Ημερομημία Θέμα  
14.12.2004

Νέα δημοσιεύματα:

  • Antonio Pandimo, L'amorosa fede. Tragicommedia pastorale, a cura di Cristiano Luciani, con la collaborazione di Alfred Vincent, Venezia 2003 (Istituto di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, Graecolatinitas Nostra, Fonti 5).
  • Stefanos Sachlikis, Περί των χωριατών και των αβουκάτων «Sui contadini e gli avvocati di Candia», Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n.s. 40 (2003), pp. 85-169.
  • Voci dalla Grecia moderna. Saggi su Kazantzakis, Axioti ed Elitis, AM Edizioni Marotta, Roma 2004.:
Cristiano Luciani
20.11.2004

Κυκλοφόρησαν στην Αθήνα τα Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών

Prof. Dr. Konstantinos Dimadis
20.11.2004

Διδακτορικό με θέμα "Philéas Lebesgue et ses correspondants en France et dans le monde"

Nikos Goulandris
04.11.2004

Επιστολή πρός τους Προέδρους των εθνικών εταιρειών νεοελληνικών σπουδών της ΕΕΝΣ

Prof. Dr. Konstantinos Dimadis
06.09.2004

Νεοελληνικά στην Πορτογαλία

Professor Dr. José António Costa Ideias
14.06.2004

Κυκλοφόρησε η δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση του Κ. Α. Δημάδη: Δικτατορία, Πόλεμο και Πεζογραφία, 1936-1944

Prof. Dr. Konstantinos Dimadis
13.06.2004

New project of the University of Cambridge: A grammar of medieval greek

Dr David Holton, Prof. Dr. Geoffrey Horrocks
09.06.2004

Έκδοση νεου βιβλίου:

Dimitrios Yatromanolakis and Panagiotis Roilos: Towards a Ritual Poetics. Athens: Foundation of the Hellenic World, 2003.

Panagiotis Roilos
31.05.2004

Κυκλοφόρησαν στην Αθήνα τα Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών

Prof. Dr. Konstantinos Dimadis
12.05.2004

Istanbul Bilgi University's 2004 Summer Program, transcending the past embracing the future. This year's program will take place in Istanbul and Mitilini / Lesvos, July 7 - 30, 2004.

Prof. Dr. Ayhan Aktar
03.05.2004

Κυκλοφόρησε ο τόμος Contemporary Greek Fiction in a United Europe: From Local History to the Global Individual με επιμέλεια τον Peter Mackridge και την Ελένη Γιανακάκη (EHRC: Oxford, 2004)

Peter Mackridge
22.03.2004 Vorträge in Bratislava: "Aspekte der neugriechischen Kultur"
Jana Gruskova
17.03.2004 Graduate Student Conference: "The Cankered Muse: In Search of Modern Greek Satire" Panagiotis Roilos
17.03.2004

Έκδοση νεου βιβλίου:

Peter Mackridge
09.03.2004

Έκδοση νεου βιβλίου:

Vitsentzos Kornaros
02.03.2004

University of Haifa organizes a one day symposium on the theme The Idea of Olympic Games throughout History

Dr. Jenny Horowitz
29.02.2004 The Groningen Institute of Modern Greek Studies and Byzantinology delivered, in the last phase of its existence, two important publications: Hero Hokwerda
08.02.2004

Έκδοση νεου βιβλίου:
Byzantine and Modern Greek Studies

Dimitris Tziovas

02.11.2003

Έκδοση νεων βιβλίων:

Dimitris Tziovas
14.09.2003 Μια νέα έδρα νεοελληνικών σπουδών στη Ρώμη Luciani, Cristiano
20.06.2003
Έκδοση νέου βιβλίου με τίτλο: Διδακτική αξιοποίηση των διδακτικών εγχειριδίων του σχολείου νέας ελληνικής γλώσσας του ΑΠΘ
Κίτσα, Βούλα
30.05.2003
Κυκλοφόρησε στην Τεργέστη, από το "Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia", ο τόμος 1ος του περιοδικού "Qualestoria" (XXX, 1, Giugno 2002): L'Italia fascista potenza occupante: lo scacchiere balcanico, ss. 224
Marceselli, Lucia