Titelbild der EENS

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Γ΄ συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Σωτηρία Σταυρακοπούλου

Εξέταση μιας ενδεχόμενης επίδρασης του ρομαντισμού στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη

Δύο περιπτώσεις και μερικά συμπεράσματα

Θα ήθελα να δηλώσω εξαρχής ότι η ανακοίνωσή μου έχει χαρακτήρα δοκιμαστικό και δειγματοληπτικό. Με αφορμή την ακραία υπόθεση της Φόνισσας[1]-τον φόνο μικρών κοριτσιών- θα συσχετίσω δύο περιπτώσεις λογοτεχνικών έργων και θα θέσω κάποια ερωτήματα που μου γεννά η συνεξέταση των δύο αυτών περιπτώσεων.

Φυσικά, το θέμα της «παιδοκτονίας»[2] είναι αβάσταχτο για την ανθρώπινη ευαισθησία και δημιουργεί πολλών ειδών λογοκρισίες. Τα ιδιότυπα θεματικά χαρακτηριστικά της Φόνισσας προκάλεσαν, άλλωστε, πολλές αρνητικές επιδράσεις και ακόμη περισσότερες παρερμηνείες. Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, κυρίως το θεματικό ναρκοπέδιο που πρέπει να διανύσει ο αναγνώστης, το έργο έχει μακρά, αν και όχι απρόσκοπτη διαδρομή στον ελληνικό χώρο.[3] Δεν θα παρακολουθήσω το διαχρονικό ταξίδι μέσα από τις ποικίλες αντιδράσεις και τις αντιρρητικές κριτικές, όσες προκάλεσε με οποιονδήποτε τρόπο η παρουσία του. Χρειάζεται, όμως, να πραγματοποιήσουμε μια χρονική μετακίνηση προς το παρελθόν, προκειμένου να διαπιστώσουμε πού μπορεί αυτή να μας οδηγήσει και να υποβάλουμε το ερώτημα αν το σκανδαλώδες θέμα της Φόνισσας ήταν εντάξιμο στα ελληνικά δεδομένα. Ως γνωστό, κάθε λαός διαμορφώνει με το πέρασμα του χρόνου τα θέματα και τους χαρακτήρες που αποδέχεται στα αντίστοιχα κείμενά του.
Ως προς τα παλαιότερα,[4] λοιπόν, θα σταθώ σε ένα ανώνυμο κρητικό στιχούργημα του 16ου αι. με τον τίτλο ΄Επαινος γυναικών,[5] γιατί βρίσκω εκεί το θέμα της «παιδοκτονίας» -και μάλιστα του φόνου μικρών κοριτσιών- να έχει επενδυθεί με αρκετή τραχύτητα. Παραθέτω τα σχετικά αποσπάσματα:

Τοιούτα έχουν οι κορίτζες,/ όταν είναι κοπελίτζες,/<ήγουν> όταν έν’ μικρά,/ όπου να τα ’θαψα νεκρά./ Σήμερον τα βλέπεις τόσα/ και αύριον μόνον άλλα τόσα στ. 496-501.

Με δυο λόγια, ο ποιητής εκφράζει την ευχή να σκοτώνονται τα μικρά κορίτσια για να μην πολλαπλασιάζονται.[6] Στη συνέχεια μας δίνει την εικόνα της «κακής γυναίκας» μέσα από την περιγραφή της φιλαρέσκειας και της πονηριάς της.[7]
Στο απόσπασμα που ακολουθεί, μιλάει η ίδια η μάνα του κοριτσιού:

Τότε λέγει τη θυγατέρα./ Και να σε ’χε πάρει αγέρας/ τότες, όταν εγεννήθης/ και όταν παντρευτεί εβουλήθης./ ΄Ολο και να σε ’χα χάσει/ και μικρή να σε ’χα θάψει,/ παρά που ’σαι κακομοίρα/ κάλλιο να ’σουν τώρα χήρα στ. 1029- 1036.[8]

Επέλεξα τα αποσπάσματα αυτά για ένα μάλλον προφανή λόγο. Μας φέρνουν ακριβώς στο κέντρο του θέματός μας. Η πληθώρα των κοριτσιών και τα βάσανα της παντρεμένης κόρης είναι δύο συγγενείς πόλοι γύρω από τους οποίους στρέφεται η υπόθεση της Φόνισσας.
Μπορούμε τώρα να ξανακοιτάξουμε το ποίημα στη γενικότητά του όμως, πέρα από τα συγκεκριμένα θεματικά δεδομένα που εντοπίσαμε. Ο ΄Επαινος γυναικών διαπνέεται από έντονο μισογυνισμό,[9] μια μόδα που δημιουργήθηκε κατά τον 15ο και 16ο αι. στη Δύση και αποτελούσε άμεσο απόγονο των πατερικών κειμένων.[10] Ο ποιητής, πιθανώς είναι καθολικός ιταλικής καταγωγής ή ΄Ελληνας που ασπάστηκε τον καθολικισμό. Πρόκειται, ίσως, για κείμενο που προοριζόταν για βενετοκρατούμενες περιοχές. Το κρητικό δημώδες έργο προήλθε από ένα άδηλο, ως σήμερα τουλάχιστον, ιταλικό πρότυπο, συνεπώς και ασήμαντο.[11] Εντάσσεται, δηλαδή, στο πλαίσιο της διαλεκτικής επίδρασης Ανατολής και Δύσης. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν κάποιες αντιστάσεις για τον εγκλιματισμό του έργου στα καθ’ ημάς. Το γεγονός ότι ο νέος ελληνισμός υπήρξε ένα σταυροδρόμι πολιτισμικών συναντήσεων για μακρό χρονικό διάστημα εξηγεί ενδεχομένως και την αφομοιωτική ικανότητα από μέρους του ελληνικού λαού. Εξετάζοντας τα εξωτερικά δεδομένα συμπεραίνουμε ότι μάλλον δεν είχε πρόβλημα να λειτουργήσει και στον ελληνικό χώρο, αφού οι επιδράσεις του φθάνουν ως τον 18ο αι.[12] Πιθανώς, η επιτυχία του ήταν αποτέλεσμα εύστοχων βασικών προσαρμογών.

Οφείλω εξαρχής να παρατηρήσω ότι ο ΄Επαινος ανήκει μεν στο χώρο της σάτιρας, μιας σάτιρας όμως που δεν μπορεί να προσφέρει την προέκταση προς την κριτική. Η παραπομπή σε συγκεκριμένες αυθεντίες -του εκκλησιαστικού κυρίως χώρου- προσφέρει στον συγγραφέα το απαραίτητο άλλοθι για να παρουσιάσει τις μισογυνικές θέσεις του. ΄Ετσι δημιουργείται στη συνείδηση του αναγνώστη η εντύπωση ότι λίγο πολύ η σάτιρα ακολουθεί την εκκλησιαστική τάξη, συνεπώς είναι νόμιμη. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι στην πρώιμη αυτή εποχή της λογοτεχνίας μας κυριαρχεί ο διδακτισμός, άρα, ο αναγνώστης/ακροατής αναζητεί στα κείμενα το διδακτικό στοιχείο, δηλαδή το μήνυμα. Μπορούμε, συμπερασματικά, να θεωρήσουμε ότι ο ΄Επαινος, ως ηθικοδιδακτική/σατιρική έκφραση και διάθεση, αν και επείσακτος, εντάχθηκε στη γενικότερη νεοελληνική νοοτροπία.

Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη περίπτωση, κρατώντας από τα προηγούμενα το εξής: ότι ήδη από τον 16ο αι. διαπιστώνεται μια διακίνηση ιδεών, έργων, κτλ. με σταθερή βάση την Ιταλία- για τους γνωστούς λόγους - η οποία γίνεται το κανάλι και για την υπόλοιπη Ευρώπη. ΄Οταν αργότερα ανοίγει συστηματικά και ο δρόμος της Κεντρικής Ευρώπης, η λειτουργία της πληροφόρησης παρουσιάζεται πληρέστερη. Στην περίπτωση, δηλαδή, που μιλούμε για πολιτισμικές επιδράσεις, οφείλουμε να συνεξετάζουμε ευρωπαϊκά λογοτεχνικά έργα, αν επιδιώκουμε η έρευνά μας να έχει πληρότητα. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το θέμα της «παιδοκτονίας»[13] και της κακής μεταχείρισης παιδιών δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τη λογοτεχνία μας ως τον 19ο αι., οπότε εμφανίζεται στον Παπαδιαμάντη αλλά και στους συγγραφείς Στέφανο Ξένο και Μαρία Μηχανίδου,[14] με διαφορετικά, βέβαια, συμφραζόμενα, ενώ στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία έχει μακρά ιστορία.[15] Η κριτική έχει ήδη επισημάνει την επίδραση συγκεκριμένων δυτικοευρωπαίων συγγραφέων, που τους απασχολεί το θέμα της «παιδοκτονίας» ή της «κακής μεταχείρισης παιδιών», στο έργο του Παπαδιαμάντη.[16] Από αυτούς ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο Walter Scott[17] γιατί σε ένα ιστορικό μυθιστόρημά του με τον τίτλο Η καρδιά του Μιντλόδιαν (The Heart of Midlothian),[18] ο φόνος του βρέφους[19] συνδέεται με τα μοτίβα της «κακής μάνας» και της «αντρογυναίκας».[20] Βέβαια, όταν ο Scott χρησιμοποιεί το θέμα αυτό, δεν επιχειρεί να παίξει το ίδιο παιγνίδι με τον μακρινό λογοτεχνικό πρόδρομό του, τον ιταλό στιχουργό του μισογυνικού ποιήματος του 15ου ή 16ου αι., που προαναφέραμε Οι καιροί έχουν αλλάξει, τα λογοτεχνικά είδη έχουν εξελιχτεί, το θέμα έχει βρει καινούριους τρόπους από τότε για να εκφραστεί, και, σε τελευταία ανάλυση, θα πρέπει πλέον να θεωρείται ξεπερασμένο να παίζεται στον 19ο αι. ένα παιγνίδι που ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας μακρινής. Διαφορετικές προϋποθέσεις, πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές, δημιουργούν και άλλο περιβάλλον για να καλλιεργηθεί το συγκεκριμένο θέμα ή να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές επενδύσεις.

Το θέμα της «παιδοκτονίας» εμφανίζεται, όπως προείπαμε, κυρίως στο ιστορικό έργο του Scott Η καρδιά του Μιντλόδιαν.[21] O χρόνος του αφηγήματος καθορίζεται από κρίσιμα ιστορικά γεγονότα.[22] Κεντρικό πρόσωπο είναι μια άπορη χήρα του υποκόσμου, η Μεγκ Μέρντοκσον, η οποία απολύεται και διώχνεται από το ταπεινό καλύβι της όταν φανερώνεται ο παράνομος δεσμός της κόρης της Ματζ με τον άσωτο γιο του γαιοκτήμονα, ο οποίος και την άφησε έγκυο. Η γριά Μεγκ θανατώνει το νεογέννητο νόθο[23] βρέφος, η κόρη της τρελλαίνεται και, προκειμένου να πάρει εκδίκηση, απάγει το μπάσταρδο που συνέλαβε από τον ίδιο άσωτο εραστή ένα άλλο θύμα. Οι φτωχές δυναμικές γυναίκες στις οποίες στηρίζεται ο μύθος, κυριολεκτικά εξοστρακίζονται κατά τη διάρκεια της αφήγησης από τον παντογνώστη αφηγητή, και, στο τέλος, πεθαίνουν. Στην πραγματικότητα, η γρια Μεγκ δεν συνιστά απειλή, ακριβώς όπως και η Φραγκογιαννού, αφού οι δύο γυναίκες δεν διεκδικούν τίποτε για τον εαυτό τους αλλά ενεργούν έτσι ώστε να διαφυλάξουν τη νόμιμη κοινωνική τάξη των πραγμάτων. Στο βάθος, δηλαδή, η μιαρή πράξη του φόνου που επιτελούν, υπηρετεί τις κοινωνικές επιταγές της άρχουσας τάξης ή (και) το κοινωνικό σύνολο.[24]

Θα μπορούσαν να αναζητηθούν αναλογίες και ομοιότητες (όχι μόνο σε επίπεδο θεματικής αλλά και σε επίπεδο τεχνοτροπίας) ανάμεσα στη Φόνισσα και την Καρδιά του Μιντλόδιαν. ΄Ενα τέτοιο στοιχείο που διατρέχει τα δύο κείμενα είναι π.χ. η παρουσία της ανδρόγυνης γυναίκας. Γενικότερα, στο έργο του Scott απαντούν πολυάριθμες αντρογυναίκες, όπως π.χ. η Μωζ Χέντρινγκ (Mause Headrigg) από το Ο γερο Θάνατος (Old Mortality), η Μεγκ Μέρριλιζ (Meg Merrilies) από το Γκάυ Μάννεριγκ (Guy Mannering),[25] η Μεγκ Μέρντοκσον (Meg Murdokson) και Ματζ Ουάιλντφαϊρ (Madge Wildfire) από το Η καρδιά του Μιντλόδιαν (The Heart of Midlothian),[26] κ.ά. Αντίστοιχες μορφές στο έργο του Παπαδιαμάντη είναι η Φραγκογιαννού, η Καικιλία, η Αμέρσα, η Σκεύω, η κ. Ρίζου, κ.ά. Μάλιστα, ο Παπαδιαμάντης δείχνει να χειρίζεται την περιγραφή των αδρών αρρενωπών χαρακτηριστικών[27] ή τον λόγο[28] των αντρογυναικών αυτών κατά τρόπο ανάλογο με εκείνο του προγενεστέρου του Scott. Μπορούμε ακόμη να διαπιστώσουμε ότι και στους δύο συγγραφείς η ονοματοθεσία [29] δεν φαίνεται να είναι τυχαία αλλά φορτισμένη με σημασία ή και συμβολική. Η παθητικότητα, [30] από την άλλη, των αντρικών χαρακτήρων στη Φόνισσα αντιστοιχεί με την «παρενδυσία», μοτίβο που δηλώνει την απροσδιοριστία του αντρικού φύλου μέσα στον καινούριο αστικό κόσμο που αρχίζει να διαμορφώνεται στην Καρδιά του Μιντλόδιαν.[31] Ο γνωστός, τέλος, «συντηρητισμός» του Scott[32] αλλά και του Παπαδιαμάντη[33] απέναντι στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και μορφωτικές μεταβολές του καιρού τους και η αντανάκλαση των κοινωνικών τους πεποιθήσεων στα έργα τους είναι ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί εκτενώς η κριτική. Η ιδεολογική τοποθέτηση των δύο συγγραφέων, έτσι όπως υποβάλλεται στα κείμενά τους, τα ενταγμένα μέσα στην ιστορικότητα της εποχής, ως νοσταλγία, ως επιστροφή στην αρχέγονη, προκοινωνική, φυσική κατάσταση του ανθρώπου, και τους αντίστοιχους νόμους της φύσης, είναι χαρακτηριστική.

Σπεύδω να δηλώσω ότι δεν πρόκειται να συνεχίσω με εξειδικευμένες αναφορές και συγκρίσεις ανάμεσα στους δύο συγγραφείς. Η αναλυτική μέθοδος, στην προκειμένη περίπτωση, θα μας οδηγούσε πολύ μακριά και θα αλλοίωνε την αρχιτεκτονική της παρούσης ανακοίνωσης. Είμαι, λοιπόν, από τα πράγματα υποχρεωμένη να μείνω σε γενικότερες παρατηρήσεις για να αποφύγω έτσι τα κωλύματα των ειδικότερων αναγωγών.

Ας περάσουμε τώρα στα συμπεράσματα. Αν και γνώστης της παλαιότερης ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης, ο Παπαδιαμάντης δεν ήταν δυνατό να καταστήσει την Κρήτη του 16ου αι., όπου ανήκε το δημώδες μισογυνικό στιχούργημα που εξετάσαμε, ο ΄Επαινος γυναικών, συγκρίσιμα προς εκείνο που του προσέφερε η σύγχρονη πραγματικότητα. Μέσα στο πνεύμα μιας κοινωνικής εξέλιξης που έχει γίνει πια φανερή, ο Παπαδιαμάντης προσφέρει ένα έργο που απομακρύνεται από τον άχρονο χαρακτήρα του προαναφερθέντος ηθικοδιδακτικού ποιήματος και εισάγει την προβληματική της εποχής του.

Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό καθαυτό το θεματικό στοιχείο της «παιδοκτονίας», πρέπει, νομίζω, να αναρωτηθεί κανείς πόσο υπήρξε ορατό για τον ΄Ελληνα αναγνώστη του 16ου αι.[34] Μήπως τα νέα δεδομένα, τα οποία προέκυπταν μέσα από το στοιχείο αυτό που παρεμβαλλόταν σε ένα έργο επείσακτο, φαίνονταν ελκυστικά ακριβώς επειδή δεν συγγένευαν προς ό,τι είχε δημιουργήσει και αποδεχτεί ως τότε η ελληνική παράδοση; ΄Η, πέρα από το γενικό θέμα του μισογυνισμού που ανταποκρινόταν σε μια μόδα της εποχής, ο φόνος κοριτσιών ήταν ένα επιμέρους στοιχείο που δημιουργούσε τριβές προς το αντίστοιχο αναγνωστικό/ακροαστικό κοινό; Προς αυτή την άποψη συνηγορεί η αραιή εμφάνιση του θέματος στην κατοπινή λογοτεχνική μας παραγωγή. Το ερώτημα πλέον είναι σαφές: Υπήρχαν κάποιες αντιστάσεις από μέρους του Παπαδιαμάντη να αποδεχτεί το αμφιβόλου αποδοχής αυτό στοιχείο; Αλλά και αν ακόμη δεχτούμε οποιεσδήποτε αντιστάσεις[35] μήπως αυτές μπορούν να ισοσταθμιστούν από το αντίστοιχο βάρος που προσφέρει το νέο στοιχείο στο έργο του Scott, δηλαδή ο γυναικείος ψυχισμός; Πιστεύω πως ναι. Και δεν είναι φρόνιμο να αποκλείσουμε τη δυνατότητα να λειτούργησε το δεδομένο αυτό προκειμένου για τον ΄Ελληνα συγγραφέα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία στηρίζουν την ίδια τη δομή του κειμένου του Scott, όπως π.χ. η αγάπη της μάνας,[36] η στοργή προς το νεογνό που γεννά ο θηλασμός, το ιδεολόγημα της έμφυτης θηλυκότητας, και μπορούν συνεπώς να επιβιώσουν σε ένα διαφορετικό πολιτισμό, άρα και σε ένα διαφορετικό παρελθόν και παρόν. Αυτό, όμως, που θεωρώ ότι προσδίδει τη μεγαλύτερη ελκυστικότητα γιατί στηρίζει θεμελιακά τη Καρδιά του Μιντλόδιαν, είναι όχι απλώς η έντονη παρουσία αλλά η κυριαρχία της γυναίκας. Το συγκεκριμένο έργο του Scott διαθέτει, αναμφίβολα, περισσότερους από ένα θεματικούς συντελεστές. Και οπωσδήποτε, ο διακειμενικός ιστός του προέρχεται από μια μακρά γενεαλογία γυναικών από την προηγούμενη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Αλλά έχουμε πλέον τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε πόσο το απόσπασμα που ακολουθεί μας χαρίζει ένα οικείο για τα ελληνικά πράγματα κλίμα. Πρόκειται για τη γριά Μεγκ, η οποία «καθισμένη μπροστά στην πυροστιά, με την κόκκινη λάμψη πάνω στα μαραμένα, παραμορφωμένα χαρακτηριστικά της, που τα σημάδευαν όλα τα κακά πάθη, ήταν ίδια με την εικόνα της Εκάτης την ώρα που εκτελεί τις χθόνιες λειτουργίες της» (σ. 311)[37]. Καθώς το μοτίβο της Εκάτης εμφανίστηκε εντελώς φυσιολογικά, χρειάζεται, νομίζω, μια μικρή προσθήκη, πιο συγκεκριμένα μια αναδρομή στον ρομαντικό ΄Ελληνα ποιητή Κάλβο,[38] ο οποίος αναφέρεται εκτενώς στη σεληνιακή αυτή θεότητα. Πρόκειται για μια ανάμνηση κλασική. Η μορφή της Εκάτης απαντά συχνά στην αρχαιοελληνική ποίηση από τον Ησίοδο κ.ε. Τα μυθικά στοιχεία βρίσκονται σκόρπια και μέσα στα κείμενα του Παπαδιαμάντη. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η σελήνη που εμφανίζεται οχτώ φορές[39] συνολικά στο διήγημα Οι Μάγισσες.[40] Ουσιαστικό, επίσης, ρόλο παίζει στο διήγημα Φαρμακολύτρια.[41] Θεωρώ ότι η ετοιμότητα, από μέρους του Παπαδιαμάντη, στην αναφορά της Σελήνης/ Εκάτης αρκεί αυτή καθαυτή για να πεισθούμε πως αποτελεί μια κοινοτοπία για τη ρομαντική λογοτεχνία του 19ου αι. Οι ρομαντικές καταβολές χαρακτηρίζουν όχι μόνο το θέμα της «κακής γυναίκας» αλλά και τα επιμέρους μοτίβα του,[42] όπως είναι η «αντι-κοινωνική γυναίκα»[43], η «ταυτισμένη με μιαν αρχαϊκή χθόνια τάξη», η «σεληνιασμένη», η «αντρογυναίκα», η «παιδοκτόνος», κτλ. ΄Ανθρωπος διαβασμένος και ενήμερος στα λογοτεχνικά μοντέλα της εποχής του, ο Παπαδιαμάντης δεν μπορούσε να κάνει τυχαία την επιλογή του. Η γραμμή είναι η ίδια. Ο παλιός ρόλος της Μεγκ, του απειλητικού ανδρόγυνου όντος που ζει στο κοινωνικό περιθώριο, στην Καρδιά του Μιντλόδιαν, παίρνει τώρα άλλο χαρακτήρα μέσα στη σύγχρονη κοινωνία της Φραγκογιαννούς επειδή απαλύνεται η τραχύτητα με την οποία είχε επενδυθεί στο παλαιότερο κείμενο το θέμα τής με κάθε θυσία διατήρησης του κληρονομικού δικαίου των ευγενών. Συνεπώς, δεν βρίσκω τον λόγο να μη δεχτούμε πως, στην προκειμένη, τουλάχιστον, περίπτωση, η Φόνισσα εντάχθηκε μέσα στο πνεύμα του ρομαντισμού που διαπερνά γενικά το έργο του Scott στον 19ο αι. Η άλλη πορεία, που καταλήγει στον διδακτισμό του 16ου αι., προκαλεί πολλές αναστολές. ΄Η μήπως θα έπρεπε να αναζητήσουμε και άλλες απολήξεις πέρα από τον συνδυασμό των δύο κειμένων, του πρωτονεοελληνικού ποιήματος και του σκωτικού πεζογραφήματος, στα οποία έχουμε αναφερθεί; Θεωρώ, δηλαδή, ότι μέσα από την ιστορία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση του θέματος της «παιδοκτονίας» αλλά και των επιμέρους μοτίβων του στον ελληνικό χώρο μπορούν να ανιχνευτούν ορισμένες προεκτάσεις ή διεργασίες που, ίσως, μέχρι σήμερα λανθάνουν.

 

 

[1]* Ευχαριστώ τις συναδέλφους κ. Γ. Φαρίνου- Μαλαματάρη και Β. Χατζηγεωργίου-Χασιώτη για τη βιβλιογραφική συνδρομή τους.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ΄Απαντα, Κριτική έκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα, Δόμος, 1981, τόμ. 3, σσ. 417- 530 και αναδημ. με νεότερες διορθώσεις του Ν.Δ.Τ.: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Η φόνισσα, Αθήνα, Νεφέλη, 1988. Στο εξής, οι παραπομπές θα αντλούνται από την αναδημοσιευμένη μορφή του κειμένου.

[2] Διάφορες πλευρές της «παιδοκτονίας» εξετάζει ο Γ. Χαριτάκης, «Η παιδοκτονία της “Φόνισσας”», Νέα Εστία 30 (Χριστούγεννα 1941) 47-49.

[3] Σχετικά με την πρόσληψη του Παπαδιαμάντη στον ελληνικό χώρο βλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μικρή εισαγωγή στην πρόσληψη του Παπαδιαμάντη», στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, επιλογή κριτικών κειμένων-επιμέλεια Γ. Φαρίνου Μαλαματάρη, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005.

[4] Για την πρόσληψη των πρώιμων δημωδών κειμένων βλ. Ο Μπερτόλδος και ο Μπερτολδίνος, επιμ. ΄Α. Αγγέλου, Αθήνα, Ερμής, 1988, Εισαγωγή, σσ. 7*-211*.

[5] K. Krumbacher, «Ein vulgärgriechischer Weiberspiegel», Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München 3, München 1905, σσ. 390-412.

[6] Το θέμα της υπερπαραγωγής των κοριτσιών θίγεται επίσης στα παρακάτω αποσπάσματα της Φόνισσας: «… εγίνετο λόγος περί της μεγάλης πληθώρας των νεαρών κορασίων» (σ. 23). «Πώς μεγαλώνουν Θεέ μου! εσκέπτετο η Φραγκογιαννού… Και πώς βλαστάνει και θάλλει… Και ούτω θα εξακολουθεί; … Μία μητέρα είχεν έξ θυγατέρας, άλλη μία είχεν επτά…» (σ. 31), Τα κορίτσια…. Φαίνονται ως να πληθύνωνται επίτηδες…» (σ. 51), κ.ά. Βλ. σχετικά Τζ. Πολίτη, «Δαρβινικό κείμενο και η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη (Πρόταση ανάγνωσης)», στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σ. 463-466.

[7] Τη σύνδεση γυναικείας φιλαρέσκειας και κακίας στο έργο του Παπαδιαμάντη επισημαίνει ο Β. Αθανασόπουλος, «Παπαδιαμάντης- ΄Ηρως», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Σκιάθος, 20-24 Σεπτεμβρίου 1991), Αθήνα, Δόμος, 1996, σσ. 332-333.

[8] Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα στον γάμο της, είναι ένα θέμα που θίγεται επίσης στη Φόνισσα. Π.χ. ΄Οταν υπανδρεύθη, έγινε σκλάβα του συζύγου της…» (σ. 8), κ.ά.

[9] Βλ. σχετικά την αδημοσίευτη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία του Τ. Α. Καπλάνη, “Καθρέφτες Γυναικών”. Μισογυνικά κείμενα της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 1998.

[10] Βλ. G. Morgan, «Cretan Poetry: Sources and Inspiration», Κρητικά Χρονικά 14 (1960) 7-68, 203-270, 379-434.

[11] Για τις πηγές του Επαίνου βλ. G. Morgan, « Cretan Poetry: Sources and Inspiration», Κρητικά Χρονικά, ό.π., σσ. 233-236 και, κυρίως, Ν. Μ.Παναγιωτάκης, «Le fonti italiane di un poema misogino cretese del tardo quattrocento», Θησαυρίσματα 25 (1995) 131.

[12] Βλ. Κ. Γ. Δαπόντες, Καθρέπτης Γυναικών. Βιβλίον πρώτον, εν ω φαίνονται γραφικώς αι εν τη Παλαιά Γραφή περιεχόμεναι σποράδην ιστορίαι κακών τε και καλών γυναικών. Συντεθείσαι μεν και σιχουργηθείσαι παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε του μετονομασθέντος Καισαρίου […], Λειψία 1766 και Καθρέπτης γυναικών. Βιβλίον δεύτερον, εν ω φαίνονται γραφικώς αι εν τη Παλαιά Γραφή περιεχόμεναι σποράδην ιστορίαι κακών τε και καλών γυναικών. Συντεθείσαι μεν και στιχουργηθείσαι παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε του μετονομασθέντος Καισαρίου […], Λειψία 1766.

[13] Δεν γνωρίζουμε στην ιστορική του εξέλιξη πότε και πώς ακριβώς παρουσιάζεται το θέμα της «παιδοκτονίας» καθώς απουσιάζει από τη βιβλιογραφία μας μια σχετική μελέτη. Προκειμένου για την αρχαία ελληνική λογοτεχνία το θέμα εμφανίζεται, ως γνωστό, στη Μήδεια του Ευριπίδη και στη μυθολογική ιστορία του Ατρέα, ο οποίος εκδικούμενος την απιστία του αδελφού του Θυέστη, σφάζει τα παιδιά του και προσφέρει τα μέλη τους σε δείπνο. Ο φόνος νεαρού ατόμου εντοπίζεται επίσης στις βυζαντινές χρονογραφίες, καθώς και στο Κρητικό Θέατρο, συγκεκριμένα στην τραγωδία Ερωφίλη, της οποίας το πρότυπο είναι η Orbecche, μια ιταλική τραγωδία του G. Battista Giraldi. Σε ό,τι αφορά τα νεότερα κείμενα, το θέμα του θανάτου νέων γυναικών απαντά στον Ζητιάνο του Α. Καρκαβίτσα. Για τις διαφορές μεταξύ Μήδειας και Φραγκογιαννούς βλ. Τ. ΄Αγρας, «Πώς βλέπομε σήμερα τον Παπαδιαμάντη», στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 132-133.

[14] Πρόκειται για τελετουργικές θυσίες παιδιών. Βλ. σχετικά Φ. Αμπατζοπούλου, «΄Ένα σενάριο για τη Μαρία Π.Μηχανίδου», στο: Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Αθήνα 2005, σσ. 25-43, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Στο κείμενο αυτό περιλαμβάνεται (σ. 32) και η αναφορά στη μπαλλάντα Το παιδί σταυρωμένο από τους Ιουδαίους, το οποίο παραπέμπει σε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στη Ζάκυνθο το 1712.

[15] Γενικότερα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών βλ. Ph. Ariès, L’ enfant et la vie familiale sous l’ Ancien Régime, Παρίσι, Collection Points, 1975.

[16] Για τα μοτίβα του θανάτου, του εγκλήματος και, ειδικότερα, της παιδοκτονίας στα διηγήματα του Guy de Maupassant En mer, La confession, L’ enfant, Rosalie Prudent, βλ. Ε. Πολίτου – Μαρμαρινού, «Παπαδιαμάντης, Μωπασάν και Τσέχωφ. Από τη Σκιάθο στην Ευρώπη», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 423-427. Για την επίδραση του Εμίλ Ζολά στην έκθεση της εγκληματικής συμπεριφοράς της Φραγκογιαννούς βλ. Γ. Πατερίδου, «Η Φόνισσα (1903): ΄Ενα νατουραλιστικό έργο με κοινωνικά μηνύματα», στο: Πρακτικά Β΄Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Αθήνα, 1-5 Νοεμβρίου 2001), Αθήνα, Δόμος, 2002, σσ. 417- 432. Τη σύνδεση των έργων του Παπαδιαμάντη με τα ντοστογιεφσκικά μυθιστορήματα ΄Εγκλημα και Τιμωρία και Αδελφοί Καραμαζώφ αλλά και με τον σαιξπηρικό Μάκβεθ επιχειρεί ο Μ. Χαλβατζάκης, Ο Παπαδιαμάντης μέσα από το έργο του, στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ.189-195. Για ενδεχόμενη επίδραση του Ντίκενς βλ. Γρ. Ξενόπουλος, «Το έργον του Παπαδιαμάντη», στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σ. 90.

[17] Για την ένταξη των έργων του Παπαδιαμάντη στον ευρωπαϊκό ρομαντισμό βλ. Ε. Κωνσταντινίδου, «Ο Παπαδιαμάντης και η παράδοση του ευρωπαϊκού ρομαντισμού», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 387- 405 και αναδημ. στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 389- 406. Ειδικότερα, την επίδραση του W. Scott στα ιστορικά μυθιστορήματα του αγγλομαθούς Παπαδιαμάντη επισημαίνει ο Α. Σαχίνης, Το Νεοελληνικό μυθιστόρημα,. Ιστορία και κριτική, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 51980, σ. 31. Βλ. ακόμη το μελέτημα του Λ. Καμπερίδη, «Οι γλώσσες του Παπαδιαμάντη», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σ. 528, όπου επισημαίνεται η επίδραση των ιστορικών μυθιστορημάτων Count Robert of Paris και The Monastery του Walter Scott στους Εμπόρους των Εθνών και τη Γυφτοπούλα.

[18] W. Scott, TheHeartofMidlothian, New York, Holt, 1963.

[19] Σύμφωνα με τον R. Mayhead, Walter Scott, Cambridge, At the University Press, 1973, σ. 45, η παιδοκτονία στη Σκωτία ήταν τόσο συχνή στα 1736 που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να λάβει μέτρα κατά των γυναικών που είχαν χάσει τα νεογέννητά τους με ανεξήγητο τρόπο. Για τη σχέση της Φόνισσας με την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής της βλ. G. Saunier, «Η Φόνισσα ή το κορύφωμα του μύθου», στο: Εωσφόρος και ΄Αβυσσος, ό.π., σ. 227.

[20] Για την παρουσία ισχυρών ανδρόγυνων μορφών στα ιστορικά μυθιστορήματα του W. Scott βλ. Τζ. Πολίτη, «Εικοτολογική ιστορία, φαλλικά θήλεα και πολιτικοί εφιάλτες: Η περίπτωση του Ουώλτερ Σκοττ», στο: Τζ. Πολίτη, Δοκίμια για το ιστορικό μυθιστόρημα. Σταθμοί στην εξέλιξη του είδους, Αθήνα, ΄Αγρα, 2004, σσ. 89- 126, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

[21] Ορισμένοι μελετητές θεωρούν την Καρδιά του Μιντλόδιαν ως το καλύτερο μυθιστόρημα του Scott. Βλ. σχετικά R. Mayhead, Walter Scott, ό.π., σ. 44.

[22] Πρόκειται για τις εξεγέρσεις του Πόρτιους στα 1736. Βλ. σχετικά Τ. Πολίτη, «Εικοτολογική ιστορία, φαλλικά θήλεα και πολιτικοί εφιάλτες: Η περίπτωση του Ουώλτερ Σκοττ», στο: Τζ. Πολίτη, Δοκίμια για το ιστορικό μυθιστόρημα, ό.π., σ. 99

[23] Για το μοτίβο του νόθου παιδιού στον Παπαδιαμάντη, βλ. Guy Saunier, «Η Γυφτοπούλα, μυθιστόρημα της νοθείας. Θάνατος του μυθιστορήματος» στο: G. Saunier, Εωσφόρος και ΄Αβυσσος. Ο προσωπικός μύθος του Παπαδιαμάντη, Αθήνα, ΄Αγρα, 2001, σσ. 199-224.

[24] Βλ. Τζ. Πολίτη, «Δαρβινικό κείμενο και η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη (Πρόταση ανάγνωσης)», στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σ. 466.

[25] Βλ. Σ.Ντενίση, Μεταφράσεις μυθιστορημάτων και διηγημάτων 1830- 1880. Εισαγωγή, μελέτη και καταγραφή, Αθήνα 1995, σ. 96, λήμμα 357

[26] Το γεγονός ότι οι τέσσερις φοβερές γυναικείες μορφές, που αναφέραμε, προέρχονται όλες από την καταπιεσμένη αγροτική τάξη δεν είναι τυχαίο.

[27] Πρβ., μεταξύ άλλων, τη φράση του W. Scott “Τα χαρακτηριστικά της ήταν αδρά και αρρενωπά» προκειμένου για τη Ματζ στην Καρδιά του Μιντλόδιαν (σ. 171) και τη φράση του Παπαδιαμάντη «με αδρούς χαρακτήρες, με ήθος ανδρικόν», προκειμένου για τη Φραγκογιαννού στη Φόνισσα (σσ. 7-8). Μια αναλυτική συγκριτική εξέταση των δύο συγγραφέων θα δείξει εντυπωσιακές εκφραστικές ομοιότητες μεταξύ τους όσον αφορά την περιγραφή των ανδρόγυνων γυναικών. Τη σχέση μεταξύ της παρουσίας αντρικών χαρακτηριστικών στη φυσιογνωμία μιας γυναίκας και της εγκληματικής της τάσης επισημαίνει ο Β. Αθανασόπουλος «Παπαδιαμάντης- ΄Ηρως» στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 332-336.

[28] Η ανάμειξη του γυναικείου λόγου με στοιχεία του ανδρικού, η διαλεκτική της γυναικείας και της ανδρικής φωνής χαρακτηρίζει τόσο τον λόγο της Φραγκογιαννούς όσο και των δύο ηρωίδων στο έργο του Scott Η καρδιά του Μιντλόδιαν (αλλά και των αντρογυναικών στα άλλα τρία μυθιστορήματα του Scott που αναφέραμε πιο πάνω). Βλ. σχετικά το μελέτημα του Β. Αθανασόπουλου, «Το γένος της αφηγηματικής φωνής στη Φόνισσα», στο: Πρακτικά Β΄Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 53- 68.

[29] Στα ονόματα των ηρωίδων της Καρδιάς του Μιντλόδιαν ενυπάρχει η απειλή και η καταστροφή. ΄Οπως παρατηρεί η Τζ. Πολίτη στο μελέτημά της «Εικοτολογική ιστορία, φαλλικά θήλεα και πολιτικοί εφιάλτες: Η περίπτωση του Ουώλτερ Σκοττ», στο: Δοκίμια για το ιστορικό μυθιστόρημα, ό.π., σ. 92, το όνομα Meg σημαίνει και «μισότρελλη, άξεστη γυναίκα», το επίθετο Murdokson παραπέμπει στον υιϊκό φόνο ενώ το Wildfire στην «άγρια φωτιά». Αντίστοιχα, το όνομα Χαδούλα παραπέμπει στο χάδι του θανάτου, το όνομα Φραγκογιαννού υποδηλώνει την ιδιότητα του Φράγκου, του μισητού άλλου, όπως επισημαίνει ο G. Saunier, Εωσφόρος και ΄Αβυσσος Ο προσωπικός μύθος του Παπαδιαμάντη,, ό.π., σ. 242, και «Ανατολή και Δύση στο έργο του Παπαδιαμάντη», στο: Πρακτικά Β΄Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 435-439. Σύμφωνα με τον μελετητή, πολλά ονόματα θηλυκά στο έργο του Παπαδιαμάντη είναι φορτισμένα συμβολικά, όπως π.χ. Μαχούλα, Κρατήρα (σ. 110), Κάκια Ρίζου (σ. 140), Σεντίνα, Φορκίνα, Κοκκινού, Φηλικίτη (σ. 172), κ.ά. Σχετικά με την ταύτιση ονόματος και ουσίας βλ. E. Cassirer, Language and Myth, New York, Harper, 1964, σ. 3. Βλ. επίσης Γ. Κεχαγιόγλου, «Τα παραμύθια της Χαλιμάς του Βλ. Γαβριηλίδη. Εξέταση μιας ενδεχόμενης “παπαδιαμαντικής” μετάφρασης», στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σ. 530, υποσημ. 4.

[30] Βλ. σχετικά Β. Αθανασόπουλος, «Παπαδιαμάντης- ΄Ηρως», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 343- 349.

[31] Πρόκειται για το νέο πρότυπο του αντιηρωικού αστού.

[32] Βλ. J. Buchan, Sir Walter Scott: A Biography, London, Cassel, 1987, σ. 47 και G. Lukács, The Historical Novel, London, Merlin Press, 1974, σσ. 32-34.

[33] Βλ. Παν. Μουλλάς, Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1999, Εισαγωγή, σσ. ιε΄- ξε΄.

[34] Το ερώτημα αυτό δεν θα μπορούσε να απαντηθεί με βεβαιότητα γιατί λείπει η αναγκαία θεωρητική στήριξη από την ελληνική πλευρά.

[35] Αντιστάσεις δεν υπήρχαν, πάντως, από τους συγχωριανούς της Φραγκογιαννούς μέσα στην πλοκή του έργου.

[36] Το θέμα της μητρότητας διερευνά ο Ε.Γ. Ασλανίδης, «Το μητρικό στοιχείο στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη», στον τόμο Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 307-313.

[37] Η μετάφραση είναι της Τζ. Πολίτη, «Εικοτολογική ιστορία, φαλλικά θήλεα και πολιτικοί εφιάλτες στον Ουώλτερ Σκοττ», στο: Δοκίμια για το ιστορικό μυθιστόρημα, ό.π., σ. 104. Ας σημειωθεί ότι σε ανάλογες τελετουργίες επιδίδονται και οι ηρωίδες των Μαγισσών, οι οποίες παρουσιάζονται ως ιέρειες ή κόρες της Εκάτης.

[38] Βλ. σχετικά Γ. Δάλλας, «Κάλβος και Ησίοδος», Ελληνικά 41 (1990) 349-350. Τη συγγένεια του Παπαδιαμάντη προς τον Κάλβο διερευνά η Χ. Καραντζή, «Γλωσσική ιδιοτυπία και υφολογική συγγένεια: Κάλβος-Καβάφης-Παπαδιαμάντης», στο: Πρακτικά Β΄Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 205- 210, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

[39] Τέσσερις φορές με το όνομα «Σελήνη», μία φορά με το όνομα «φεγγάρι» και τρεις φορές με την ιδιότητα της Εκάτης.

[40] Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ΄Απαντα, ό.π., τόμ. 3, σσ. 230-236. Ας σημειωθεί ότι οι ηρωίδες των Μαγισσών, οι οποίες παρουσιάζονται ως ιέρειες ή κόρες της Εκάτης, επιδίδονται σε τελετουργίες όπως η γρια Μεγκ της Καρδιάς του Μιντλόδιαν, η οποία ταυτίζεται με την Εκάτη. Η μαγική δύναμη των γυναικών υπονοείται και στον στ. 788 του Επαίνου γυναικών, όπου οι άνδρες αναφέρονται ως «μαγεμένοι».

[41] Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ΄Απαντα, ό.π., τόμ. 3, σ. 308.

[42] ΄Όπως παρατηρεί ο Β. Αθανασόπουλος, «Παπαδιαμάντης- ΄Ηρως», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 341-343, μεταξύ των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την εικόνα της κακής γυναίκας είναι και η έλξη που ασκεί η σελήνη πάνω της.

[43] Βλ. Δ. Τζιόβας, «Η Φόνισσα ως αντικοινωνικό μυθιστόρημα», στο: Πρακτικά Β΄Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ό.π., σσ. 513- 519.