Η γυναικεία μορφή στη ζωή και στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Ημερομηνία έναρξης: 20-10-2023

Ημερομηνία λήξης: 22-10-2023

Τόπος: Ηράκλειο

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στο πλαίσιο του εορτασμού των σαράντα χρόνων λειτουργίας του διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Η γυναικεία μορφή στη ζωή και στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, από 20-22 Οκτωβρίου 2023.

Η γυναικεία μορφή έχει σημαντική παρουσία στη ζωή και στο έργο του Νίκου
Καζαντζάκη, ενώ συχνά έχει σχολιαστεί η αμφίθυμη εκπροσώπηση γυναικών στο
έργο του. Όπως και με άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τον συγγραφέα, το θέμα
συχνά εγείρει αντικρουόμενες απόψεις. Το Μουσείο απευθύνεται τόσο σε νέους
ερευνητές/ερευνήτριες όσο και σε έμπειρους και εξειδικευμένους μελετητές/μελετήτριες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και του Νίκου Καζαντζάκη και τους καλεί να εξετάσουν όψεις της ζωής και του έργου του Νίκου Καζαντζάκη γύρω από τη σχέση του με τη γυναικεία μορφή και την απεικόνισή της στα κείμενά του, να διερευνήσουν ανεξερεύνητες ή παραγνωρισμένες πτυχές του θέματος και να προτείνουν νέες, αντικειμενικές και βασισμένες σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα προσεγγίσεις.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανακοίνωση τους σχετική με την ως άνω θεματική ενότητα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανακοίνωση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, να παρουσιαστεί στα ελληνικά, και να είναι διάρκειας 20 λεπτών. Οι περιλήψεις των ανακοινώσεών τους (έως 300 λέξεις) θα πρέπει να
υποβληθούν στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
conferencekazantzakis@gmail.com το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2023. Oι
περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου και τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες έως την 1η Ιουνίου 2023.

Μετά το πέρας του συνεδρίου και έως το τέλος Φεβρουαρίου 2024 οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αποστείλουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσής τους ακολουθώντας τις οδηγίες που θα λάβουν από τη Γραμματεία του συνεδρίου, ώστε να δημοσιευθεί στα πρακτικά.

Η εγγραφή και η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Επιστημονική επιτροπή:
Θανάσης Αγάθος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιάννης Δημητρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χριστίνα Ντουνιά, Ομότιμη Kαθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορίες:
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου conferencekazantzakis@gmail.com
Στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Μουσείου Καζαντζάκη 2810741689 καθημερινά
10.00-15.00 (εκτός Σαββάτου)Κατηγορίες