Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπεύθυνος Καθ. Βασίλης Νιτσιάκος
ΕMail bnitsiak@cc.uoi.gr
URL (Ινστιτούτο) www.uoi.gr
URL (Βιβλιοθήκη) www.lib.uoi.gr
Διεύθυνση University of Ioannina
45110 Ioannina
Greece
Τηλέφωνο +302651095153
Φαξ +302651095253