουλίου 2020

Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνική και Αγγλική

Ημερομηνίες διεξαγωγής Συνεδρίου: 11-14 Φεβρουαρίου 2021

Τόπος Διεξαγωγής: Κτίριο Διοικήσεως Ε.Μ.Σ., Αίθουσα Διαλέξεων, Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες για την πορεία του Διεθνούς Συνεδρίου θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στον δικτυακό τόπο https://ems.gr/ems-conferencemacedonia-1821/Κατηγορίες