Συνέδρια

Events

Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Η νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Μία ευρωπαϊκή περίπτωση (Προς τιμήν της Paola Maria Minucci)

21-23 Νοεμβρίου 2018, Αίθουσα Organi Collegiali, Κτίριο Πρυτανείας (Piazzale Aldo Moro 5, Ρώμη) Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Πανεπιστήμιο Ρώμης Sapienza   Convegno Internazionale di Studi Neogreci Le letteratura neogreca del XX secolo. Un caso europeo (In omaggio a Paola… Read More ›

Πενθήμερο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Λογοτεχνών στο Βερολίνο

Το diablog.eu ως διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων: από τις 17 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιείται στο Βερολίνο το πενθήμερο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Λογοτεχνών Syn-Energy Berlin-Athens. Η ιδέα αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από τη λογοτεχνική στέγη Lettrétage και τον μη κερδοσκοπιό οργανισμό Diablog… Read More ›