Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας

Υπεύθυνος καθηγ.: Μιχαήλ Μπίμπικοφ
Ε-Mail: byzant@philol.msu.ru
URL (Ινστιτούτο): www.philol.msu.ru/~byzant

Διεύθυνση:
Moscow State University
119899 GSP-1, Leninskie Gory,
Moscow
Russia
Τηλέφωνο: +74959392006, +79857630056
Φαξ: +74959395596