Προκηρύξεις θέσεων

advertisement of vacancies

The University of Michigan, Ann Arbor, Departments of Classical Studies and Comparative Literature have been authorized to make an appointment in Modern Greek Studies (C. P. Cavafy Endowed Chair) at the tenured level (Associate Professor or Full Professor) beginning September 1, 2018.

MODERN GREEK STUDIES. The University of Michigan, Ann Arbor, Departments of Classical Studies and Comparative Literature have been authorized to make an appointment in Modern Greek Studies (C. P. Cavafy Endowed Chair) at the tenured level (Associate Professor or Full… Read More ›

Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen

An der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der größten außeruniversitären Einrichtung für Grundlagenforschung in Österreich, werden im Rahmen einer interdisziplinären Balkanforschung zwei Positionen als wissenschaftliche Mitarbeiter/innen (Beschäftigungsausmaß 40 Wochenstunden) in den Forschungsfeldern balkanologische historische Anthropologie und balkanologische Geschichtsforschung ausgeschrieben. http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Jobs/PostDoc_Balkanforschung_Inserat_022017.pdf

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία».

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία». Περισσότερες πληροφορίες

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γερμανικά: Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Μετάφραση προς τα Ελληνικά».

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερμηνείας Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γερμανικά: Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Μετάφραση προς τα Ελληνικά». Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ionio.gr/central/gr/news/8907/