Το αρχείο Γεωργίου Αστεριάδη (Δήμος Καβάλας)

Στο αρχείο του Γεωργίου Αστεριάδη (το οποίο έχει δοθεί ως δωρεά στον Δήμο Καβάλας και περιλαμβάνει 11.633 τόμους βιβλίων, 29 χάρτες και ιστορικά κειμήλια της βιβλιοθήκης του αποβιώσαντος το 2015 δικηγόρου και πρώην βουλευτή Καβάλας) προστέθηκε το αρχείο εγγράφων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τα εν λόγω έγγραφα σχετίζονται με τη δράση του ελληνικού Υποπροξενείου στην Καβάλα κατά την οθωμανική περίοδο και κατά την περίοδο 1904-1913 του Μακεδονικού Αγώνα στις περιοχές της Καβάλας και της Δράμας. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνεται ένα σπάνιο ντοκουμέντο του 1869, το οποίο αναφέρεται στην Καβάλα και τη Θάσο.
Η καταγραφή και η τεκμηρίωση των εγγράφων ολοκληρώθηκε από τον ιστορικό Κώστα Χιόνη, πρόεδρο της Θασιακής Ένωσης Καβάλας.

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) εύχεται και ελπίζει να φροντίσει ο Δήμος Καβάλας να καταστήσει το πολύτιμο αρχείο του Γεωργίου Αστεριάδη το ταχύτερο δυνατόν προσβάσιμο στους ερευνητές των ελληνικών και των ξένων πανεπιστημίων, και των λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων.Κατηγορίες Ειδήσεις