Δημοσιεύματα

Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος: Το Άγιοv Όρος στη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή

Μετά την αναχώρησή του από το Βελεστίνο, έχει υποστηριχθεί2, ότι ο Ρήγας πέρασε από τη Μονή Βλατάδων της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχουν τεκμηριωθεί αυτοί οι ισχυρισμοί, αν και κατά την… Read More ›

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος: Η πρώτη προσωπογραφία του Ρήγα Βελεστινλή

Για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798) έχουν γίνει αναφορές από τα πρώτα ήδη σχετικά δημοσιεύματα, όπως για παράδειγμα από τον Ανώνυμο τον Έλληνα το 1806 στην Ελληνική Νομαρχία του1. Για την προσωπογραφία ωστόσο του Ρήγα για πρώτη… Read More ›

Δημήτριος Καραμπερόπουλος: Ρήγας Βελεστινλής και Νικόλαος Μαυρογένης. Ήταν ο Ρήγας γραμματέας του και έπαρχος στην Κραϊόβα;

Ένα αμφιλεγόμενο θέμα, που περιπλανάται στα κείμενα περί Ρήγα Βελεστινλή εδώ και ενάμισι αιώνα και το οποίο δεν έχει διαλευκανθεί, είναι για την υποτιθέμενη σχέση του Ρήγα με τον Ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαο Μαυρογένη κατά τα έτη 1786-1790. … Περισσότερα

Emmanouil Varvounis, “Georgios A. Megas (1893–1976) and his Contribution to the Academic Organization and Development of Greek Folklore: a Review of Evaluations of his Work”

Emmanouil Varvounis, “Georgios A. Megas (1893–1976) and his Contribution to the Academic Organization and Development of Greek Folklore: a Review of Evaluations of his Work”, Neograeca Bohemia, 15 (2015), pp. 33–45. Abstract This paper presents the contribution of George A. Megas (1893–1976), an academi- cian and… Read More ›

Δημήτριος Απ. Καραμπελόπουλος, «Τα πρώτα ενδοκειμενικα στοιχεία για την ταυτότητατου Ανώνυμου συγγραφέα της Ελληνικής Νομαρχίας, ως υπόθεση εργασίας»

Δημήτριος Απ. Καραμπελόπουλος, «Τα πρώτα ενδοκειμενικα στοιχεία για την ταυτότητατου Ανώνυμου συγγραφέα της Ελληνικής Νομαρχίας, ως υπόθεση εργασίας», Νέα Εστία, τόμ. 177.1865 (Ιούνιος 2014) 684-693.

Δημήτριος Απ. Καραμπελόπουλος, «Χειρόγραφο ημερολογιο του Άνθιμου Γαζή των ετών 1802, 1809»

Δημήτριος Απ. Καραμπελόπουλος, «Χειρόγραφο ημερολογιο του Άνθιμου Γαζή των ετών 1802, 1809»: Εύκρατον, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης προς τιμήν του Γεωργίου Ν. Αντωνακόπουλου, Λάρισα 2014, σ. 25-48.

Δημήτριος Απ. Καραμπελόπουλος, «Τι γνωριζε ο Ανώνυμος συγγραφέας της ‘Ελληνικής Νομαρχίας’ για τον Ρήγα Βελεστινλή»

Δημήτριος Απ. Καραμπελόπουλος, «Τι γνωριζε ο Ανώνυμος συγγραφέας της ‘Ελληνικής Νομαρχίας’ για τον Ρήγα Βελεστινλή», Νέα Εστία, τόμ. 175.1862 (Μάρτιος 2015), 184-205.

Cristiano Luciani, “Un poema in greco demotico sul Giudizio finale: la Δευτέρα Παρουσία διὰ στίχου (XV sec.)», Νέα Ῥώμη.

Cristiano Luciani, “Un poema in greco demotico sul Giudizio finale: la Δευτέρα Παρουσία διὰ στίχου (XV sec.)», Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche 10 (2013), Roma, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 2014, pp. 245-301. Στην παρούσα μελέτη δημοσιεύουμε μια ενδιαφέρουσα… Read More ›