Πανεπιστήμιο Βελίκο Τύρνοβο της Βουλγαρίας

Ινστιτούτο „Класически и източни езици и култури“
Υπεύθυνος: Проф. д-р Иванка Дончева
Email: vanini.vt@gmail.com
URL (Ινστιτούτο) www.uni-vt.bg
Διεύθυνση
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Катедра „Класически и източни езици и култури“
ул. „Теодосий Търновски“ № 2
5000 Велико ТърновоБългария
Τηλέφωνο +359 62618283
Φαξ +359 62618283