Δεύτερο Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Πελοποννησιακά Γράμματα: «Νικηφόρος Βρεττάκος. Μορφή -Έργο – Πνευματικό περιβάλλον»

Δεύτερο Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Πελοποννησιακά Γράμματα: «Νικηφόρος Βρεττάκος. Μορφή -Έργο – Πνευματικό περιβάλλον»

Ημερομηνία: 18.5.2018

Τόπος: Αθήνα

Μετά την επιτυχία που είχε το 1ο συνέδριο του περιοδικού «Πελοποννησιακά Γράμματα» με θέμα «Αριστοτέλης και Πελοπόννησος», βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση του 2ου συνεδρίου μας που θα είναι αφιερωμένο στον μεγάλο μας ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο, ο οποίος στο έργο του, εκτός των άλλων, ύμνησε την ιδιαίτερη πατρίδα του Λακωνία και τον Ταΰγετο.

Το συνέδριο προγραμματίζεται να γίνει περίπου μεταξύ 18 και 20 Μαΐου 2018 στην Αθήνα ή και σε κάποια Λακωνική πόλη, αν αυτό καταστεί εφικτό. Η οργανωτική επιτροπή δεν αναλαμβάνει έναντι των συνέδρων καμιά υποχρέωση (ναύλα, φιλοξενία κλπ.).

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (joas@otenet.gr) το αργότερο μέχρι τέλος Mαρτίου. Όσοι συμμετάσχουν, πρέπει να καταθέσουν ―όσο το δυνατόν συντομότερα, και οπωσδήποτε πριν από τη διεξαγωγή των εργασιών του συνε-δρίου― ηλεκτρονικώς το κείμενο της ανακοίνωσής τους, ώστε να ολοκληρωθεί η εκτύπω-ση των Πρακτικών μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού.

Επισυνάπτουμε αίτηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να μας επιστραφεί το συντομότερο δυνατόν συμπληρωμένη, γιατί ο αριθμός των συνέδρων δεν μπορεί να είναι απεριόριστος.

Με τιμή

Για την οργανωτική Επιτροπή

Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος

πρ. Καθηγ. Παν/μίου Πατρών

 

1η Εγκύκλιος Νικηφόρο Βρεττάκο

http://