Προκηρύξεις θέσεων

advertisement of vacancies

Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen

An der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der größten außeruniversitären Einrichtung für Grundlagenforschung in Österreich, werden im Rahmen einer interdisziplinären Balkanforschung zwei Positionen als wissenschaftliche Mitarbeiter/innen (Beschäftigungsausmaß 40 Wochenstunden) in den Forschungsfeldern balkanologische historische Anthropologie und balkanologische Geschichtsforschung ausgeschrieben. http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Jobs/PostDoc_Balkanforschung_Inserat_022017.pdf

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία».

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία». Περισσότερες πληροφορίες

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γερμανικά: Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Μετάφραση προς τα Ελληνικά».

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερμηνείας Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γερμανικά: Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Μετάφραση προς τα Ελληνικά». Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ionio.gr/central/gr/news/8907/