Ερευνητές

Οι νεοελληνικές σπουδές, ως ακαδημαϊκός κλάδος, εκπροσωπούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ καταχωρίζονται ανά χώρα οι ερευνητές και ερευνήτριες των νεοελληνικών σπουδών με το βιογραφικό τους και με τον πλήρη ή τον κατ’ επιλογήν κατάλογο των δημοσιευμάτων τους.

Αν ασχολείστε με την έρευνα στο πεδίο των νεοελληνικών σπουδών ή/και σε συναφές με τις νεοελληνικές σπουδές γνωστικό αντικείμενο, μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση plirofories@eens.org το βιογραφικό σας και τα στοιχεία που θέλετε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΣ.