Διεθνές Συνέδριο: ῾Η ζωή τῶν ὑποδούλων ῾Ελλήνων ἐπί Τουρκοκρατίας. Καταπίεση – Κοινοτισμός – Παιδεία

Ημερομηνία έναρξης: 21-11-2013

Ημερομηνία λήξης: 23-11-2013

Τόπος: Ιερά Μονή Πεντέλης

 

Πρόγραμμα 2013Κατηγορίες