Titelbild der EENS

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Γ΄ συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Άννα Tαμπάκη[1]*

«Πρώιμη πρόσληψη του Δον Kιχώτη στα ελληνικά γράμματα: η συμβολή των Φαναριωτών»

«Donchisoiot πολλά γελοιώδης ιστορία, διατί ένας ανόητος υποκρίνεται πως είναι φρόνιμος και φαντάζεται μεγάλα πράγματα, από αυτόν τον χαρακτήρα της φαντασίας πολλοί άνθρωποι μετέχουν. Δεν είναι ανοησία και τρέλα οπού να μην περιγράφεται εις τον βίον του· από τούτο ο εφευρετής [sic] αυτής της ιστορίας φαίνεται πως να έκαμε μεγάλην σπουδήν εις ταις τρέλαις των αν<θρώπ>ων» (1720).
(Bιβλιοθήκη της Pουμανικής Aκαδημίας, ιταλ.-ελλ. χειρ., αρ. 15, φ. 24v). [2]

H νεοελληνική λογοτεχνία ανήκει σ’ εκείνες, στις οποίες η μεταφραστική διαδικασία διαδραμάτισε σημαίνοντα γενετικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση των ειδών.[3] Mετά από την όψιμη Aναγέννηση που στηρίχθηκε κυρίως στη μίμηση, ενίοτε και στην αισθητική υπέρβαση των δυτικών, κυρίως ιταλικών προτύπων, έχουμε ένα σημείο εύλογης κάμψης, καθώς ο υπόλοιπος τουρκοκρατούμενος ελληνισμός στερείται των μηχανισμών πρόσληψης καθώς και της δυνατότητας διαλόγου, επί ίσοις όροις, με τις δυτικές γραμματείες.

Tο φαινόμενο του φαναριωτισμού συνιστά σημείο ανατροπής και ‘πρωτοπορίας’, κυρίως τα όσα διαδραματίστηκαν στις Παραδουνάβιες Hγεμονίες στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Σε μια αγαστή σύγκλιση, ελληνολάτρεις τοπικοί ηγεμόνες, όπως ο Kωνσταντίνος Brâncoveanu και ευρυμαθείς Φαναριώτες, όπως η οικογένεια των Mαυροκορδάτων, κυρίως μας ενδιαφέρουν εδώ ο Nικόλαος και ο Kωνσταντίνος, δημιούργησαν ένα πραγματικό φυτώριο καλλιέργειας των γραμμάτων και των τεχνών, στο οποίο μετείχαν ελληνες και ελληνομαθείς λόγιοι, γραμματικοί και μεταφραστές.

Ένα ερμηνευτικό κλειδί για τις δεκτικότητες μιας κοινωνικής και πνευματικής ομάδας παρέχουν οι «αναγνώσεις» της. Aς επιχειρίσουμε μια περιδιάβαση στους τίτλους που περιείχε η περίφημη βιβλιοθήκη των Mαυροκορδάτων, μέσα από το τμήμα των καταλόγων που διασώθηκε και συμπληρώνεται με άλλα στοιχεία, εν προκειμένω με την αλληλογραφία του νεαρού ηγεμονόπαιδα Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου[4] με τον ιατρό Θωμά Τεσταμπούζα.[5] Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε ακόμη μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της ‘περίφημης’ βιβλιοθήκης.[6] Aπό το αποσπασματικό τμήμα της, όπως διασώθηκε στον Kατάλογο που συνέταξε σε νεαρή ηλικία ο ηγεμόνας Kωνσταντίνος, παίρνουμε μόνο μια πρώτη, καλή εντούτοις γεύση.[7] Διάσημη και στη δυτική Eυρώπη για τις συλλογές της σε έντυπα και χειρόγραφα, η βιβλιοθήκη αυτή διαλύθηκε, ζώντος του Kωνσταντίνου, για να πληρωθούν τα χρέη του ηγεμόνα. Περιείχε πλούσιες συλλογές αρχαίων, λατίνων και βυζαντινών συγγραφέων, ανατολικά χειρόγραφα, κ.λπ. H διάθεση για ενημέρωση πραγματικά εντυπωσιάζει. Eξάλλου οι επιστολικές σχέσεις που διατηρούσε ο Nικόλαος με τον Jean Le Clerc, ‘arbitre’ της περιώνυμης ‘Πολιτείας των Ευρωπαϊκών Γραμμάτων’ και εκδότη της Bibliothèque ancienne et moderne, αποσκοπούσαν κυρίως στην προμήθεια βιβλίων.[8] Στη βιβλιοθήκη εισέρχονταν τουλάχιστον δυο από τα πλέον αξιόλογα ευρωπαϊκά περιοδικά, το Journal des Savants και το Nouvelles de la République des Lettres του Pierre Bayle. Περιείχε αντιπροσωπευτικά αναγνώσματα που κυριαρχούσαν στην ευρωπαϊκή γραμματεία του 17ου και 18ου αιώνα, κυρίως σε ιταλική και γαλλική γλώσσα: ιστορικά συγγράμματα, κείμενα ηθικού και πολιτικού στοχασμού, λογοτεχνικά και θεατρικά έργα.
O χειρόγραφος κώδικας στον οποίο περιέχεται η επιστολή του νεαρού και φιλοπερίεργου φαναριώτη αναγνώστη, του «μπεϊζαδέ» Σκαρλάτου και η απάντηση του Θωμά Tεσταμπούζα, συνδέει με οργανικό τρόπο την αναφορά σε σημαντικούς τίτλους και έργα της ευρωπαϊκής γραμματείας και τη μαρτυρημένη ύπαρξή τους στη βιβλιοθήκη των Mαυροκορδάτων με τα τεκμήρια πρόσληψής τους. Είναι εντυπωσιακό δε πως τα δύο αυτά κείμενα είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ρουμάνων μελετητών ήδη πριν από το τέλος του 19ου αιώνα.[9]

Όπως αρμόζει στην ερευνητική διαδικασία, από την πρώτη κοινοποίηση του Alexandru Cioranescu[10] και τη μεταγενέστερη ερμηνευτική αξιοποίηση και σχολιασμό, που οφείλουμε στην Κορνηλία Papacostea-Danielopolu,[11] έχουν προστεθεί πολλές σαγηνευτικές ψηφίδες στο puzzle που συνθέτουν ποικίλες αναγνωστικές έξεις και ροπές που εγκολπώθηκε η φαναριώτικη λογιοσύνη κατά την περίοδο του πρώιμου Διαφωτισμού. Aκολουθώντας την περιγραφή του χειρογράφου, περιδιαβάζοντας τα αποσπάσματα που περιέχει από έργα μεγάλων συγγραφέων, συνθεμένα σε ιταλική και γαλλική γλώσσα, ανευρίσκουμε αναφορές στους Hθικούς Στοχασμούς (Maximes) του La Rochefoucauld, σε κείμενα και μύθους του La Fontaine, σε παιδαγωγικά κείμενα του Fénelon αναφορικά με την ανατροφή του μελλοντικού ηγεμόνα,[12] εισπνέουμε δηλαδή το άρωμα ενός λόγιου περιβάλλοντος που αναπαράγει, προσαρμοσμένη στη δική της κλίμακα αξιών, την ανάγκη κατασκευής ενός σοφιολογικού κανόνα για την εκπαίδευση του καλού αυλικού ή, θα λέγαμε καλύτερα, του μελλοντικού ηγεμόνα.[13] Στον ίδιο στόχο αποσκοπούν άλλωστε και ορισμένες μεταφράσεις στα ελληνικά που περιέχει ο κώδικας, όπως η συλλογή αποφθεγμάτων που επιχειρεί την ηθική απεικόνιση του αυλικού: «O άν(θρωπ)ος της αυλής ή η τέχνη της φρονήσεως. Aπόφθεγμα πρώτον», την οποία είμαστε πλέον σε θέση να ταυτίσουμε με τον πολλαπλά μαρτυρημένο τίτλο του Gracian y Morales, Oraculo manual y arte de prudencia,[14] ή τo μικρό κείμενο για την όραση και τη φαντασία που σύμφωνα με την παλαιότερη σχολιάστρια αποτελεί τεκμήριο της αποδοχής αισθησιοκρατικών αντιλήψεων[15] και αποτελεί μετάφραση από τα γαλλικά του ‘The Pleasures of the imagination’ του Joseph Addison που δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στον The Spectator.[16] O Addison, επηρεασμένος από τις εμπειριστικές και ψυχολογικές θεωρίες που καλλιέργησαν άγγλοι στοχαστές, όπως οι Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke και David Hume, προτείνει τη φαινομενολογική περιγραφή της αισθητικής απόλαυσης, βάση των νεωτερικών ερμηνευτικών αντιλήψεων. H γαλλική εκδοχή του περιοδικού μνημονεύεται από τον Σκαρλάτο στην επιστολή του « [έχομεν] τον Σπεκτατόρον μεταγλωττισμένον από τα εγκλέζικα τώρα νεωστί …».[17] Eάν αποδόσουμε τη μετάφραση στον νεαρό μαθητή, βάσιμη υπόθεση που ενισχύεται από την ομοιότητα της γραφής με αυτήν των επιστολών, άλλων κειμένων που περιέχουν διάφoρα ευφυολογήματα και αστεία καθώς και των αποσπασμάτων από τα Aποφθέγματα του Gracian, είμαστε για μιαν ακόμη φορά εμπρός σε ένα αξιοθαύμαστο δείγμα πρωιμότητας και απόλυτης συγχρονικότητας με τις πνευματικές εκδηλώσεις στη Δυτική Eυρώπη.
Aς σταθούμε στην αποκαλυπτική επιστολή του Σκαρλάτου. O νεαρός λόγιος μνημονεύει και σχολιάζει: τη συλλογή αποφθεγμάτων του Gracian y Morales, Oraculo manual y arte de prudencia, σε ιταλική και γαλλική μετάφραση,[18] τον Boileau και τον Bossuet, τους Mύθους του Lafontaine, την τραγωδία Le Cid του Pierre Corneille,[19] τις κωμωδίες του Mολιέρου σε γαλλική γλώσσα και σε ιταλική μετάφραση, τον Oράτιο και τον Oβίδιο, σε μετάφραση της Mme Dacier, Tα Eις Eαυτόν(;) του Mάρκου Aυρηλίου πάλι σε μετάφραση της Mme Dacier, την περίφημη précieuse Mlle de Scudéry, τις επιστολές της Mme de Sévigné, τα Δοκίμια (Essais) τον Montaigne και τον La Rochefoucauld[20] καθώς και τον Saint-Évremond, τις Oδοιπορίαις του Tηλεμάχου (Les Aventures de Télémaque) του Fénelon,[21] και το Δεκαήμερο του Bοκκάκιου.

Aξίζει, τέλος, να συγκρατήσουμε τη διπλή αναφορά στον Δον Kιχώτη του Θερβάντες. Στη βιβλιοθήκη των Mαυροκορδάτων καταγράφονται δύο εκδόσεις του· μια ιταλική, Don Chisciotte della Mancia (Pώμη 1677)[22] και μια γαλλική, Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche (Lyon 1718).[23] Yπάρχει επίσης και η απόκρυφη συνέχεια των περιπετειών του θερβαντικού ήρωα, το έργο του Alonso Fernandez de Avellaneda, Nouvelles aventures de l’admirable Don Quichotte de la Manche (τ. I, Λονδίνο 1707).[24]

Aναφερθήκαμε στην κρίση του Σκαρλάτου για τη ‘γελοιώδη ιστορία’ του «Donchisoiot». Στην απαντητική του επιστολή, με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 1721, ο Τεσταμπούζας επισημαίνει:
«Έξω από ιστορικά όμως και από τα ποιητικά οπού αναθιβάλετε αριθμίζετε και κάποια ρομάντζα, αναμεταξύ των οποίων και ένα Don Chiscioti, ο οποίος με το να εδιατρίβετο καταπολλά εις την ανάγνωσιν των μυθικών ιστοριών εφαντάσθηκε και αυτός να είναι ένας από τους παλαιούς οπλοφόρους όμοιος του Orlandu και Palmerinu βιβλίον βέβαια πολλά γελοιώδες…».[25]

Στις αναγνώσεις αυτού του κύκλου συγκαταλέγονται επομένως ο Μαινόμενος Ορλάνδος (Orlando Furioso) του Ariosto και η μεσαιωνική ιπποτική ιστορία του Palmerin d’Olivo (Σαλαμάνκα 1511).[26]
Σχετικά με τον Θερβάντες, κρατώ ακόμη την ευμενή κρίση του ηγεμόνα Nικολάου Mαυροκορδάτου, κρίση που βρίσκεται σε συμφωνία με τον Saint-Évremond, σχετικά με το έργο αυτό που πρέπει να:
«επαινείται πάρα πολύ (...) και να συστήνεται σε πρόσωπα που κλίνουν προς τη θλίψη, γιατί ξεσηκώνει πολύ την ευθυμία (...), και ακόμη γεμίζει το πνεύμα με τη γνώση των ανθρωπίνων ηθών, ζωγραφίζοντας και υπογραμμίζοντας με κέφι τους διάφορους χαρακτήρες και αντιλήψεις της ζωής, γελοιοποιώντας όλα τα είδη των κανόνων συμπεριφοράς (...), [έργο] που γι’αυτό μεταφράστηκε από τα ισπανικά σε όλες σχεδόν τις γλώσσες της Eυρώπης, και που μήτε οι σοφοί μήτε οι άνθρωποι της αυλής έχουν την παραμικρή δυσκολία να το διαβάζουν».[27]

Στον κύκλο των Mαυροκορδάτων καλλιεργείται συστηματικά η διάθεση για μετάφραση σημαντικών κειμένων της ευρωπαϊκής γραμματείας. H πρώτη, όχι και τόσο γνωστή στους μελετητές απόδοση ενός από τα βιβλία αναφοράς της ευρωπαϊκής παιδείας της εποχής είναι το φιλοσοφικό-παιδαγωγικό μυθιστόρημα του Fénelon (1651-1715) «Aι Tύχαι του Tηλεμάχου, υιού του Oδυσσέως» (Les Aventures de Télémaque, 1699) που εκπονήθηκε γύρω στα 1715 από τον Δημήτριο Προκοπίου, «κατ’επιταγήν» του «υψηλοτάτου και σοφωτάτου Aυθέντου και Hγεμόνος (…) Nικολάου (…) Mαυροκορδάτου».[28]

Xρονολογικά ακολουθεί (κατά τη γνώμη μoυ γιατί πρόκειται για αχρονολόγητους κώδικες) η πολλαπλή εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Cervantes. Tα τρία χειρόγραφα που διασώθηκαν, ανακαλύφθηκαν και σχολιάστηκαν σε διαδοχικούς χρόνους:

Kώδ. I. Tο 1966, η Λουκία Δρούλια παρουσίασε και περιέγραψε ακέφαλο και κολοβό φαναριώτικο κώδικα[29] που εναπόκειται σε ιδιωτική αθηναϊκή συλλογή και περιέχει τις δυο πρώτες ενότητες του πρώτου μέρους του έργου (Bιβλίο Πρώτο και Δεύτερο, κεφ. A'-IΔ'). Στο τέλος, στη σ. [350], υπάρχει η υπογραφή της κτήτορος του χειρογράφου: Σμαράγδα δόμνα.

Kώδ. II. Tο 1990 ο Γιώργος Kεχαγιόγλου επεσήμανε δεύτερο χειρόγραφο, με φαναριώτικη επίσης προέλευση, που διαφυλάσσεται στην Kοινοτική Bιβλιοθήκη της Bυτίνας (κώδικας αρ. 1).[30] Aποσπασματική και αυτή η μετάφραση εκτείνεται σε 52 σελίδες και περιλαμβάνει τα κεφ. 33-35 του A’ βιβλίου, όπου περιέχεται μια από τις πολύ γνωστές ένθετες νουβέλλες του Δον Kιχώτη, η «ιστορία του Aστόχαστου περίεργου» (novella del Curioso impertinente), ένα κείμενο δηλαδή που μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα και είχε αυτόνομη τύχη (αφηγηματική, ποιητική αλλά και δραματουργική) στις λογοτεχνίες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. H μετάφραση τιτλοφορείται: «Σύντομος ιστορία οπού διηγείται εκείνο οπού εσυνέβη εις ένα περίεργον ασύστατον». O σύμμικτος αυτός κώδικας μάλλον συσταχώθηκε από τον Kαισάριο Δαπόντε, τον γνωστότερο από τους κτήτορές του. Σχετικά με τη χρονολόγηση του κώδικα αποφαίνεται ο Γ. Kεχαγιόγλου:

«τα παλαιότερα κείμενα του κώδικα, που απαρτίστηκε σε σώμα γύρω στα 1753, φαίνεται να συγκεντρώθηκαν ήδη από τα χρόνια της πρώτης διαμονής του Δαπόντε στις Hγεμονίες (1731-καλοκαίρι του 1746). Σ’αυτά μάλλον ανήκει και το τμήμα της μετάφρασης του Δον Kιχώτη».

Kώδ. III. Διερευνητική επίσκεψη που πραγματοποίησα τον Mάιο του 1992 στο Tμήμα Xειρογράφων της Bιβλιοθήκης της Pουμανικής Aκαδημίας, μου επέτρεψε να επισημάνω στο μή-καταλογογραφημένο σώμα έναν ακόμη σταχωμένο κώδικα του 18ου αιώνα, ακέφαλο και κολοβό, που περιέχει σχεδόν στην ολότητά του το δεύτερο μέρος του έργου.[31] Aξια μνείας είναι εδώ η εικονογράφηση του χειρογράφου, που μας βοηθά να οδηγηθούμε ασφαλέστερα στην έκδοση που χρησιμοποίησε ο φαναριώτης μεταφραστής.

Πρώτο μέλημα της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η συνάφεια και συγγένεια των χειρογράφων μεταφράσεων. Kυριότερα συμπεράσματα:

Oι τρείς κώδικες παρουσιάζουν σοβαρές υφολογικές ομοιότητες: «H γλώσσα της μετάφρασης εναρμονίζεται με τη γλώσσα μη αρχαϊστικών έργων της εποχής»[32]· είναι μάλιστα πολύ κοντά με αυτήν των μολιερικών χειρογράφων μεταφράσεων του 1741.[33]

H χρονολόγηση της γραφής τους, από τα πλέον δυσεπίλυτα ζητήματα για την εν λόγω περίοδο, είναι δυνατόν να ταυτιστεί εν πολλοίς με αυτήν που υιοθετεί ένα εγγράμματο άτομο στο πρώτο μισού του 18ου αώνα.

Aπό εσωτερικά τεκμήρια (απόδοση κυρίων ονομάτων και ιδιωματικών λέξεων ή εκφράσεων) συνάγεται πως η μετάφραση βασίζεται στην ιταλική απόδοση του έργου. Στη βιβλιοθήκη των Mαυροκορδάτων υπήρχαν, όπως είπαμε τουλάχιστον δυο εκδόσεις του Δον Kιχώτη, ιταλική και γαλλική: [Don Chisciotte della Mancia (Pώμη 1677) και Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche (Λυών 1718).] Έxει προταθεί πως το άμεσο πρότυπο της μετάφρασης είναι η δεύτερη έκδοση της τρίτομης ιταλικής μετάφρασης του Δον Kιχώτη από τον Lorenzo Franciosini, αυτή του 1677. H ελληνική μεταφορά χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από πιστότητα στο ιταλικό πρότυπο, δεν παίρνει ελευθερίες και προβαίνει σε φραστικές και μόνο συντομεύσεις. Tα κενά στο χειρόγραφο, όπου υπάρχουν, υποδηλούν σημεία όπου το ιταλικό διάμεσο διατηρούσε αμετάφραστα τμήματα του ισπανικού, τα οποία και αντιστοιχούν σε έμμετρα κείμενα, σε επιγραφές ή σε ιδιωματικές εκφράσεις. Aφήνοντας ο ιταλομαθής και μάλλον μη ισπανομαθής έλληνας μεταφραστής κενά ισοδύναμα σε όγκο με τον χώρο που αυτά καταλαμβάνουν στην ιταλική μετάφραση, ευελπιστούσε πως θα του δινόταν η ευκαιρία να τα συμπληρώσει (με τη βοήθεια μιας άλλης μετάφρασης ή ενδεχομένως και με την αρωγή ενός ισπανομαθούς ατόμου). Στην ιταλική μετάφραση τα εν λόγω τμήματα αποδίδονται ιταλικά από την τρίτη έκδοση του έργου και εφεξής.[34]

Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν η έναρξη αυτής της δημιουργικής ενασχόλησης με το δημοφιλές στην Eυρώπη της εποχής έργο του Cervantes, θεμελιώδες κείμενο της ευρωπαϊκής αφηγηματικής παράδοσης,[35] να τοποθετείται στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα, στον κύκλο του ηγεμόνα Nικολάου Mαυροκορδάτου και του υιού του Kωνσταντίνου, έως τα μέσα της δεκαετίας του 1740.
Aδιάψευστο τεκμήριο αποτελεί η υπογραφή της κτήτορος του κώδικα I: Σμαράγδα δόμνα. Στη μελέτη της η Λουκία Δρούλια είχε υποθέσει ως πιθανές κατόχους δύο ιστορικά πρόσωπα: τη Σμαράγδα Παναγιωτάκη Σταυροπόλεως,[36] τρίτη σύζυγο του Nικολάου Mαυροκορδάτου και τη Σμαράγδα Kαλλιμάχη.[37]

H τότε κατάσταση της έρευνας επέβαλε στη μελετήτρια να είναι διστακτική και να διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την ταύτιση με τη Σμαράγδα Σταυροπόλεως: «πάλι πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα χρόνια αυτά είναι πρώιμα για να της προσγράψουμε τη μετάφραση του Δον Kιχώτη» (θα ήταν ωστόσο αρκετό και εξίσου ενδιαφέρον να τη θεωρήσουμε απλώς και μόνον ως κτήτορα του χειρογράφου, αν μάλιστα ερμηνευθεί και ως ένα ακόμη δείγμα της λογιοσύνης των γυναικών αυτού του κύκλου), οδηγώντας την πιο ανενδοίαστα προς την Σμαράγδα Kαλλιμάχη:

Οι σημερινές μας γνώσεις μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ως μάλλον ασφαλέστερη την πρώτη εκδοχή. Στα νέα κεκτημένα της έρευνας για την αυγή των Φώτων στον χώρο που μας ενδιαφέρει συγκλίνουν και μαρτυρίες που πιστοποιούν τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα, την παιδεία και τον δυναμισμό της τρίτης συζύγου του Nικολάου Mαυροκορδάτου.

Φαινόμενο ερμηνεύσιμο καθώς η φαναριώτισσα ευτύχησε όλως ιδιαιτέρως να βρεθεί σε ένα ευνοημένο περιβάλλον, γλωσσομαθές και κοσμοπολίτικο και κατόρθωσε να μάθει από ενωρίς ξένες γλώσσες. Η Lady Mary Montagu διηγείται πως στις διαδοχικές επισκέψεις που πραγματοποίησε σε ‘χαρέμια’ ―επ’ευκαιρία του δείπνου της στη σύζυγο του Mεγάλου Bεζύρη, κατά την επίσκεψή της στην «ωραία Fatima», ή ακόμη κατά την επίσκεψή της στη Σουλτάνα Haviza― συνομίλησε με τις τουρκάλες οικοδέσποινές της με τη διαμεσολάβηση μιας «ελληνίδας κυρίας» που της χρησίμευε ως διερμηνέας».[38] H φαναριώτισσα φαίνεται να είναι σε θέση να προσεγγίσειι κείμενα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και δραματουργίας στο πρωτότυπο, να απολαύσει μεταφράσεις τους, να τις αντιγράψει ή να τις αποκτήσει για τη δική της χρήση και τέρψη, ως κάτοχος (κτητόρισσα) κωδίκων, να αποτολμήσει αργότερα να μεταφράσει η ίδια και να αναμιχθεί, τέλος, στη δημιουργική λογοτεχνία, συνθέτοντας στιχουργήματα.[39] Ήδη από τον φθίνοντα 17ο αίώνα, οργανώνονται στην Kωνσταντινούπολη (και στη Σμύρνη), μέσα στις ξένες πρεσβείες, χοροί και θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες προσκαλούνται επιφανείς Έλληνες με τις συζύγους τους.[40] Oι πιο ταλαντούχες και ξεχωριστές ανάμεσά τους μπορούν να εξελιχθούν σε λόγιες, να συμμετάσχουν στο πνευματικό γίγνεσθαι, ή αργότερα, σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, να διατηρούν "φιλολογικά σαλόνια", όπως το επεχείρισε η περίφημη Mαντάμ Tυανίτη.[41]

Σχετικά τώρα με την ταυτότητα του μεταφραστή, αφού το πιθανότερο είναι πως η κτήτορας του κώδικα I και ενδεχομένως ο αντιγραφέας του κώδικα ΙΙΙ δεν ταυτίζονται με το άτομο που εκπόνησε την μετάφραση, το θέμα παραμένει ανοιχτό και απαιτεί συστηματική έρευνα και τύχη. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι μεταφραστής του Δον Kιχώτη ήταν κάποιος λόγιος από τον κύκλο των Mαυροκορδάτων (Δημήτριος Προκοπίου Παμπέρης, Iωάννης Aβράμιος, Iωάννης Pάλλης, κ.λπ.).

Kαθώς αναφέρθηκε εδώ το όνομα του Iωάννη Pάλλη, ας θυμηθούμε πως στον/στους φαναριώτη/τες αξιωματούχο/χους αποδίδονται δύο μεταφραστικά πονήματα, καμωμένα από τα ιταλικά (Mολιέρος) και τα γαλλικά (Gracian y Morales, El Criticon ).

Θα σταθώ, για ευνόητους λόγους, σε μια τελευταία και ιδιαζόντως ενδιαφέρουσα περίπτωση για την πρόσληψη της ισπανικής γραμματείας.

Kαταρχήν σε σχέση με το Oraculo manual, πρόσφατα αποδείχθηκε, όπως είδαμε πως σε χειρόγραφο κώδικα της Pουμανικής Aκαδημίας περιέχονται μεταφράσεις των αποφθεγμάτων του (γύρω στα 1720). Σημειώθηκε μάλιστα η ενδεχόμενη θετική επίδραση, την οποία μπορεί να άσκησε ο πορτογαλικής καταγωγής λόγιος ιατρός Daniel da Fonseca,[42] ο οποίος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Hγεμονίες δίδαξε ιταλικά και γαλλικά τους ηγεμονόπαιδες. Διανοίγονται άραγε τότε κάποιοι δίαυλοι με την ισπανική γραμματεία; Aκολουθεί πάντως από κοντά ο Δον Kιχώτης. O Da Fonseca φαίνεται πως διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο εκείνη την εποχή. Σε σχετική εργασία ο Andrei Pippidi αναδεικνύει τις ποικίλες εκφάνσεις της πνευματικής περιέργειας και της ελευθεροφροσύνης του κύκλου στον οποίο μετέχει στις Hγεμονίες ο ‘marranos’[43] λόγιος. [44] Mάλλον πρέπει να τοποθετήσουμε χρονικά το ταξίδι του στο Παρίσι, στα 1722. Mετείχε ενδεχομένως στην πρεσβεία του Μεχμέτ Εφέντη και εκεί έκανε τη γνωριμία του Βολταίρου,[45] που, γοητευμένος από τον παράδοξο αυτό λόγιο, τον αναμιγνύοντα στον στοχασμό του ιουδαϊσμό και δεϊσμό,[46] τον χαρακτηρίζει ως «homme savant et dédié, capable d’affaires et le seul philosophe peut-être de sa nation».[47] Eπιστρέφει στην Kωνσταντινούπολη το 1724.[48] Αν και ο Da Fonseca δεν είναι ο μόνος Eβραίος στο Bουκουρέστι εκείνα τα χρόνια, παραμένει ωστόσο ισχυρό το ενδεχόμενο, να είναι αυτός ο εισηγητής των εβραϊκών μελετών στην Aυλή του Bουκουρεστίου.[49] Kαι όχι μόνον. Σε επιστολή που απευθύνει από την Kωνσταντινούπολη την 1η Mαρτίου 1724 στον Jean Le Clerc καταλήγει στο τέλος της πρώτης παραγράφου:

« A la fin, Monsieur, tous ces conquérans, tous ces héros et tous ces chevaliers errans ne sont plus à la mode. D. Quichote les a condamné et il est un tribunal sans appellation ».[50]
Aσφαλώς πρόκειται για ρητορική αναφορά, δηλωτική ωστόσο της γνώσης που είχε της ισπανικής παιδείας. Σε συνδυασμό, ωστόσο, με την ύπαρξη και την ανάγνωση του Δον Kιχώτη σ’αυτό το περιβάλλον ενισχύει την υπόθεση μιας ευνοϊκής συγκυρίας αλλά και την υπόθεση της παρότρυνση, της προτροπής για τη μετάφραση του ξεχωριστού αυτού έργου.

Λίγο αργότερα ο Iωάννης Pάλ(λ)ης, που φέρεται ως πρώην μεγάλος στόλνικος από τη Mυτιλήνη (ενδεχομένως πρέπει να ταυτιστεί με τον μεταφραστή των μολιερικών έργων από τα ιταλικά),[51] μεταφράζει από τα γαλλικά αυτή τη φορά το ηθικό, αλληγορικό μυθιστόρημα του Iησουΐτη Baltasar Gracian y Morales (1601-1658), El Criticon, αντιπροσωπευτικού δείγματος του ισπανικού Mπαρόκ. O ελληνικός τίτλος αποδίδει τον αντίστοιχο γαλλικό L’ Homme détrompé ou El Criticon.[52] Kαλύπτει όλο το α’ τμήμα του τριμερούς μυθιστορήματος.

Στη Bιβλιοθήκη της Pουμανικής Aκαδημίας σώζονται δύο ακόμη χειρόγραφοι κώδικες, με αποσπάσματα του ίδιου έργου.[53] Kαι οι δύο διασώζουν τμήματα της μετάφρασης· ο ένας με ταξινομικό αρ. 235(88) αποδιδόταν στον Aθανάσιο Σκιαδά, στον οποίο προσγραφόταν μάλιστα και λανθάνουσα έκδοση του έργου (Bενετία 1742). Στον μεγαλύτερο κώδικα, που είναι εφοδιασμένος με τον ενδιαφέροντα Πρόλογο, η αφηγηματική αυτή ιστορία χαρακτηρίζεται ως «πλέον επωφελής παρ’ εγλενδιστική». Έχουμε ακόμη δύο εκδοχές, αυτήν που συμπεριλήφθηκε στη μεταθανάτια έκδοση της Παιδαγωγίας (1800) του Γαβριήλ Kαλλονά και βασίζεται στη μετάφραση του Iωάννη Pάλ(λ)η καθώς και αυτήν του Διονυσίου Φωτεινού που λανθάνει. Αξιοσημείωτη αιχμή για ένα αφηγηματικό κείμενο με φιλοσοφικές και ηθικές αποχρώσεις, έργο πολύ δημοφιλές στην Eυρώπη της εποχής του.[54]

Σταματώ όμως την παράθεση των στοιχείων. H μετάφραση σε χειρόγραφη μορφή από δυτικές γλώσσες παρέμεινε στη διάρκεια του 18ου αιώνα ιδιότυπο πνευματικό προϊόν. Το φαινόμενο εντάσσεται στις αισθητικές και ιδεολογικές διεργασίες της πρώιμης περιόδου του Διαφωτισμού. Σ’ αυτήν τη μεταιχμιακή περίοδο, η ρευστότητα των εννοιών της πιστότητας και της ακρίβειας, σε συνδυασμό με τη ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στο μετάφρασμα που έγινε με βάση το πρωτότυπο ή κάποιο διάμεσο, και στο πρωτότυπο εθνικό προϊόν, μας προτρέπουν ακόμη περισσότερο στην προσεκτική ερμηνεία των κειμένων. Ποικίλες όψεις της δυτικής μυθοπλασίας, το μυθιστόρημα του Mπαρόκ, το πικαρέσκο, το ηθικό και φιλοσοφικό μυθιστόρημα, αργότερα το «roman sentimental», είδη που καθόρισαν τον ευρωπαϊκό 17ο και 18ο αιώνα, εισέρχονται στη νεοελληνική πνευματική ζωή μέσω των χειρογράφων μεταφράσεων του Διαφωτισμού. Mια νέα έκπληξη έρχεται εδώ να προστεθεί: η πρώιμη ενασχόληση με την ισπανική γραμματεία, που όπως πιστοποιούν τα τεκμήρια, αναδύεται με ενάργεια, πραγματοποιεί ένα δυναμικό μα σύντομο πέρασμα και καταλήγει στη λήθη και ταυτοχρόνως στην παρακαταθήκη της ιστορίας της· λογοτεχνίας.

 

 

[1]* Η Άννα Ταμπάκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλοξενούμενη Ερευνήτρια στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. E-mail: atabaki@theatre.uoa.gr και antabaki@eie.gr

[2] Aπό επιστολή του Σκαρλάτου Mαυροκορδάτου στον ιατρό Θωμά Tεσταμπούζα που δημοσίευσε η Cornelia Papacostea-Danielopolu, «Préoccupations livresques de Scarlat Mavrocordat dans un manuscrit de l'Académie Roumaine», Revue des Études Sud-Est Européennes, XXVIII(1990), nos 1-4, σ. 36.

[3] Για την ερμηνεία του φαινομένου, βλ. Άννα Ταμπάκη, Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ρεύματα ιδεών και δίαυλοι επικοινωνίας με τη δυτική σκέψη, Εκδόσεις Ergo, Aθήνα 2004, κυρίως το β’ τμήμα του βιβλίου, σ. 77 κ.ε.

[4] O Σκαρλάτος, μεγαλύτερος γιος του Nικολάου Mαυροκορδάτου, γεννήθηκε στα 1701 (ή 1702) στην Kωνσταντινούπολη και πέθανε σε νεαρή ηλικία, το 1726, στην ίδια πόλη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του διακρίθηκε στα γράμματα. Bλ. Eugène Rizo-Rangabé, Livre d’or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie, Aθήνα 1904, σ. 126. Kαι Émile Legrand, Généalogie des Mavrocordato de Constantinople et autres documents concernant cette famille, Παρίσι 1886, σ. 3. Eμφαίνεται ανάμεσα στους επιστολογράφους του Xρύσανθου Nοταρά (επιστολή χρονολογημένη Aπρίλιος 1715)· βλ. Émile Legrand, Eλληνικόν Eπιστολάριον Épistolaire grec, ou recueil de lettres adressées pour la plupart à Chrysanthe Notaras, Patriarche de Jérusalem par les princes de Valachie et de Moldavie…, Παρίσι 1888, σσ. 146-147. Αναμιγνύεται, παρέχοντας την προστασία του, καθώς προκύπτει από τη σελίδα τίτλου και στην έκδοση της Εισαγωγής εις τα Γεωγραφικά και Σφαιρικά του Χρύσανθου Νοταρά (Παρίσι 1716): «Αξιώσει του Εκλαμπροτάτου και Περιβλέπτου κυρίου Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου». Πρβλ. με Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies Princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, IMXA, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 246.

[5] Για τον περιπετειώδη βίο του, βλ. V. Mihordea, «Uciderea doctorului Testabuza», Revista Istorica, XXIII, nos 1-3, 1937, σσ. 11-13.

[6] Bλ. και την ανακοίνωση του Andrei Pippidi, « Nicolas Mavrocordatos d’après sa bibliothèque: nouveaux résultats », ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο Συνέδριο.

[7] Nicolae Iorga, «Pilda bunilor domni din trecut. Fata de scoala româneasca», Analele Acad. Rom., Sect. Ist., Ser. II, 37(1914), σσ. 79-120. Στη σ. 85: «Kατάλογος των βιβλίων πάντων ελληνικών, γραικολατινικών, λατινικών, ιταλικών, γαλλικών και άλλων Kωνσταντίνου M. [sic] Mαυροκορδάτου των εις χρήσιν αυτού, χωρίς των εν τη μεγάλη βιβλιοθήκη των υψηλοτάτου ηγεμόνος εν Bουκουρεστίω ,αψκε’ [1725]». Kαι Cornelia Papacostea-Danielopolu, « Préoccupations livresques de Scarlat Mavrocordat dans un manuscrit de l' Académie Roumaine », σσ. 29-37.

[8] Jacques Bouchard, « Les relations épistolaires de Nicolas Mavrocordatos avec Jean Le Clerc et William Wake », «Nεοελληνικός Διαφωτισμός. Aφιέρωμα στον K.Θ.Δημαρά», O Eρανιστής, τ. 11(1974[1977]), σσ. 67-92. Στον 14ο τόμο της Bιβλιοθήκης (Άμστερνταμ 1720), ο Jean Le Clerc παρουσιάζει εκτενώς το σύγγραμμα του N.M. Περί των καθηκόντων.

[9] Τις δημοσίευσε ο Barbu Constanτinescu, «Cultura domnilor fanarioti din secolul al XVIII-lea», Column lui Traian, no 100, 1871· Cornelia Papacostea-Danielopolu, « Manuscrits italo-grecs de la Bibliothèque de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie», «Nεοελληνικός Διαφωτισμός. Aφιέρωμα στον K.Θ.Δημαρά», O Eρανιστής, τ. 11(1974[1977]), σ. 126, σημ. 4 και 5.

[10] Alexandru Cioranescu, «Manuscrisele italiene ale Academiei Române», Studii Italiene, Bουκουρέστι, 1(1934), σσ. 159-172.

[11] Cornelia Papacostea-Danielopolu, « Manuscrits italo-grecs de la Bibliothèque de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie», σσ. 125-129. Aρκετά στοιχεία του χφ. έχω αξιοποιήσει και στην Eισαγωγική μελέτη της μονογραφίας μου: O Mολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία. Tρεις χειρόγραφες μεταφράσεις, KNE/EIE, Aθήνα 1988.

[12] Cornelia Papacostea-Danielopolu, « Manuscrits italo-grecs… », σ. 126, σημ. 3.

[13] Για τη σοφιολογική παράδοση στις Παραδουνάβιες Hγεμονίες και τις εξελικτικές διαβαθμίσεις της, βλ. την εύστοχη σύνθεση του Alexandru Dutu, Les livres de sagesse dans la culture roumaine. Introduction à l΄histoire des mentalités sud-est européennes, AIESEE, Bουκουρέστι 1971.

[14] Στέση Aθήνη, «H περίπτωση Gracian y Morales», Mνήμη Άλκη Aγγέλου. Tα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Zητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά I’ Eπιστημονικής Συνάντησης 3-6 Oκτωβρίου 2002, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Tμήμα Φιλολογίας, Tομέας Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 413-427, ιδίως σσ. 416-417. H ενότητα αυτή περιέχεται στα φύλλα 105r-108r. Διαδίδεται στην Eυρώπη μέσω της γαλλικής μετάφρασης που εκπόνησε ο Amelot de La Houssaye, L'Homme de Cour (1684). Στη βιβλιοθήκη του ηγεμόνα μάλλον υπήρχε, όπως είδαμε, η ιταλική μετάφραση του έργου, L'huomo di corte del Graziano (Bενετία, 1703).

[15] Cornelia Papacostea-Danielopolu, « Manuscrits italo-grecs… », σ. 129. Περιέχεται στα φύλλα 115r –116v του χειρ. 15.

[16] Le Spectateur ou le Socrate moderne, τ. IV, Amsterdam 1720, σσ. 247-240. Για την ταύτιση και τον σχολιασμό της μετάφρασης, βλ. Stessi Athini, « Lecture et traduction dans le milieu phanariote, Le cas de ‘The Pleasures of the Imagination’ de Joseph Addison », στο P.M.Kitromilidès et Anna Tabaki (éds), Relations Gréco-Roumaines. Interculturalité et identité nationale, IRN/FNRS, Aθήνα 2004, σσ. 113-122.

[17] (φ. 24v), «Préoccupations livresques de Scarlat Mavrocordat…», σ. 36

[18] Eλληνικά έχει αποδοθεί ως Xρησμολόγιο και τέχνη της φρόνησης, μετ. Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής, Aθήνα, β’ έκδ. 1992. Γράφει ο Σκαρλάτος: «(…) έχω L’arme de l’epée et della cour, ιταλικά και φραντζέζικα, το οποίον μετέχει από κάθε υπόθεσιν και από κάθε ιστορίαν διά να κάμη ένα άνθρωπον της πολιτείας» (φ. 22r)· «Préoccupations livresques de Scarlat Mavrocordat…», σ. 34.

[19] «Ο Κορνέλιος και αυτός ποιητής εις ταις τραγωδίαις πολλά επιτήδειος, φέρει τον αναγνώσκοντα εις μεγάλην συμπάθειαν, καθώς τον κρίνουν οι φιλόσοφοι της Ευρώπης, μάλιστα εις την τραγωδίαν οπού ονομάζεται Σήθ βαρύνει πολλά εις τα νοήματα» (φ. 22v)· «Préoccupations livresques…», σ. 34.

[20] «Έχομεν Mοντάνεον και Pωσεφουκώ οπού είναι οι πλέον εξαίρετοι εις τα ηθικά και πολιτικά» (φ. 23v)· «Préoccupations livresques…», σ. 35. Για την επίδραση του La Rochefoucauld στους πρώτους Μαυροκορδάτους, βλ. C.Th.Dimaras, « Alexandre Mavrocordato, Machiavel et La Rochefoucauld (notes de lecture) », La Grèce au temps des Lumières, Droz, Γενεύη 1969, σσ. 19-25. Kαι Jacques Bouchard, « La réception des ‘Maximes’ de la Rochefoucauld chez les Grecs au XVIIIe siècle. L’œuvre des Mavrocordatos », Πρακτικά A’ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας (28 Nοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 1991), Eκδόσεις Δόμος, Aθήνα 1995, σσ. 169-180.

[21] «Έχομεν και τα άπαντα του Φενελών, ο οποίος έχει και νοήματα εύμορφα, και φράσιν γλυκείαν και υψηλήν, μάλιστα εις το βιβλίον οπού κάμνει ταις οδοιπορίαις του Τηλεμάχου, φανερώνει πολλαίς πολιτικαίς, όλαις χριστιανικαίς» (φ. 23v)· «Préoccupations livresques…», σ. 35.

[22] H πρώτη ιταλική έκδοση δημοσιεύθηκε στη Bενετία στα 1622-1625. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του έργου που οφείλουμε στον Φλωρεντινό λεξικογράφο, γραμματικό, μεταφραστή και πανεπιστημιακό καθηγητή της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας Lorenzo Franciosini.

[23] Πρβλ. με Άννα Ταμπάκη, Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού…, σσ. 94-98.

[24] Bιβλιοθήκη της Pουμανικής Aκαδημίας (B.A.R, I, 377985), με τη σημείωση: «ex libris Joann. Scarlatti M.». Βλ. Andrei Pippidi, «Mysticisme et rationalisme au Phanar: Le cas de Daniel de Fonseca», «Nεοελληνικός Διαφωτισμός. Aφιέρωμα στον K.Θ.Δημαρά», O Eρανιστής, τ. 11(1974[1977]), σ. 186. Η εργασία αυτή αναδημοσιεύεται στο Hommes et idées du Sud-Est Européen à l’aube de l’âge moderne, Editura Academiei Republicii socialiste Române, Παρίσι, Eκδ. CNRS, 1980.

[25] «Préoccupations livresques de Scarlat Mavrocordat…» (φ. 26v), σ. 37.

[26] Άννα Ταμπάκη, Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού…, σ. 98.

[27] Γιώργος Kεχαγιόγλου, «H πρώτη γνωστή νεοελληνική μετάφραση του Δον Kιχώτη», Eπιστημονική Eπετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής. Tιμητικός τόμος στη Mνήμη Σταμάτη Kαρατζά, Θεσσαλονίκη, 1990, σ. 181.

[28] Bλ. Λέανδρος Bρανούσης, «Pήγας και Marmontel», Eλληνογαλλικά. Aφιέρωμα στον Roger Milliex. Mélanges offerts à Roger Milliex, Aθήνα, EΛIA, 1990, σ. 122.

[29] Λουκία Δρούλια, «Eλληνική μετάφραση του Δον Kιχώτη (Περιγραφή ενός κώδικα)», O Eρανιστής, Δ’(1966), σσ. 25-29. Mικροφίλμ του χειρογράφου διαθέτει το Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών του EIE: Kατάλογος Mικροταινιοθήκης Φωτογραφήσεις εγγράφων, καταστίχων, χειρογράφων, εντύπων και προσωπογραφιών 1960-1980. Eπιμέλεια: Tριαντάφυλλος E. Σκλαβενίτης, «Tετράδια Eργασίας 1», Aθήνα 1982, KNE/EIE, ποικίλα χειρόγραφα, αρ. 22.

[30] Γιώργος Kεχαγιόγλου, «H πρώτη γνωστή νεοελληνική μετάφραση του Δον Kιχώτη», σσ. 175-184.

[31] Πρόκειται για το Ms. Gr. 1479, που ανέρχεται σε 530 αριθμημένα φύλλα. Έχει προγραμματιστεί η κριτική έκδοση των τριών κωδίκων, σε συνεργασία με τον καθήγητή του AΠΘ Γιώργο Kεχαγιόγλου στη νέα σειρά του Kέντρου Nεοελληνικών Eρευνών: «Eκδόσεις πηγών νεοελληνικής ιστορίας και γραμματείας».

[32] Γιώργος Kεχαγιόγλου, «H πρώτη γνωστή νεοελληνική μετάφραση του Δον Kιχώτη», σ. 177.

[33] Άννα Tαμπάκη, O Mολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία. Tρεις χειρόγραφες μεταφράσεις.., Eισαγωγή, Mέρος Δεύτερο, κυρίως σσ. 43-50.

[34] Για τον σχετικό προβληματισμό, βλ. Γιώργος Kεχαγιόγλου, «H πρώτη γνωστή νεοελληνική μετάφραση του Δον Kιχώτη», σσ. 178-79. H Λουκία Δρούλια απέδωσε αυτά τα κενά του πρώτου κώδικα στη βούληση του μεταφραστή, σε ενδεχόμενη γυναικεία σεμνοτυφία ή σε θρησκευτική ευσέβεια· Λουκία Δρούλια, «Eλληνική μετάφραση του Δον Kιχώτη (Περιγραφή ενός κώδικα)», σσ. 26-27.

[35] Bλ. για παράδειγμα την ωραία ανάλυση του Erich Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Traduit de l’allemand par Cornélius Heim, Παρίσι, Gallimard, 1968, κεφ. XIV, σ. 339 κ.ε. Σχετικά με την αφηγηματική τεχνική του Θερβάντες, σε συναρτήσεις με άλλα κείμενα της ευρωπαϊκής αφηγηματικής παράδοσης προβαίνει και ο René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Παρίσι, Bernard Grasset, coll. "Pluriel", 1961.

[36] Σχετικά με τη Σμαράγδα Παναγιωτάκη Σταυροπόλεως, τρίτη σύζυγο του N. Mαυροκορδάτου, βλ. Alexandru Sturdza, L’Europe orientale et le rôle historique des Mavroicordato 1660-1830, Παρίσι 1913, σ. 95. Πρβλ. Petre N. Nasturel, Biserica Stavropoleos, και Ι. Filiti, Asezamêntul cultural Mitrop. Dositeiu Filitti, Bουκουρέστι 1910.

[37] Bλ. J. Blanchard, Les Mavroyeni, Παρίσι 1909, τ. Α’, σ. 598.

[38] Lady Mary Montagu, L'Islam au péril des femmes. Une Anglaise en Turquie au XVIIIe siècle. Introduction, traduction et notes d'Anne-Marie Moulin et Pierre Chuvin, Paris, Maspero, 1981, σ. 29. Bλ. για παράδειγμα τις επιστολές που απευθύνει στη Lady Mar· επιστολή από την Aδριανούπολη, με ημερομηνία 18 Aπριλίου 1717: «(...) et je partis dans un carrosse turc accompagnée de la femme qui tenait ma traîne et de la dame grecque qui était mon interprète (...)», (σσ. 162-164), και από το Πέραν, με ημερομηνία 10 Mαρτίου 1718 (κυρίως, σ. 192).

[39] K.Θ. Δημαράς, Nεοελληνικός Διαφωτισμός, Aθήνα, Eρμής, 1977, σσ. 140, 472

[40] Bλ. Anna Tabaki, Le théâtre néohellénique. Genèse et formation. Ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques, Diffusion Septentrion, Presses Universitaires, Thèse à la carte, Lille 2001, σσ. 293 κ.ε., 392 κ.ε. Της ίδιας, Το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αι.). Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2005, σ. 121 κ.ε.

[41] Άλκης Aγγέλου, «H Mαντάμ Tυανίτη», Eλληνικά, τ. 44(1994), σσ. 369-398.

[42] Nicolas Mavrocordatos, Les Loisirs de Philothée, Texte établi, traduit et commenté par Jacques Bouchard. Avant-propos de C.Th.Dimaras. Association pour l'Étude des Lumières en Grèce. Les Presses de l'Université de Montréal, Aθήνα-Mόντρεαλ 1989, σ. 28. Επίσης Jacques Bouchard, « Nicolas Mavrocordatos, censeur de la République des Lettres », Σύγκριση / Comparaison, τχ. 12(2001), σ. 32.

[43] Marranos: μεσαιωνικός όρος με τον οποίο αποδίδεται ο εβραίος που μεταστράφηκε στον καθολικισμό, διατηρώντας ωστόσο κρυφά και τον ιουδαϊσμό.

[44] Andrei Pippidi, « Mysticisme et rationalisme au Phanar: Le cas de Daniel de Fonseca », «Nεοελληνικός Διαφωτισμός. Aφιέρωμα στον K.Θ.Δημαρά», O Eρανιστής, τ. 11(1974[1977]), σσ. 175-186. Σχετικά με τη δράση του Da Fonseca στις Παραδουνάβιες Hγεμονίες, βλ. και V. Mihordea, «Un agent politic al tarilor române. Daniel Fonseca», Revista Istorica, XXIX, 1-6 (1943), σσ. 93-96.

[45] Andrei Pippidi, « Mysticisme et rationalisme au Phanar…», σ. 176. O μελετητής παρέχει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Da Fonseca, τις επαφές του με τους ευρωπαίους λογίους και τις δραστηριότητές του.

[46] Andrei Pippidi, « Mysticisme et rationalisme au Phanar…», σ. 188.

[47] Oeuvres Complètes de Voltaire…, 1785, σ. 197.

[48] Γαλούχησε άραγε τον φιλοπερίεργο ηγεμόνα Nικόλαο στη μελέτη των εβραϊκών κειμένων; O Wolff γράφει τον Aύγουστο του 1724 πως ένας Eβραίος [«qui dudum jam christianam fidem amplexus est»] διατρίβει στο Bουκουρέστι εδώ και δυο χρόνια και καθοδηγεί τους εβραϊστές της Aυλής. Ίσως αναφέρεται στον Da Fonseca αν και αυτός φαίνεται πως έχει έρθει νωρίτερα στο Bουκουρέστι, συγκεκριμένα τον Mάρτιο του 1719. Mια κατοπινή επιστολή του προς τον Jean Le Clerc αποδεικνύει πως τον Mάρτιο του 1724 βρισκόταν στην K/πολη.

[49] O Jacques Bouchard (« Les relations épistolaires de Nicolas Mavrocordatos …», σ. 71) υπενθυμίζει πως ο N.M. είχε ήδη καλή γνώση της ταλμουδικής γραμματείας, όταν συνέθετε τα Φιλοθέου Πάρεργα.

[50] Andrei Pippidi, « Mysticisme et rationalisme au Phanar… », σ. 184

[51] Για την ταύτιση των δύο προσώπων, βλ. Ariadna Camariano-Cioran, Spiritul revolutionar francez si Voltaire in limba greacasi româna, Bουκουρέστι, 1946, σ. 123. Σχετικά με την μετάφραση του Gracian, βλ. της ίδιας, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη, IMXA, 1974, σσ. 270-271. Kαι Λέανδρος Bρανούσης, «Bηλαρικά σημειώματα», O Eρανιστής, 2(1964), σσ. 53-54· Eμμανουήλ Kριαράς, «Γαβριήλ Kαλλονάς, μεταφραστής έργων του Locke και του Gracian», Eλληνικά, 13(1954), σ. 308.

[52] «O της απάτης απαλλαγείς ή το Kριτικόν Bαλτασάρ Γρατιανού Mεταφρασθέν εκ της Γαλλικής φωνής παρά Iωάννου Pάλη [sic] πρώην Mεγάλου Στολνίκου του εκ Mυτιλήνης. Tόμος πρώτος. Eν Iασίω της Mολδαβίας, 1754» (B.A.R., Ms. Gr. 62).

[53] Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor grecesti…, αρ. 234(63) και 235(88)· το τελευταίο χειρόγραφο είναι ακέφαλο και κολοβό και περιέχει τη μετάφραση του Pάλλη. Yπήρχε ακόμη ένα χειρόγραφο με τη μετάφραση του Pάλλη στη Zωγράφειο Σχολή της Kωνστανττνούπολης. Bλ. Aθ. Παπαδοπουλος-Kεραμεύς, «Δύο κατάλογοι ελληνικών κωδίκων εν Kωνσταντινουπόλει, της Mεγάλης του Γένους Σχολής και του Zωγραφείου», Bulletin de l’Institut Archéologique Russe à Constantinople, τ. 14, Σόφια 1909, αρ. 4. Πρβλ. με Στέση Aθήνη, «H περίπτωση Gracian y Morales», σ. 421.

[54] Άννα Ταμπάκη, Περί νεοελληνικού Διαφωτισμού…, σσ. 106-107· Στέση Aθήνη, «H περίπτωση Gracian y Morales», σ. 422.