Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Η νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Μία ευρωπαϊκή περίπτωση (Προς τιμήν της Paola Maria Minucci)

Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Η νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Μία ευρωπαϊκή περίπτωση (Προς τιμήν της Paola Maria Minucci)

Ημερομηνία: 21.11.2018

Τόπος: Rome

21-23 Νοεμβρίου 2018, Αίθουσα Organi Collegiali, Κτίριο Πρυτανείας (Piazzale Aldo Moro 5, Ρώμη)

Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Πανεπιστήμιο Ρώμης Sapienza

 

Convegno Internazionale di Studi Neogreci Le letteratura neogreca del XX secolo. Un caso europeo (In omaggio a Paola Maria Minucci)

21-23 novembre 2018, Aula Organi Collegiali, Edificio del Rettorato (Piazzale Aldo Moro, 5, Roma)

Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca

Sapienza Università di Roma

Programma Convegno

http://

Δεν υπάρχει Χάρτης