Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο «Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας»

Ημερομηνία έναρξης: 14-10-2020

Ημερομηνία λήξης: 16-10-2020

Τόπος: Διαδικτυακά

Διεθνές ψηφιακό συνέδριο
Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας. Σύγχρονα εργαλεία, Νέες προσεγγίσεις. Οργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα ΕρευνώνInternational Digital Conference: Digital Terraces of History. New tools, Novel approaches. Organization: Institute of Historical Research – National Hellenic Research Foundation

Γλώσσες συνεδρίου | Conference Languages:
Ελληνικά, Αγγλικά | Greek, English
14-16.10.2020

Πρόγραμμα | Programme
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ihr/news/2020/2020_10_14-16_anavathmis.pdf

To Ψηφιακό συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό μόνο με απλή ηλεκτρονική εγγραφή | The Digital Conference is open to the public with a simple electronic registration :

https://zoom.us/webinar/register/WN_2GnSs-oyRDq_uSPhdko2fQ

Επικοινωνία | Contact: iie@eie.grΚατηγορίες