Λογοτεχνία

Caterina Carpinato, “Origini della letteratura greca in volgare ai confini orientali dell’impero bizantino: alcune riflessioni”

Caterina Carpinato, “Origini della letteratura greca in volgare ai confini orientali dell’impero bizantino: alcune riflessioni”, in: RILUNE — Revue des littératures européennes, n° 9, «Visions de l’Orient», (Benedetta De Bonis et Fernando Funari éds.), 2015, pp. 145-166 (version online, www.rilune.org). Κείμενο… Read More ›

Cristiano Luciani, “Un poema in greco demotico sul Giudizio finale: la Δευτέρα Παρουσία διὰ στίχου (XV sec.)», Νέα Ῥώμη.

Cristiano Luciani, “Un poema in greco demotico sul Giudizio finale: la Δευτέρα Παρουσία διὰ στίχου (XV sec.)», Νέα Ῥώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche 10 (2013), Roma, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 2014, pp. 245-301. Στην παρούσα μελέτη δημοσιεύουμε μια ενδιαφέρουσα… Read More ›

Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, «Τέχνη και Εξουσία: Παρατηρήσεις σε τέσσερα ταξιδιωτικά έργα του Νίκου Καζαντζάκη», στο Roderick Beaton (επιμ.), Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη. Επιλογή κριτικών κειμένων.

Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, «Τέχνη και Εξουσία: Παρατηρήσεις σε τέσσερα ταξιδιωτικά έργα του Νίκου Καζαντζάκη», στο Roderick Beaton (επιμ.), Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη. Επιλογή κριτικών κειμένων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,  Ηράκλειο 2011, σ. 271-310. Το κείμενο (PDF) Συγγραφέας: Konstantinos A. Dimadis dimadis@zedat.fu-berlin.de  

Konstantinos A. Dimadis (Berlin): Friedrich Thiersch und die Voraussetzungen für die erste Übersetzung eines griechischen Romans im deutschsprachigen Raum nach 1830: Der Verbannte von 1831 von Alexandros Soutsos

Konstantinos A. Dimadis: Friedrich Thiersch und die Voraussetzungen für die erste Übersetzung eines griechischen Romans im deutschsprachigen Raum nach 1830: Der Verbannte von 1831 von Alexandros Soutsos (ISBN 978-960-99699-2-5) Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg): Choregia, Münstersche Griechenland-Studien 8… Read More ›