Επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Άνθρωποι και ζώα στη νεοελληνική λογοτεχνία από τις αρχές ως σήμερα»

Επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Άνθρωποι και ζώα στη νεοελληνική λογοτεχνία από τις αρχές ως σήμερα»

Ημερομηνία: 16.5.2018

Τόπος: Thessaloniki

Πρόγραμμα

http://