Συνέδρια

Events

COMELA, το Ετήσιο Συνέδριο για τη Μεσογειακή και την Ευρωπαϊκή Γλωσσολογική Ανθρωπολογία

COMELA, το Ετήσιο Συνέδριο για τη Μεσογειακή και την Ευρωπαϊκή Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, είναι μια ετήσια διάσκεψη για τη Γλωσσική Ανθρωπολογία με επίκεντρο τις μεσογειακές και ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Οι μελετητές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για να συμμετάσχουν σε διάφορους… Read More ›

4ο Συνέδριο Για τη Μελέτη του Σύγχρονου Ελληνικού Φιλμικού Πολιτισμού

Η Luisa Rivi (2007) υποστήριξε ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο κινηματογράφος μετατράπηκε σε προνομιακό χώρο για την εξέταση των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων. Η μετάβαση στην «οικονομία σημείων» (Lash και Urry 1993) ανασχημάτισε τους δεσμούς του πολιτισμού με την οικονομία. Στο πλαίσιο… Read More ›